Read ذئب السهوب by Hermann Hesse أسامة منزلجي Online

ذئب السهوب

وضع المرآة الصغيرة أمام عيني (هنا خطر على بالي بيت شعر للأطفال: أيتها المرآة, أيتها المرآة في اليد. فرأيت, وإن كان بشكل غير واضح ومبهم, انعكاس كيان قلق, يعذب نفسه, يرزح ويضطرب من الداخل إنه أنا هاري هاللر. ومرة أخرى رأيت ذئب السهوب, ذئباً حيياً, جميلاً, منبهراً بعينين مذعورتين تنمان تارة عن الغضب وتارة عن حزن. وكان هذا المظهر للذئب يجري خلال الآخر في حركة مستمرة, كرافد يصبوضع المرآة الصغيرة أمام عيني (هنا خطر على بالي بيت شعر للأطفال: أيتها المرآة, أيتها المرآة في اليد. فرأيت, وإن كان بشكل غير واضح ومبهم, انعكاس كيان قلق, يعذب نفسه, يرزح ويضطرب من الداخل إنه أنا هاري هاللر. ومرة أخرى رأيت ذئب السهوب, ذئباً حيياً, جميلاً, منبهراً بعينين مذعورتين تنمان تارة عن الغضب وتارة عن حزن. وكان هذا المظهر للذئب يجري خلال الآخر في حركة مستمرة, كرافد يصب مياهه المضطربة وغير الصافية في نهر. وكان كل منهما يحاول في كفاح مرير وتوق حاد أن يلتهم الآخر لكي لا يهيمن مظهره. كم كانت حزينة حزناً يفوق الوصف النظرة التي رماها هذا الشكل البدائي المائع للذئب في عينيه الحييتين الجميلتين....

Title : ذئب السهوب
Author :
Rating :
ISBN : 11350121
Format Type : Hardback
Number of Pages : 261 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ذئب السهوب Reviews

 • Glenn Russell
  2019-02-10 16:47

  Although magic is usually not the subject of literary novels, even less so when magic involves hallucinogens, visions, dreams, and phantasmagoria, many literary novels are page-turners, filled with a compelling, straightforward storyline and lots of action; think of Our Mutual Friend and Crime and Punishment, think of Heart of Darkness and No Country for Old Men, or novels like The Girl with the Dragon Tattoo or The Spy Who Came in from the Cold. Hermann Hesse's novel Steppenwolf is a work of a completely different cast; a reader might find the story gripping, even riveting, but for much different reasons, for the action takes place not in a major city or obscure outpost but primarily in the mind.Our first introduction to main character Harry Haller is through the eyes of the thirty-something middle-class nephew of Haller's landlady. The nephew observes how Haller lives a lonely, unsocial life and refers to himself as an old Steppenwolf. The nephew's curiosity prompts him to enter Harry's room, where he discovers stacks of books by authors such as Goethe, Jean Paul, and Dostoevsky; a statue of the Buddha; a photo of Gandhi; empty brandy bottles; and half-smoked cigars. In a word, living quarters bespeaking a chaotic, artistic lifestyle.The nephew explains how Harry suddenly vanishes from the apartment, leaving a manuscript entitled "HARRY HALLER'S RECORDS" that warns potential readers that what follows is "FOR MADMEN ONLY." It is this record that comprises the remainder of the novel. Harry records how he has two natures in conflict: one as a reflective, refined, cultivated gentleman, and the other a wild wolf of the steppes. As such, he is a Steppenwolf, a despiser and destroyer of the middle class who is at the same time supported and comforted by the middle class. Harry's conflict causes him to become so depressed that he sets his 50th birthday as the date for taking his own life.But life has other plans for Harry the Steppenwolf. We read how Harry encounters a dreamlike inscription over a door in the old section of town. Then the fun begins. Harry's identity and view of reality are challenged by a series of happenings, most notably meeting the beautiful young Hermine, who can be considered in a number of ways: as Harry's double, his doppelgänger; as a reflection of Harry's inner, spiritual self; or as a Jungian archetypal, female part of his psyche - his `anima.'Hesse wrote Steppenwolf fresh from his own Jungian psychoanalytic experience. Indeed, Hesse plays with the idea of doubles, mirrors, and archetypes throughout this novel. Harry's world is further jazzed up with the entrée of jazz saxophonist/shape-shifter/sensualist Pablo and the beautiful and voluptuous Maria. Jazz, dancing, drugs, and sex all contribute to the death of the formerly old and depressed Harry, transforming him into a revitalized man poised for a full range of experiences at the much-anticipated masked ball.The masked ball is the final section of the novel. In one of the inner rooms Harry encounters the Magic Theater, which enlarges any previous notions he might have held of both magic and theater. Harry is informed that there is a definite admission price to this theater: "PRICE OF ADMISSION YOUR MIND." Pablo explains to Harry how the theater has as many doors and boxes as one pleases, ten or a hundred or a thousand, and how "behind each door exactly what you seek awaits you."Wild! And as we enter and move through the Magic Theater, things become progressively wilder. Recall how Timothy Leary encouraged users of LSD to consult this part of Hesse's novel as a manual to negotiate their hallucinogen-induced trips. Hesse would probably have objected to Leary's statement: He wrote in 1961, "... it seems to me that of all of my books Steppenwolf is the one that was more often and more violently misunderstood than any other, and frequently it is actually the affirmative and enthusiastic readers, rather than those who rejected the book, who have reacted to it oddly."On this point I agree with Hesse--you need not take LSD to enter The Magic Theater; what you really need is openness and imagination, along with the willingness to courageously peer into the subconscious and unconscious areas of your own psyche. If you have a few decades of adult experience, as Hesse evidently hopes, so much the better.

 • Rajat Ubhaykar
  2019-02-01 10:47

  I read this book on a twenty four hour train journey surrounded by the bourgeois. It was a terrifying experience. The book didn't change my life and was not meant to, but it gave me hope and hope is always a good thing. The influence of Indian spirituality on this book is apparent, but Hesse chooses to dissect it using the prism of Western pessimism. He talks about the multiplicity of the self and the infinite potential associated with it, how we often choose to attach fanciful restrictions to the limitless and that every man can have his place among the Immortals. The influence of unfulfilled desires in the making of the personality and its inherent disorders and the possibility of conquering those to mould a 'new' self are also prominent themes which again run parallel to the Indian concept of rebirth.The book has layers far too many. Each time I indulge in a flight of introspection, much like Harry Haller, or so I would or wouldn't like to believe, I stumble upon a different and equally vague interpretation of the book. This book is great literature. It is magnificently vague and by turns sincerely hopeless and insincerely hopeful but eventually redeems itself by offering hope for the hopeless.

 • Lyn
  2019-01-28 15:25

  Kurt Vonnegut, one of my literary heroes, said of Hermann Hesse’s novel Steppenwolf that is was “the most profound book about homesickness ever written”. Vonnegut also went on to describe how Hesse speaks to young readers, how he speaks to the essence of youth and offers hope.Like many readers, I first encountered Hesse as a young person, for me it was when I was in high school. Hesse’s illustration of isolation and being misunderstood spoke to me as a youth, as I imagine it has for many young people.Hesse said, “Of all my books Steppenwolf is the one that was more often and more violently misunderstood than any other”. Of course, the book was written about a man as he turns 50, not a youth.But I think I can understand why this also speaks to young readers. What Hesse describes, and his use of the lone wolf of the steppe as a symbol is brilliant, is about a time when an individual finds himself alone and in transition – as in a mature man who approaches old age, or as a young person leaving behind the securities of childhood for the uncertainties of adult life.Similar to Hesse’s earlier novel Siddhartha (1922) in Steppenwolf (1927) the protagonist experiences a dynamic journey through self-discovery and spiritual exploration. Also reminiscent of the earlier work, Steppenwolf reveals a cathartic summation after a romantic interlude.Hesse also demonstrates how man is more than a single entity, more even than the more obvious duality – as suggested by Haller’s belief that he is half man and half wolf – but the combination of tens, hundreds, or even thousands of souls. This confirmation of Eastern thought is ubiquitous in Hesse’s work and shows a kinship to Jung.Complicated, multi-faceted and sometimes difficult to follow, Hesse presents an important contribution to 20th century literature.

 • Bookdragon Sean
  2019-01-19 09:46

  Hermann Hesse’s words are timeless. Here they represent an entire disaffected generation, a generation who is on the cusp of radical change but still partly exists in the old world. They are out of space and out of time: they are lost within themselves. However, such things can aptly be applied to a number of individuals across the ages. And, for me, this is what made the novel so great. Through these pages Hesse evokes a character I have seen many times before across literature, but never before with such clarity. Harry Haller is one such man. His intellect is, undoubtedly, worthy of genius, though such a thing is wasted because he has no proper channel for such intellect. He has lost his faith in humanity and has completely withdrawn from the world, so he makes his own world: he has created his own ideal environment within his thoughts. His loneliness is that extreme, he has written an idealised account of his life that never happened. He wants hope, so he creates it himself in the form of a counterpart, a soul mate: Hermione. She gives him back everything he has lost, his confidence, his hope and his sexual energy. He has passion or life once more. And this is why the novel is so terribly sad. None of this is actually happening; it is the desperate ramblings of a mind trying to heal itself in a world where it can find no sense of belonging or purpose. This imagined woman becomes a lifeline, a beacon in the middle of the dark shores of modernisation. Like Andre Bretton’s Nadja the idealised female becomes a means of escape for the lost modern man. As per the surrealist mode, reality is warped in an attempt to find some higher truth. Her presence is the only thing preventing Harry from killing himself and surrendering to the endless sleep.For Harry is a man split in two: he is the Steppenwolf. “There is no reality except the one contained within us. That is why so many people live such an unreal life. They take the images outside of them for reality and never allow the world within to assert itself.” He believes himself to be half man and half wolf. He has all the sensibilities of a normal man, but overshadowing his character is the romantic longings of a wild creature. In such a modern world his desires and natural drives are unfulfilled; they are repressed and controlled resulting in severe depression and low mood. He cannot be who he was meant to be because the space he exists in does not allow it. The time, the age, does not allow it. So he is trapped, and he so desperately needs a root out. That much so he makes one up for himself out of words. The switch between reality and imagination is extremely hard to notice within the narrative. It happens very early on, and there are many different layers of storytelling. The story we are hearing is actually a journal penned by Steppenwolf and read by the hotel manager. Although the narrative does raise questions, many really, it is not until the end of the novel that the ripples of doubt are confirmed as delusional confirmations. Perception is everything here, perception of the self and of the world. Although such complex imagining may sound detrimental to mental health, they take on the form of a coping strategy for such a lost individual. Although Steppenwolf is a middle aged misanthrope, I don’t hesitate to say that this book will resonate within the bosom of many a reader. Particularly the young and the dispossessed will relate to his tale. I know I do in part. It is easy to become lost in life, and it is easy to feel alone in a world that you don’t relate to. But unlike Hesse’s Siddhartha this novel does not attempt to evoke an inner sense of peace and tranquillity as an effort to solve such problems that life throws at us. A resolution would have been unnecessary here because that is not what Hesse is trying to show us. Instead with Steppenwolf we receive a vision of a man who has wasted his life in self-pity and self-induced isolation. Is this a projection of the author’s feelings? I don’t think we can actually say for sure, but one thing remains absolutely certain:Steppenwolf is a life lesson for those who do not want to receive the same fate.

 • Paquita Maria Sanchez
  2019-02-10 10:44

  This novel:1. Initially reminded me very much of my own mental imbalances.2. Started to make me feel like I'd been had, and that it was, in fact, just pretentious, overly self-aware "me me me" wackoff shite.3. Redeemed itself (AND THE NARRATOR!) in the end with its exploration of drug-induced Jungian dreamscapes and subconscious mental states.4. Successfully summoned that strange emotion that I like to call "happysad." 5. Did not change my life forever, but did act like aloe on a sunburn for my general mood and mindset at the time that I was reading it.6. Has garnered 4 stars, and would be one that I would recommend to a friend, especially in place of anything by Richard Bach or Carlos Castaneda.

 • Agir(آگِر)
  2019-01-24 10:52

  آنچه برای شخص من جنبه لذت اشراق و تعالی دارد چیزی است که مردم دنیا حداکثر آنرا در عالم ادبیات می جویند و دوست دارند، ولی درصحنه زندگی آنرا چیزی دیوانه وار تلقی می کنندو در واقع اگر حق با دنیا باشد، اگر حق با این موسیقی کافه ای، با این کِیف های دسته جمعی، با این مردم آمریکائی مآب کم ادعای قانع زود خرسند باشد، پس من دیوانه هستم، پس من واقعا همان گرگ بیابانی هستم که به خود لقب داده ام، حیوانی هستم که در دنیایی غریبه و نامفهوم راه گم کرده ام، حیوانی که به خانه و کاشانه، هوای مورد احتیاج و غذای خود دیگر دسترسی ندارد:در مورد کتابرمان به افتخار گرگ خاکستری تنها و خسته استپ نامگذاری شده استمی گویند گرگ بیابان هم مردی مومن است و هم بیمارو این هاری هالر همان هرمان هسه خودمان است که زمانی قصد داشت به زندگی اش پایان بدهدباید بگویم هرمان هسه واقعا مردی با ایمان بوده اما بنظرم نه مومن به دینی خاص، بلکه به ابدیت و ارزش های اصیل بمانند صلح و انسان دوستی و همچنین ارادت خاصی به بودا داشته استاما تمدن امروز چنین مرد نابغه ای را به انزوا و بیماری و تصمیم به خودکشی کشانده بود. در این تمدن همه چیز جنبه ی ابتذال پیدا کرده است هرمان هسه که تافته ای جدا بافته بود در گذشته هم بر علیه افکار عمومی شوریده بود.وی که تحت تاثیر افکار ملی گرائی افراطی و انتقام خواهی آلمانی ها قرار نگرذفته بود، به مخالفت با آن پرداخت. بارها از فجایع جنگ و جنگ طلبی نوشت اما روزنامه ها بر ضد او و افکارش می نوشتند و او به این نتیجه رسید که هیچ چیزی نمی تواند آلمان ها را از اندیشه انتقام بازدارد. و چنین هم شد، آلمان با رهبری هیتلر فجایع جنگ جهانی دوم را بوجود آورد:هرمان هسه و بورژوازیوی بورژوا را می کوبد چون یک حکومت می تواند این افراد ضعیف الاراده را به هر سوئی بکشاندبورژوا این است :امروز کسی را به تهمت الحاد و رندی می سوزاند ، دیگری را به گناه جنایت به دار می آویزد، اما پس فردا برای این ها بنای یادگار برپا می کند صحنه ای از کتاب در مورد بورژوا خیلی جالب استهاری از دیدن تصویر گوته در خانه یک بورژوا سخت خشمگین می شودچرا که تصویر گوته اصلا شبیه شخصیت گوته واقعی نیست و این بدان علت است که: در بورژوازی عکس قاعده و قانون مردم بزرگ و برگزیده صادق است، یعنی آنکه هرکس مخالف من نیست لاجرم با من موافق استعلت ظاهری عصبانیت هاری از این تصویر آنست که این مردمان گوته را از خود می دانند و تصویری بورژوائی از وی ساخته اندولی علت باطنی این خشم را می توان در جمله ای از کتاب " دمیان" اش پیدا کردوقتی از کسی متنفریم در واقع از چیزی که درون ماست تنفر پیدا می کنیماو در این تصویر، خود را می بیند که در طول زندگی اش، بورژوا همچین تصویری از او هم ساخته بود و وی هم هیچگاه مخالفتی نکرده بودو بارها از اینکه در جوانی آثارش مورد تایید آنها قرار گرفته است حس لذت به او دست داده بود:گرگ بیابان کتابی شفا دهندهسراسر زندگی ضرر است و ما باید تن به قضا بدهیم و اگر خر نباشیم بکار جهان بخندیماین یک کتاب درمانگر و شفا دهنده است برای کسانی که خود را گرگ بیابان می دانند. برای آشتی با این جهان، که چه بد باشد یا فاسد و مبتذل:در این بخش خطر لو رفتن داستان وجود دارد(view spoiler)[پابلو و هرمینه سعی دارند به هاری یاد بدهند که از جدی تلقی کردن دنیا و همچنین سخت گرفتن به خود دست بردارد. مگر نه اینکه هسه برای آگاه کردن مردمش تلاش کرد ولی چه سود؟پس نباید خود را بدین خاطر نابود کرد و از زندگی محروم ساختبلکه آنرا بازی بیش ندانست و در آخر کتاب ما یک نمایش کمدی داریم که دیگر از جدیت کلی داستان خبری نیستاما این یک خواب مغناطیسی است و حتی هاری هم خبر نداردچندین دلیل وجود دارد: او موزارت را می بیند همانند آن خواب معمولی که گوته را در آن دیده بودپابلو به او ماده ای میدهد و همین ماده مخصوص است که او را با ناخودآگاهش مرتبط میکندبیاد دارم در کتابی از موریس مترلینگ در مورد این ماده توضیحاتی داده شده بود که میتوان با ناخودآگاه بیمار ارتباط برقرار کرد و بدین وسیله می توان یک سیگاری را تا ابد از سیگار متنفر کرد و یا حتی از فردی عادی یک قاتل بالفطره ساختیکی دیگر از علت ها روبه رو شدن با کام های وازده است مانند روبه رو شدن با دخترانی که هاری عاشقشان بوده ولی حتی با آها رابطه دوستی ساده هم نداشته که همه را در اینجا جبران میکنددلیل محکم دیگر تبدیل زمان به مکان است که در خواب این اتفاق می افتددر هر یکی از اتاق ها او با یکی از کام های وازده خود روبه رو می شودو جالبترینش شکار اتومبیل استاتومبیل نماد دنیا مدرن و پیشرفته و سریع استوی به همراه یکی از دوستان قدیمی اش در بالای درخت(شاید منظر همان طبیعت و پناه جستن به آن) پناه میگیرند و اتومبیل هایی که از جاده میگذرند را تیرباران می کنندهنر هرمان هسه در این است که مانند یک روانکاو درون شخصیت هاری(خودش) را با مهارت می کاود و سپس او را با واقعیت روبه رو می کند، و بیمار را از دست عقده ها آزاد بخشد و بدین وسیله او را درمان می کندچند سوال برایم حل نشده باقی ماندچرا هاری در ناخودآگاهش هرمینه را کشت و این چه تاثیری بر درون هاری خواهد گذاشت؟یکی از اساسی ترین سوالات: آیا هرمینه(مونث اسم هرمان) که شبیه آنیمای هاری بود واقعی بود یا فقط در دنیای درونی اش وجود داشت؟آیا هاری اسکیزوفرنی داشت؟و پابلو و ماریا هم زاده دنیای درونی اش بودند؟ (hide spoiler)]:هرمینه و زورباشاید اگر قبلا زوربای یونانی را نخوانده بودم خیلی بیشتر از این از کتاب لذت می بردم چون خیلی قبل از اینکه هرمینه بخواهد به من رقص آموزش بدهد:به زوربا گفته بودمTeach me to dance... will you? :و او هیجان زده گفتDid you say...danceو رقص زوربایی را آموختم:گرگ یا انسانباغی را در نظر خود مجسم کنید با هزاران درخت مختلف، هزاران گل گوناگون، صدها نوع میوه و صدها جور گیاه. حال اگر باغبان این باغ، برای تشخیص بین نباتات هیچ مقیاس دیگر جز "خوردنی" و "علف هرز" نداشته باشد با نه دهم محصولات باغ خود نمی داند چه باید کرد، او سحر آساترین و دل انگیز ترین گل ها را از ریشه خواهد کند، قیمتی ترین درختان را خواهد برید و یا نسبت به آنها عداوت خواهد ورزید و آنها را به دیده ی بغض خواهد نگریستگرگ بیابان نیز با هزاران گل روح خود همین کار را می کند. آنچه را که از مقوله "انسان" یا "گرگ" نباشد اصلا نمی بیند. وای که جیزها را به حساب "انسانی" نمی گذارد! هرچه را بزدلانه، بوزینه وار، ابلهانه و حقیر است اگر عاری از جنبه گرگی باشد به حساب "انسانی" می گذارد، درست بدان نحو که هرچه نیرومند و اصیل است فقط بدان دلیل که او نمی تواند آنها را تحت سلطه خود بکشد به پای گرگ می نویسد:وطن در کتاب های هسه(view spoiler)[در مورد اینکه هسه خود را متعلق به وطن خاصی نمی دانست چیزهایی در زندگی نامه اش خواندم ولی کاملا مطمئن نیستم. شاید این جملات کتاب شباهت فکری هسه با مولانا را در این مورد می رساندما برای رسیدن به خانه و کاشانه خود، ناگزیر از عبور از این همه کثافت و لئامت هستیم! در این راه مرشد و راهبری نداریم، تنها راهنمای ما درد وطن و شور و شوق است و بساین جمله یکی از اشعار معروف مولانا را بیاد می آورد مولانا می گوید حدیث حب الوطن پیامبر اشتباه برداشت شده است و وطن اصلی ما جای دیگری استهمچنین حب الوطن باشد درستتو وطن بشناس ای خواجه نخست از دم حب الوطن بگذر، مایستکه وطن آنسوست جان، این سوی نیستگر وطن خواهی گذر آن سوی شطاین حدیث راست را کم خوان غلط(hide spoiler)]: هاری و هرمینهفریاد زدم:آه، کاشکی کار بدین سادگی بود! من به اندازه کافی در فکر زندگی .بوده ام،اما چه فایده. دار زدن خود شاید کار مشکلی باشد، نمی دانم!اما زندگی کردن خیلی خیلی مشکل تر استهرمینه: خوب حالا خودت می بینی که چقدر بچگانه است. از اول کار گذشتیم، تو عینک را پاک کردی، غذا خوردی و مشروب ... و آنوقت با من یک بار "شیمی"(نوعی رقص که در آن شانه ها را تکان می دهند) خواهی رقصیدبا عصبانیت فریاد زدم در تمام زندگی اصلا رقص یاد نگرفته ام. حالا دیدید همه چیز به آن آسانی هم نیست که فکر می کردیدفریاد زد: یواش! پس رقص بلد نیستی؟ اصلا بلد نیستی ؟ حتی "وان استپ"(از رقص های متداول مجالس شب نشینی)؟ آنوقت ادعا داری که خیلی برای زندگی زحمت کشیده ای! پس همه اش را دروغ می گفتی، پسرجان این جور دروغ ها با سن و سال برازنده تو نیست. خوب وقتی نمی توانی برقصی چطور می توانی بگوئی خیلی برای زندگی زحمت کشیده ای؟خواندن و نوشتن را یاد گرفته ای، خوب، شاید هم زبان لاتینی و فرانسوی و این قبیل چیزها را بدانی؟ شرط می بندم که تو ده دوازده سال در مدسه مانده ای و هرچه توانسته ای درس خوانده ای. شاید هم عنوان دکتری گرفته باشی و شاید چینی و اسپانیایی هم بلد باشی. اینطور نیست؟ خوب. اما از دادن چند غاز پول و صرف مقداری وقت برای چند درس رقص خودداری کرده ای! باشد! این همه سالهای دور و دراز را چه کار می کردی؟اقرار کردم که: آخ، خودم هم دیگر درست نمی دانم، مطالعه کردم، آهنگ ساختم، کتاب خواندم، کتاب نوشتم، سفر کردمواقعا عقائد جالبی نسبت به زندگی داری! همیشه کارهای پیچیده و- مشکل تر را انجام داده ای، اما چیزهای ساده را ..اصلا یاد نگرفته ای؟ وقت نداشتی؟من خودم میدانم که دیوانه ام- تو هیچ دیوانه نیستی، آقای پروفسور، تو از نظر من خیلی کم دیوانه ای! تو درست مثل پروفسورها بنحو ابلهانه ای عاقلی:در مورد میوه ممنوعه(view spoiler)[از ماریا آموخته بودم که بار دیگر قبل از پایان و انجام، به آنچه سطحی و بی عمق است دل ببندم، بسراغ خوشی های زودگذر بروم و در بیگناهی و عصمت جنسیت، هم کودک و هم حیوان بشوم- و این حال و وضعی بود که در دوران زندگی خود بندرت و بطور استثنا به آن پرداخته بودم، زیرا زندگی شهوی و امور جنسی بذائقه من هیچگاه خالی از طعم تلخ و فرعی گناهکاری و آلودگی که جز همان طعم شیرین و ترساننده میوه ممنوع چیزی نیست نبود و به گمان من بر هرکس که اهل معنویات است فرض بود که از آن میوه بپرهیزد و خود را در ایمنی نگاه دارد اکنون هرمینه و ماریا این باغ را از جنبه بی گناهیش بمن نشان داده بودند و من با امتنان میهمان این باغ گردیده بودم اما بزودی برای من موقعی فرا رسید که بیشتر برانم، در این باغ همه چیز گرم و مطبوع و زیبا بود، باید پیشتر رفت و تاج و افسر حیات را ربود، فراتر تاخت و کفاره گناهان بی پایان زندگی را پرداخت، چنین بود تقدیر من. یک زندگی ساده، یک عشق ساده و یک مرگ ساده برای من در حکم هیچ بودشاید ما امروز برای آخرین بار در کنار یکدیگر خوابیده بودیم، شاید فردا سرنوشت تازه ای برای ما آغاز می شد؟ از آتش اشتیاق می سوختم، از شدت ترس داشتم خفه می شدم، با وحشیگری به ماریا چسبیدم، با دیگر با ولع و در تب و تاب کوره راه ها و ظلمات باغ او را در نوردیدم و بار دیگر از میوه شیرین آن درخت بهشتی دلی از عزا در آوردم (hide spoiler)]:نتیجه گرگ بیابان کتابی ادبی- روانکاوانه است. بعضی قسمت های داستان برام به صورت سوال باقی ماند و حدس می زنم جوابم را در کتابهای "کارل گوستاو یونگ" پیدا خواهم کرد. خواندن بعضی نظریات فروید خیلی در درک قسمت های مربوط به روانکاوی شخصیت بهم کمک کرددر مورد این کتاب نظرات و نقدهای مختلفی وجود دارد.برداشت های خیلی متفاوتی شده است و حتی گفته شده که کلا این کتاب قابل فهمیدن نیستخود هرمان هسه درمورد کتابش گفته: آثارابی ممکن است به انحاء گوناگون موجب تفاهم یا سوتفاهم شوند. و تصور می کنم "گرگ بیابان" بیشتر و شدیدتر از سایر آثارم موجب سوتفاهم شده باشدداستان گرگ بیابان بیماری و بحران را تصویر می کند اما این بیماری از آنگونه نیست که به مرگ و نابودی منجر شود بلکه برعکس هدف آن علاج است، رهایی است:و در کتاب هم این چنین می گوید(view spoiler)[در واقع ستمگری وجود خارجی ندارد. یکی از مردم قرون وسطی اسلوب زندگی امروزی را به نحوی دیگر ستمگرانه، وحشتناک و وحشیانه تلقی می کرد و بنحوی از آن می گریخت! هر عصری، هر فرهنگ و تمدنی، هر آداب و رسومی برای خود اسلوبی دارد، بنوبه خود دارای ظرافت و خشونت ، زیبائی و زشتی است...اما رنج های واقعی و جهنم واقعی برای زندگی بشری آنموقع است که دو عصر ، دو فرهنگ و تمدن و دو مذهب یکدیگر را تلاقی کننداعصاری وجود دارد که در آن یک نسل تمام بین دو عصر مختلف، بین دو اسلوب زندگی گیر می کند و دیگر هر نوع حجت و یقینی، راه آداب و رسومی، هر نوع عفت و عصمتی از چنگش می گریزد. مسلم است که تمام افراد به یک اندازه این را حس نمی کنند- طبعی همچون طبع نیچه طعم تلخ فلاکت امروزی ما در مدت زمانی بیش از یک نسل پیش ، از پیش چشیده است- آنچه را او به تنهائی حس می کرد و زقوم تلخ آنرا می چشید، امروز هزاران تن حس می کنند و می چشند (hide spoiler)]["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>

 • Darwin8u
  2019-01-21 14:39

  “There are always a few such people who demand the utmost of life and yet cannot come to terms with its stupidity and crudeness.” ― Hermann Hesse, Steppenwolf There is this bourgeoisie period in every man's life. A midpoint between birth and death where man is trapped alone. Unable to exist in the hot or cold of the absolutes he tries to find his way between the extremes in the comfortable center. Fearing life and death, he just |exists| ... barely. This is not a novel for the young. Just like it is better to save King Lear for late(r) in one's life, it is better to save Steppenwolf for those crisis years of the midlife.Hesse's novels seem to flirt between the edge of memoir, scripture, prose poem and Eastern philosophy tract. This isn't a book you want to read in a hot bath with scotch in one hand and a razor blade in the other. You will either spill your drink or spill your blood or lose every printed word; the hot water erasing pages and pickling your fingers, toes and time.

 • Jenn(ifer)
  2019-02-14 11:43

  Um. What the? What?What the hell did I just read? First third, BRILLIANT -- one of the most interesting bits of philosophical fiction I've ever read. Seriously. I was completely enthralled. Second third -- hard to believe that two people would ever actually have conversations such as these, but still engaging. Third third -- what the F*CK? No, really, what the f*ck? It was some sort of crazy funhouse reality blurring, whacked out Kubrick film. I don't know if I liked it or I hated it. My brain is still in knots. So -- uh -- while I try to disentangle my axons -- I'll leave you with a song: http://www.youtube.com/watch?v=EEEzbF...****The more I allow this to sink in, the more I like it. I think I need to consider seriously revising my review. At any rate, I'm giving it an extra star.

 • sologdin
  2019-02-12 10:37

  Likely the dumbest Important Book that I've read.Yeah, it's cool that the narrator thinks he's a werewolf, but is really just a recluse pseudo-academic--and then reads a manuscript that describes fake werewolves and outs them as poseurs. Cool, also, that the preface, by the manuscript's fictional finder and publisher, records the impression that the horrors of the middle ages were non-existent: "A man of the Middle Ages would detest the whole mode of our present day life as something far more than horrible, far more than barbarous. [...] Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap" (22)--which strikes me as the rightwing way of describing the basic marxist principle that all that is solid melts into air. Cool, further, that the book is written in the late 1920s and exposes all of the nasty jingoist, racist, reactionary bullshit that was the bizarre engine of history in the '30s and '40s--but written while Herr Beer Hall Putsch was banned from public speaking. It is therefore an oddly prescient volume when it describes respectable opinion in Germany as anti-semitic & anti-communist, as unwilling to blame itself for the world war, as loathing persons who express disapproval of the Kaiser and war-mongering, and so on (78-80). It manifestly names "the next holocaust" (117) as the fruits of same, joining R. Palme Dutt in making a horrible, horribly accurate prediction regarding German fascism.Also presents an interesting attempt to read Goethe's Faust using the good doctor as a model for the Steppenwolf itself (60-63).Nice moment of insult to the reader when the courtesan asks the narrator to explain what he had been reading, which was the Treatise on the Steppenwolf aforesaid: "Oh, Steppenwolf is magnificent! And are you the Steppenwolf? Is that meant for you?" (113) casting the reader of this volume into the role of the narrator fairly expressly.Otherwise, though, I have the same reaction here as to Byron's Manfred, who also teeters at the edge of the precipice--my response: do us all a fucking favor and jump off the cliff on page 1; that way, we needn't read an entire volume of self-obsessed amphigory about suicide.Doesn't help that the middle third of the volume is dominated by a bizarre love story involving several flappers/courtesans who pull the suicidal narrator away from the cliff by means of the terpsichorean arts (no shit!) as well as some hard fucking. The final third is dominated by drug-addled phantasmagoria, with silly appearances by Mozart and Goethe (though the science-fictiony war of man versus machines section is pregnant (180-90)).Too much overt nietzschean influence. Too much use of the term bourgeois to refer to aesthetic matters, rather than economics. I can definitely see why all of the biggest English department douchebag undergraduates when I was at university wanted to write their BA thesis on this novel, nevermind that it's written in Deutsch, conceiving themselves as the steppenwolf rising above the herd, a true intellectual amid bourgeois banality, a proper aesthete among the declining arts of a spenglerian society, someone who really understands how shit is. It's a hipster manifesto, FFS.Recommended for fake werewolves, bourgeois poseurs, and improbably named courtesans.

 • Nikos Tsentemeidis
  2019-01-21 16:40

  Συγκλονιστικό έργο. Βαθιά φιλοσοφικό και ψυχολογικό. Σε πολλά του σημεία είδα τον εαυτό μου. Δεν ξέρω γιατί αλλά μου θύμισε πολύ έντονα την πρώτη φορά που διάβασα Καμύ και συγκεκριμένα την πτώση.Δεν έχω να γράψω κάτι, παρά να σας παραπέμψω στην κριτική της Ειρήνης που τα είπε εξαιρετικά, και εξαιτίας της διάβασα αυτό το βιβλίο και την ευχαριστώhttps://www.goodreads.com/review/show...

 • Ian
  2019-02-07 13:47

  Half Bourgeois/Half Wolf"Steppenwolf" starts with a fascinating 20 page preface that places a more conventional perspective on the rest of the novel (which is quite radical, if not exactly nihilist).The unnamed first person narrator could be one of us. He purports to be "a middle class man, living a regular life, fond of work and punctuality, [as well as] an abstainer and non-smoker."He gets to know the Steppenwolf, Harry Haller, while they both rent furnished rooms in his aunt's apartment.He finds Harry and his behaviour foreign, alien, peculiar and odd. Harry is "a real wolf of the Steppes, a strange, wild, shy - very shy - being from another world than mine [the narrator's]...a wolf of the Steppes that had lost its way and strayed into the towns and the life of the herd, a more striking image could not be found for his shy loneliness, his savagery, his restlessness, his homesickness, his homelessness."The Torturous RiddleThe narrator sees a resemblance to Nietzsche: "Haller belongs to those who have been caught between two ages, who are outside of all security and simple acquiescence. He belongs to those whose fate it is to live the whole riddle of human destiny heightened to the pitch of a personal torture, a personal hell."Harry vanishes amidst rumours that he has committed suicide. All that remains is a manuscript found by the narrator, who decides to publish it, "as a document of the times...the sickness of the times themselves", in case it guides those who succeed him.There is little clue as to whether the manuscript is fact or fiction, apart perhaps from the fact that occasionally during the preface Harry is visited by a "young and very pretty woman". Initially, I wondered whether she might have been his daughter. However, it's possible that she might have been "Maria", one of the women mentioned in the manuscript.No Balance Between the Mean and the MagicEarly in the manuscript, Harry meets a man carrying a sign advertising an "anarchist evening entertainment" at the Magic Theatre. He gives Harry a booklet called "Treatise on the Steppenwolf". The protagonist happens to be called Harry Haller.If Harry is the alter ego of the narrator of the preface, the protagonist of the manuscript is the mirror image of Harry (mirrors, both whole and splintered, abound in the novel). Harry believes he is a "mixed being", he has "two natures, a human and a wolfish one" (the former of which is "the very same average man of bourgeois convention", the latter of which is "the free, the savage, the untameable, the dangerous and strong").Harry stands outside the conventional world of the bourgeoisie, remote from "the search for a balance...the striving after a mean between the countless extremes and opposites that arise in human conduct..."A man cannot live intensely except at the cost of the self. Now the bourgeois treasures nothing more highly than the self...The bourgeois is consequently by nature of weak impulses, anxious, fearful of giving himself away and easy to rule. Therefore, he has substituted majority for power, law for force, and the polling booth for responsibility."Harry is unable or unwilling to find such a balance. The extremes and opposites live in perpetual conflict:"In him, the man and the wolf did not go the same way together, but were in continual and deadly enmity. One existed simply and solely to harm the other, and when there are two in the one blood and in one soul who are at deadly enmity, then life fares ill.""Steppenwolf" exhibition in Calw Hesse MuseumThe Delusion of Dualistic UnityHarry's understanding of himself contains an error or delusion that is shared by the bourgeoisie. Harry thinks of himself as wolf and man, flesh and spirit, either way, a dualism. He finds in himself "a human being, that is to say, a world of thoughts and feelings, of culture and tamed or sublimated nature, and besides this he finds within himself also a wolf, that is to say, a dark world of instinct, of savagery and cruelty, of unsublimated or raw nature."The bourgeois worldview reflects a belief that humanity is a unity that endeavours to accommodate, if not resolve or reconcile, opposites or dualities. In contrast, man is actually a bundle of selves, "a manifold world, a constellated heaven, a chaos of forms, of states and stages, of inheritances and potentialities... man is an onion made up of a hundred integuments, a texture made up of many threads."An End to Detested ExistenceThe internal enmity exposes the Steppenwolf to a particular risk:"The line of fate in the case of these men is marked by the belief...that suicide is their most probable manner of death."Harry recognises that:"Death was decreed for this Steppenwolf. He must with his own hand make an end of his detested existence - unless, molten in the fire of a renewed self-knowledge, he underwent a change and passed over to a self, new and undisguised."The Invisible MagicianThis is the real story of Steppenwolf: how he acquires new or renewed self-knowledge:"I had already experienced it several times, and always in periods of utmost despair. On each occasion of this terribly uprooting experience, my self, as it then was, was shattered to fragments. Each time deep-seated powers had shaken and destroyed it; each time there had followed the loss of a cherished and particularly beloved part of my life that was true to me no more..."It was then that my solitude had its beginning. I had built up the ideal of a new life, inspired by asceticism of the intellect. I had attained a certain serenity and elevation of life once more, submitting to the practice of abstract thought and to a rule of austere meditation. But this mold, too, was broken and lost at one blow all its exalted and noble intent."It's within this context that Harry finds and reads the treatise:"I read the Steppenwolf treatise through again many times, now submitting gratefully to an invisible magician because of his wise conduct of my destiny, now with scorn and contempt for its futility, and the little understanding it showed of my actual disposition and predicament."Corresponding Through the Looking GlassHarry's mind inevitably returns to the Magic Theatre:"I understood the invitation to madness and the jettison of reason and the escape from the clogs of convention in surrender to the unbridled surge of spirit and fantasy."In his quest to find the next show, he is advised to go to a club called the Black Eagle. Here he meets the first of two women who will help change his life.She reminds Harry of his first girlfriend, Rosa. Equally, he thinks she looks like a boyhood friend, Herman. He guesses that her name is Hermine. It is. How could this happen? Hermine explains:"Doesn't your learning reveal to you that the reason why I please you and mean so much to you is because I am a kind of looking glass for you, because there's something in me that answers you and understands you? Really, we ought all to be such looking glasses to each other and answer and correspond to each other..."Harry responds, "There's nothing you don't know, Hermine. It's exactly as you say. And yet you're so entirely different from me. Why, you're my opposite. You have all that I lack."She is his other half (in a Platonic sense). (view spoiler)[She might even be the feminine side of the one person, Harry Haller. (hide spoiler)] Equally, Harry and Hermine might be the two halves of Hermann Hesse himself. (view spoiler)[H&H = H.H. = ha ha! Does it mean this is all a joke? Of course, now we must also ask whether J.K. Rowling named her two main characters after those in "Steppenwolf"! (hide spoiler)]Teacher-Woman and CourtesanOn their second outing, Harry and Hermine go dancing at the Balance Hotel, which features a small orchestra. Here, Harry meets the second woman, Maria, a friend of Hermine's, with whom he dances and quickly forms a relationship.Later, on an evening walk alone, Harry intellectualises about the significance of music in his life:"In the German spirit the matriarchal link with nature rules in the form of the hegemony of music to an extent unknown in any other people. We intellectuals, instead of fighting against this tendency like men, and rendering obedience to the spirit, Logos, the Word, and gaining a hearing for it, are all dreaming of a speech without words that utters the inexpressible and gives form to the formless."Instead of playing his part as truly and honestly as he could, the German intellectual has constantly rebelled against the word and against reason and courted music. And so the German spirit, carousing in music, in wonderful creations of sound, and wonderful beauties of feeling and mood that were never pressed home to reality, has left the greater part of its intellectual gifts to decay. None of us intellectuals is at home in reality. We are strange to it and hostile...There was nothing to be made of us intellectuals. We were a superfluous, irresponsible lot of talented chatterboxes for whom reality had no meaning."The masculine seems to be Logos, the Word, Logic, Reality, whereas the feminine seems to be Music, the Imagination, Fantasy, Unreality.(view spoiler)[Earlier, in language that recalled Heidegger, Harry writes:"When you listen to radio [music], you are a witness of the everlasting war between idea and appearance, between time and eternity, between the human and the divine."Both "Steppenwolf" and "Being and Time" were first published in 1927! 11 years after Einstein's "Relativity: The Special and General Theory". (hide spoiler)]When Harry returns home, he finds Maria waiting naked in his bed, which understandably distracts him from his preoccupation with "The German Ideology". (view spoiler)[At times, it can be difficult to tell reality and fantasy apart! (hide spoiler)]Harry's recovery is effectively triggered by two women. To paraphrase Hesse's biographer, Ralph Freedman, one is a "wise teacher-woman", the other a "courtesan".A Pretty Cabinet of PicturesThe climax of the novel occurs in the Magic Theatre (after an evening at the Masked Ball), which for me created memories that have survived over 40 years since my first reading. The only fictitious scene I can liken to it is the ball in "The Master and Margarita".Just as the personality has manifold aspects, the Magic Theatre "has as many doors into as many boxes as you please, ten or a hundred or a thousand, and behind each door exactly what you seek awaits you. It is a pretty cabinet of pictures..."Harry must laugh in a mirror, so that the image of his mixed being, human and wolf, can disappear and he can enter "our visionary world...(and a jolly one it is)":"True humour begins when a man ceases to take himself too seriously...You will learn to laugh like the immortals yet!"Here, his saxophone playing host, Pablo (who doubles as Mozart), teaches him the art of "building up the soul":"We demonstrate to anyone whose soul has fallen to pieces that he can rearrange these pieces of a previous self in what order he pleases, and so attain to an endless multiplicity of moves in the game of life."Nothing But a LoverHarry seeks out love's door. Until now, he has repressed his capacity for love:"I was living a bit of myself only - a bit that in my actual life and being had been expressed to a tenth or a thousandth part...I was watching it grow unmolested by any other part of me. It was not perturbed by the thinker, nor tortured by the Steppenwolf, nor dwarfed by the poet, the visionary or the moralist. No - I was nothing now but the lover, and I breathed no other happiness and no other suffering than love.""The Devil, But You Shall Live!"Ultimately, in the Magic Theatre, Harry's host teaches him, "You are willing to die, you coward, but not to live. The devil, but you shall live!"Harry's response is to make a resolution:"I knew that all the hundred thousand pieces of life's game were in my pocket. A glimpse of its meaning had stirred my reason and I was determined to begin the game afresh...I would traverse not once more, but often, the hell of my inner being...one day I would be better at the game. One day I would learn how to laugh.""Steppenwolf" makes no promise that our inner being will not be hellish. It does, however, encourage us to laugh and play the game of life. Its message is quite the opposite of the nihilism with which it is usually associated.After more than 40 years, it remains one of my favourite novels, both stimulating and beautifully crafted.["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>

 • Dan Schwent
  2019-02-11 17:52

  Harry Haller fights a battle ever day against his animalistic nature, the Steppenwolf, the thing keeping him from fitting in with society. Will he conquer the Steppenwolf before it drives him to suicide?I'd toyed with the idea of paraphrasing the opening of the 1970's Incredible Hulk TV show but it felt disrespectful to a book of this power. Steppenwolf is one of the more thought-provoking books I've ever read. I lost count of the number of times I stopped and pondered my own Steppenwolfishness.Harry Haller is approaching 50, has few friends, and is contemplating suicide on his 50th birthday. For the most part, his friends are books and music. Seeing as how I'm writing this review on a website devoted to reading, I think more than a few of us can relate to Haller on some level. Who among us hasn't been at a party and thought "Man, I could be reading right now."Haller's life starts spinning out of control when a strange man gives him a book entitled The Treatise of the Steppenwolf, in which he is mentioned by name. From there, Haller meets Hermine, a woman who guides him on a journey of self discovery (with sex and drugs.) The book takes a bizarre turn near the end.The writing style is fairly accessible, even though it's been translated from German. Hesse throws a lot of big ideas around, like don't be afraid of life, don't let time get away from you, etc. I caught some references to Eastern religions, which makes sense since Hesse also wrote Siddhartha.I don't think I'm doing a great job of conveying what I thought about this book. It reminded me of The Catcher in the Rye at some moments and G.K. Chesterton's The Man Who Was Thursday at others. I'm also struggling with how to rate it. I thought it was powerful and full of lots of interesting ideas but I'm not sure I actually liked it.That's about all I have at the moment. I'm giving it a 4 with the caveat that I'll probably have to re-read it again sometime down the line to fully absorb it.

 • Perry
  2019-02-03 10:40

  The Best Novel on the Intellectual Male's Midlife CrisisI might well have ridiculed this novel at 20, when I was unconquerable, infinite, the world my oyster. Thirty years on, having been through the process of disenchantment called life, and survived the tragic ends (de facto and de jure) of each chapter of my personal myth--the perfect job, a huge house, insane wealth, and adoration of both my looks and smarts--I find this novel profound.Hermann Hesse wrote this in his late 40s and I can see parts of myself--now and in my recent past--in his fictional alter ego, Harry Haller, a self-isolated intellectual who thinks of himself as a steppenwolf (or a wolf from the steppes), experiencing an ongoing existential crisis, bouts of acute loneliness, fleeting thoughts of death, and a continuing coming to terms with a bourgeois society which he hates yet needs. I can see the wisdom of a life lived, in terms spiritual and at times--even still--animalistic. I found fascinating the magic theatre to which Harry was invited, a place which serves as a reminder of why he should want to live, allowing him to experience encounters (not necessarily sexual) with females from his past, meetings with these unrequited loves or lusts in which he's no longer shy nor suffering the hangups and insecurities of a young man or boy. Variations of this magical venue often pepper my dreams. Call them my subconscious yawps for immortality, or maybe, on a deeper level, my psyche's nocturnal pursuits of prurient propagation.I highly recommend this novel to men in their 40s and 50s, and to their spouses/partners for possible enlightenment.

 • Florencia
  2019-02-03 17:52

  Solitude is independence. It had been my wish and with the years I had attained it. It was cold. Oh, cold enough! But it was also still, wonderfully still and vast like the cold stillness of space in which the stars revolve.I wrote a review a couple of weeks ago and I am still not sure about sharing it. It is too personal. This book is so close to my heart and my first review reflects that; a little too much. I mean, I didn't know what to expect and it blew me away. It is a fascinating work about nearly everything. Everything I care about, everything I dislike, everything I want, everything I love. Even knowing that, clearly, the protagonist doesn't have all the stability of the world, are his statements that implausible?Nonetheless, it is not all about his pessimist (yet real) points of view on life and society; there is also hope. Just a line, actually, but it is there. More than enough.So, I am going to leave it at that for now, and share what I think is a beautifully written and crucial passage.I could not bear this tame, lying, well-mannered life any longer. And since it appeared that I could not bear my loneliness any longer either, since my own company had become so unspeakably hateful and nauseous, since I struggled for breath in a vacuum and suffocated in hell, what way out was left me? There was none. I thought of my father and mother, of the sacred flame of my youth long extinct, of the thousand joys and labors and aims of my life. Nothing of them all was left me, not even repentance, nothing but agony and nausea. Never had the clinging to mere life seemed so grievous as now....More and more plainly, with a wildly beating heart, I felt the dread of all dreads, the fear of death. Yes, I was horribly afraid of death. Although I saw no other way out, although nausea, agony and despair threatened to engulf me; although life had no allurement and nothing to give me either of joy or hope, I shuddered all the same with an unspeakable horror of a gaping wound in a condemned man's flesh.Dec 30, 13* Also on my blog.

 • Kirstie
  2019-02-02 11:28

  I've read a few of Hesse's novels and I keep coming back to Steppenwolf time and time again. It's not as if books like Demian and Beneath the Wheel aren't worthwhile, either. It's just that there is something so grabbing and memorable about Steppenwolf. I was truly changed after I read this and I can't really say that for the majority of the books I've read.One thing I think Hesse was obsessed with a little is the duality of life-the light and the dark side. Steppenwolf takes you to some dark carnival like dreams and forces you to see that life is incredibly complex. Someone like Hesse cannot live a simple life. He sees both and so do his protagonists. They all go through similar issues, temptations, even vices. There's a theme running through them that goes beyond good and evil...this is much more at the heart of the Earth's revolving center. Though I haven't yet read everything that Hesse has written, I'm pretty sure that nowhere has he developed this theme better than in Steppenwolf. It isn't just the characters that he gains a handle on but also his ideas overall.It affected my dreams and my waking life. It changed the way I saw life and the world. There is an undercurrent to this tide that some resist and ignore. Others fall in love with it instead.

 • StevenGodin
  2019-01-19 15:33

  Written at a time when his own life was in some disarray, while battling his inner demons through depression and being treated as an outcast because of anti-war/military views, it comes as no surprise to me that Hermann Hesse wrote 'Steppenwolf' more semi-autobiographical rather than a work of out and out fiction, but this only makes for a more heightened reading experience with elements of realism that keep things from falling into the realms of complete fantasy. So thus begins a mythical, philosophical and spiritual journey into the darkest corners of a diseased mind, where dreams and reality collide, and the opposing forces of man and beast will ravage the living soul of our protagonist, the misanthropic Harry Haller, who on the surface would appear a well educated and reasonably normal being, but beneath lurks a disturbed and troubled man who is repulsed and alienated from modern society. Rather misunderstood at the time of publication this would go on to find a wider audience and become a cult hit with the youth of the 1960's, probably because of the hallucinogenic drug experimentation and open views on sex. As for the writing it's pretty much faultless, and it's here I have to mention David Horrocks, who has done an amazing job with this translation by using the original text to better effect after some not so reliable efforts in the past. This is surely one the greats of German literature, right from the start I knew a masterpiece was beckoning, truly quite something.

 • هَنَـــاءْ
  2019-02-03 13:47

  يتكرر الأمر بجنائزية مرعبة.ندفن شيئاً، نطمر أشياء.نقف مكتوفي الأيدي حيال الكثير.ولا نفقد الجاذبية التي تُجَمّع ذرّاتنا إلا في السر،حيث نثق أن لا أحد.ستبنوولفالقيوطذئب البراريذئب السهولرواية أو سيرة ذاتية .. أقرب ما تكون لقلب هيسه فقد لمحت ذلك وهو يصف الصور التي علّقها ذلك الغريب على حائطه. لا أدري كيف شعرت بأن هذا الحائط الذي يصفه هيرمان هو حائطه الشخصي والصور حقاً صوره التي يراها بأم عينه ويسجلها بإسم ذلك الغريب .. "الذئب".ربما لأنها كانت لغاندي وبوذا وجوته ولعلمي بأن هؤلاء بالتحديد هم من أثر على ثقافته ومسار فكره. أو ربما مجرد حدس./مع الأيام تدرك ما حَطمك .. أو يزيد جهلك به. تقاوم المعرفة كما تقاوم ألدّ عدو. وتعرف أنك بمعرفتك اكتسبت شقائك.تَربط ؟!كيف ؟وتخيط ..قلبين روحينعقلينفي "جسدك"وتربض على تمزق يمشي فوق أجزائك. على أشيائك .. حول أحشائك.والمأزق الأَلَد حين تحب رغم أنك ذئب .. وتحتار بين الإنسان والوحش.أيهم أنت ؟!حقاً ....من أنت ؟!الخوف كل الخوف حينما يفهمك أحدهم. ويفسر القلق المحشور في عينيك .. ويحلل يأساً سكنها ولم يغادرها.الخوف ممن يفهم تناقضات المثقف الحساس، وهروبه الذي يلازمك كظلك ..ويشعر بانتفاضة الطفل الصغير الذي تعمّدت ردحاً بين أضلاعك وهزتك هزاً عنيفاً أقصاك عن هذا العالم.حقاً ....من أنت ؟!أي المرايا تعكس حقيقتك .. ؟ولماذا عليك الفرار المستمر ..؟يتوقف شييتحرك شيءتضحكتبكي ..تطلب الفكاهة كي تسخر وتتسامى فوق آلامك. إلا أن شيء يجذبك للأسفل حتى يحطمك.أنت لا تسمو ....بل تتخبط !!عزلتك فرارك الدائم. تقضي حيوات بعيداً بها عن حياة واحدة تغنيك عنهم.رحلة بحثك كانت لغزاً من البداية ولم يوافق منك حلاً لها أنسب.نعم ......لماذا أنت ؟!لم تحتمل مصيرك المجهول في دنيا غزاها صخباً وبربرية ورتابةرتابةرتابةلأن ..أقسى ما تجد التكرار. في المصائب وحدها. في الآلام بعدها. في الوحدة الخانقة. والهم الثقيل.برجوازية مزعجة .. ذو حدين وأطراف قاتلة. وكل الرؤوس السامة انغرزت فيك من قبل اقترابك الأخير من حتفك....لا تنتحر !!لا تقتل نفسك !!قبل أن تعرف حقيقةً ....من أنت ؟!أيهما يشبهك أكثر ..الإنسان بعلو كرامتهأم ...الذئب بوحشيته وهمجيته !

 • Owlseyes
  2019-02-05 13:51

  Personality should be integral, some psychoanalysts suggest.Here we have an old, solitary and independent man ruminating upon his self, or his selves; a part human, and another one wolf-like.Is he alienated? Is it a midlife crisis? An existential one? Do those parts cooperate with each other? Or, are they set apart, conflicting? He just had a normal, gently-killing-time day. This is how the book introduces us to this character. One hot bath, some breathing exercises, some meditation,…old-books reading…two hours of pain,... and a drink. He’s a no-home, no-motherland man. He ponders on the absurdity of life…and contemplates suicide. By 47 he had set this goal: after 50, it’s the right time to end his life.A loveless, isolated life. The beauty of absence-of-pain? Right, but he craves for “strong feelings”! …unlike those normal, average bourgeois people. They want a bit of both: of God and of instinct-life,…a middle way.In his youth time he liked walking over the night. He's got much contempt now for modern life: modern cinema, books, newspapers. Modern music: that repugnant jazz. That decadent music. These Americanized people. He’s like a stranded animal, in a strange world. He’s been loving music: the piano and the violin...of Mozart and Handel’s compositions. That kind of music transforms him: provides him with visions: of Giotto’s angels, of Hamlet and Ophelia. In the midst of all this chaos he still holds the hope for revelation.He had a bourgeois life too; lots of friends: but no connection.He was ferocious (he showed his teeth!), but he did good deeds as well. Sometimes his wolf side helped his human side. -Is this a disease? An illusion?...guilt? A grim, somehow too introspective a narrative. Very humane….very hazy…at times heavy that you’ll look for better moments in the text. Poor Harry. And yet, some integrity moments do occur.---PS A movie with the same title was made in 1974 (written and directed by Fred Haines). I'll try to watch it and add a few lines then. Like,Harry wouldn't have liked the introductory tunes of the film:too jazzy.I'll be back....The movie is a good attempt (someone said a Jungian one) to picture the dream-world of Harry. A good one, especially on the role of minimalist music (for those obscure moments) and cartoon-like scenes. Harry’s grim phase will change upon meeting young Hermine. She’ll introduce him to the Magical Theater; he’ll be somehow transfigured: will buy a gramophone, will learn how to dance the foxtrot…(can you imagine?!). And yet in his dreams: there’s killing, the wolf still shows up, ….Wagner and Mozart too. Harry told Mozart: “that machine killed music!”. (it's there, written: "for madmen only")

 • Andrei Tamaş
  2019-01-18 15:42

  Recomand acest roman tuturor celor care vor să descopere infernul dinlăuntrul lor.Mi-am propus de foarte multe ori să scriu o recenzie asupra romanului "Lupul de stepă" de Hesse. Mă obseda însă ideea că nu aș fi capabil, că nu aș putea spune tot ce aș vrea să spun, că n-aș găsi cuvintele necesare pentru a descrie această carte. Ieșind din aura ei și scriind DESPRE ea, mi-e frică de faptul că o să-i ciopârțesc valoarea (nu sunt deloc un bun sculptor). Poate cuvintele mele de mai sus nu înseamnă nimic pentru unii, poate mulți nu-mi vor înțelege "frica". Ei, acest lucru este surprins și în roman... "Lupul de stepă" reprezintă lucrarea de căpătâi a condiției umane (varianta modernă). Dacă aș fi pus -cine știe cum!- să numesc un titlu, aș spune fără șovăire "În căutarea sensului vieții" (știu, poate e deja luat...). Ştiu, de asemenea, că numai aceia care s-au gândit măcar o singură dată la actul sinuciderii în sine vor înțelege pe deplin romanul. Într-o narațiune la persoana I, într-o Germanie bântuită de criza economică de după Marele Război, într-un oraș destul de însemnat, un anume Harry Haller care umblă din cârciumă-n cârciumă și care nu avea deloc probleme financiare (da, e unul dintre puținele romane bune în care banii nu joacă decât un rol protocolar), scriitor amator de versuri, dă nas în nas cu un străin care "din greșeală" uită o cărticică în mâna lui. Harry al nostru strigă după el, dar acesta mărește pasul. Buimăcit, începe a citi cartea... Acolo nu era altceva decât o "proză psihologică" (obiectivă de data asta), o proză al cărei personaj principal nu este nimeni altul decât el însuși. Problema care se ridică (și care se poate pune pe seama unei nevroze dată de singurătate, căci da, uitasem să spun că figura asta era "cel mai singur om de pe pământ") e aceea că întâmplarea face ca nu numai numele său să fie menționat acolo, ci și faptele și -mai grav!- gândurile, care nu sunt altceva decât niște electroni care plutesc în jurul nucleului: SINUCIDEREA! Cartea e recomandată de autor "numai pentru nebuni".Apare și o femeie, o felină numită Hermina, o frumoasă nimfa care ni-l duce pe Harry în tărâmul viselor. Consumul de substanțe halucinante, cu precădere opium, își spune și el cuvântul.. Titlul este dat după identificarea lui Harry Haller cu o altă latură a sa, o latură cu o conștiință și cu idei proprii, întotdeauna împotriva sărmanului Harry (cel care povestește). Deja simt că am omis un triliard de detalii... Mă rog, de aceea am spus că nu e deloc ușor să cuprinzi cartea asta în câteva cuvinte; nu e o poveste simplă, ci e una cu foarte multe substraturi deductibile. Ceea ce contează e că Harry își găsește "drumul său". Dar, vai!, asta după atâtea și atâtea frânghii trecute prin fața ochilor săi... Nelipsitele fragmente subliniate (câteva, căci dacă aș fi subliniat cum aș fi făcut-o de obicei, ar fi trebuit să încep de la primul rând și să termin la ultimul, făcând, deci, risipă de cerneală): 1.Din acea "cărticică" primită de Harry, o scriere care se referă strict la el, el fiind obiectul de analiză al unui psiholog: "Traiectoria destinului unor oameni de genul acesta se caracterizează prin aceea că sinuciderea reprezintă pentru ei, cel puțin în propria lor închipuire, modalitatea cea mai plauzibilă de a muri. Premisa unei asemenea stări sufletești, remarcată aproape întotdeauna încă din fragedă tinerețe, starea care îi însoțește pe acești oameni pe parcursul întregii lor vieți, nu este defel o lipsă de vitalitate, căci, dimpotrivă, printre "sinucigași" există și firi extraordinar de tenace, avide și îndrăznețe." 2. "Cred că lupta împotriva morții, dorința necondiționată și încăpățânată de a trăi este sursa din care s-au alimentat activitatea și viața tuturor oamenilor iluştri."3. "Seriozitatea, tinere, este o chestiune de timp; nu pot să-ți dezvălui decât că ea provine dintr-o supraestimare a timpului." 4." Oare idealurile există pentru a fi realizate?" 5." Dar tot eternității îi aparține și orice imagine a unei fapte adevărate, puterea oricărui sentiment adevărat, chiar dacă nimeni n-o cunoaște, chiar dacă nimeni n-o așterne pe hârtie pentru a o transmite lumii de mai târziu."6. Regăsirea sinelui:"Într-o bună zi voi juca mai bine acest joc cu figuri. Într-o bună zi voi învăța să râd. Mă așteaptă Pablo. Mă așteaptă Mozart."Andrei Tamaş,16 septembrie 2015

 • Ahmad Sharabiani
  2019-01-19 13:37

  684. Der Steppenwolf = Steppenwolf, Herman Hesseعنوان: گرگ بیابان؛ نویسنده: هرمان هسه؛ انتشاراتیها: بنگاه ترجمه و نشر کتاب - اساطیر، ارغوان، فردوس، علمی فرهنگی، جامی؛ تاریخ نخستین خوانش: ماه ژوئن سال 1974 میلادیعنوان: گرگ بیابان؛ هرمان هسه؛ مترجم: کیکاووس جهانداری؛ چاپ دیگر: تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم سال 1346 ؛ نخستین چاپ در نشر اساطیر 1368؛ در 368 ص؛ شابک: 9645960320؛ چاپ دوم 1376؛ شابک: 9645960320؛ چاپ سوم 1383؛ چاپ چهارم 1388؛ چاپ دیگر: تهران، علمی فرهنگی، 1394، در سی و هشت و 346 ص؛ شابک: 9786001215728؛ موضوع: داستانهای نویسندگان آلمانی زبان قرن 20 ممترجم: مرتضی ملکی؛ تهران، نشر ارغوان، 1362؛ در 293 ص؛عنوان: گرگ بیابان - بانضمام بازخوانی و تفسیر انتقادی؛ مترجم: قاسم کبیری؛ تهران، نشر فردوس، 1368؛ در 383 ص؛ چاپ سوم 1376؛ چاپ چهارم 1383؛ شابک: 9645509076؛ چاپ پنجم 1387؛ شابک: 9643202712؛ چاپ ششم 1389؛ شابک: 9789643204471؛ چاپ هشتم 1394؛ مترجم: وحید منوچهری واحد؛ تهران، جامی، 1391، در 232 ص؛ شابک: 9786001760778؛ گرگ بیابان نخستین بار در سال 1927 میلادی در آلمان منتشر شد، و اولین بار در سال 1929 میلادی به زبان انگلیسی ترجمه شد؛ نویسنده ی نامدار در این اثر عناصر اتوبیوگرافی و روانکاوی را با هم ترکیب کرده، بخشی از رمان بحران ژرف روحی هرمان هسه را با تصویر کردن شکاف بین انسان بودن ایشان، و رفتار پرخاشگرانه و بی خانمانی خویش همانند یک گرگ را، در طی دهه 1920 میلادی به خوانشگر مینمایاند، و ... نقل از متنیکی بود، یکی نبود، مردی بود به نام هاری، ملقب به گرگ بیابان، روی دو پا راه میرفت، لباس میپوشید و انسان بود، اما با این اوصاف در واقع یک گرگ بیابان بود. از چیزهایی که مردمان فهمیده میتوانند بیاموزند، چیزها آموخته بود، و آدمی به نسبت باهوش بود. آن چه را فقط او یاد نگرفته بود، این بود که: رضایت خاطر را در وجود خویش و زندگی خویش جستجو نماید. پایان نقل از صفحه 67؛ ا. شربیانی

 • Pantelis
  2019-02-16 10:31

  Middle-life crisis is a second adolescence. Or maybe a fifth one. At least...

 • Junta
  2019-01-31 14:30

  Part 1: A relevant tabletop game (December 27, 2015): (view spoiler)[One of the tabletop (board/card) games I've played the most over the last couple of years (probably over 100 times) is One Night Ultimate Werewolf, which is in the category of social deduction games. Some of you may be familiar with Mafia, the pioneer game in the field conceived in the 80's. In the Werewolf versions that are popular nowadays, each person is dealt one character card at the beginning, which assigns them a role as either one of the Werewolves, or a character on the Villagers side. The Werewolves, the bad guys, know who each other are and work together towards victory, while the Villagers only know their own role, and must try and find who the Werewolves are.In the typical Werewolf game, the game proceeds in two alternating phases - at 'Nighttime', the Werewolves pick a Villager to kill (eliminate from the game), while some of the Villagers perform their own action, such as the Bodyguard picking one person to be immune from murder for the night, the Fortune-Teller finding out the role of one person, etc. This is done with everyone closing their eyes, and a host announces respective characters to 'wake up' and perform their action. At the end of the Night phase everyone wakes up and find out someone has been lynched by the werewolves (with the host making a story up, such as "All of the villagers woke up in the morning...and Hermann's mutilated body was found in his room." Laughter.) - and the 'Day' phase begins. Here, people discuss who is suspicious, who may be what character, or say what role they are (which may not be true). At the end of each Day, there is a vote and one person is eliminated from the game - the Villagers voting for who they think is the most suspicious. Night returns: one Villager is murdered, and in the Day phase, one person is voted out; this cycle continues until all of the Werewolves have been killed (Villager win), or the Werewolves outnumber the villagers (Werewolf win). Of course, the Werewolves must lie in order to survive - they must pretend to be on the good side, and if you've never played this type of game before, it's pretty exciting to be bluffing your way around your friends, when you just want to lynch them at Night and suck their blood kill them all. On the Villager side, you can trust no one else, and must try and work out from what everyone says, and how they act, who may be what. It's a satisfying feeling to catch out the Werewolves.Two drawbacks to the original Werewolf game are that1) if you are eliminated at the start of the game, you can only wait until the end of the game to join again; and2) one game can take a long time.In One Night Ultimate Werewolf, released in 2014, these concerns are taken care of as the game is condensed into a single 'Night' phase followed by a 'Day' phase (concluded with voting and one player dying), so each game wraps up in under ten minutes. In this version of the game, pretty much everyone has a role (unlike the original where the majority of Villagers would have no special powers), and...during the Night phase, your card might be switched with someone else's, so you might even become the Werewolf without knowing it! Below are the characters and their Nighttime action, if they have one; Villager side unless specified:2 x Werewolves: see the other Werewolf. Often with a sly smile. Werewolf team.1 x Doppelgänger: look at one player's card, and immediately assume their role. Change teams if they become a Werewolf, Minion or Tanner.2 x Masons: see the other Mason. Called 'Lovers' in the original Mafia game.1 x Seer: look at two cards in the middle (there are three unturned cards in the middle), or one of the other player's cards.1 x Robber: may swap their card with another player, and see their new card.1 x Troublemaker: may swap two other players' cards.1 x Drunk: swap their card with one in the middle, but they cannot see their new card.1 x Minion: sees who the Werewolves are (they stick up their thumbs). Werewolf team.1 x Insomniac: look at their own card to see if they are still the Insomniac.1 x Hunter: if they get killed in the vote, they can take someone else along (pick a Werewolf = Villagers win).1 x Tanner: on their own team. Only wins if they are killed in the vote. 3 x VillagersI've had a lot of fun with friends playing this game. Like being an actor, or seeing the world from the eyes of a character when reading a book, games like these take you away from reality and for a short time, you become somebody different. You might be a Tanner who wants to act suspiciously enough, but not too suspiciously, to try and get the others to kill you. You might be a Robber knowing the person opposite you, claiming they are a Seer, is the Minion. You might be an Insomniac who wakes up and found they have become the Werewolf.Interested in seeing what playing the game is like?Check out this gameplay video.https://www.youtube.com/watch?v=-4uDu...One Night Ultimate Werewolf page on BoardGameGeekMafia page on Wikipedia (hide spoiler)]Part 2: Post-reading blabbering (February 18, 2016): (view spoiler)["★★★★★ - 'it was amazing'".There've been some books like Haruki Murakami's A Wild Sheep Chase and Dance Dance Dance which in my first six months on Goodreads, I changed the rating from 5-star to 4-star, and back again, more than a few times, making me question my own sanity. Why was I so unsure? What does a 5-star rating mean to me? Why can I relate so strongly to these books? What is it about these books that I connect to and feel so involved about? At one point I realised that these kinds of books, which made me agonise for hours and hours in an impotent spiral, meant more than 5 stars to me - if I was in doubt over a 4-star or 5-star, I usually opted for the former - but when the doubts did not cease for days, for weeks? Those were pieces of writing which had become a part of who I am.Steppenwolf is in a similar boat - some of the story was so close to my heart like no other book before, yet from the start I felt this kind of detachment to it, which I couldn't understand. It was piercing my being so deeply, that I think I was scared of accepting it - like showing my weaknesses to a new acquaintance, or disliking someone from the first meeting because they have a transparent quality about them which you detest but inwardly envy, and dream about possessing. There were parts of this book I felt could have been executed in a different way, and when I see flaws in an otherwise fantastic book my general rule is to relegate them to 4-star, but it seems the virtues of this one outweigh any vices. The human in me, and the Steppenwolf in me, as well as the countless other beings, seem to all, in the end, like this book. (May 19, 2016 edit: I'm not sure what it was that I felt was flawed in this book any more.)I'm a little embarrassed about writing all this after the lines below from only half a day before, but (Steppen)bear with me. Review to come...some time in the future.Most of the way through this book, I was thinking my rating would be 4-star, although I couldn't put my finger on why - much of the story (especially concerning the protagonist, Harry Haller) is something I can relate to strongly. In the latter parts I was getting into the story more, but the last pages again left me somewhat perplexed. I'll have to think about this book some more. Review to come...maybe.4.5 stars. (hide spoiler)]Part 3: Review: under construction (April 8, 2016~)Part 4: Diary entry (May 19, 2016)With books I rate 5-star (currently numbering 19/538), they inspire me to write something after reading them - ideally, to draw up a world which is a mix between that of the book, and my own (if not writing about the book). I thought I would be able to write my own story with Steppenwolf, too. Although I felt a personal connection with most of the book, I knew which part I wanted to use for the review: The Magic Theatre that Harry Haller encounters signs of from the start, and visits later on. I wanted to create my own adventures in this phantasmagorical place, and I had two ideas for this. One was to put myself in Harry's place in the Theatre, and see what happens. However, this would be too personal.The other would start like this:TONIGHT AT THE GOODREADS WEBSITEFOR MADMEN ONLYPRICE OF ADMITTANCE YOUR MIND.Basically, I would write about how the Goodreads homepage would become magical for me one night, in ways such as the following:- I could pick any book that I'd read and be transported into the world of that book that my mind would transform it into, and watch it like a movie;- I could choose any book that I'd read and have my finished review of it, in its most ideal form, conjured out of nothing;- I could find out which books I would come to love in the future;- I could teleport and meet any of my Goodreads friends in person; and so on and so forth.It seemed like a decent idea, but my heart just wasn't in it. I had a Notepad shortcut on my desktop since early April reserved for writing a review of this book, but I've already said enough here.(End of review revised Jan 23, 2017 for being too sentimental)["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>["br"]>

 • Nickolas the Kid
  2019-02-03 10:54

  Ο Αριστοτέλης έλεγε πως για να ζήσει κανείς μόνος του πρέπει να είναι ή θηρίο ή θεός. Η μοναξιά είναι ανεξαρτησία σύμφωνα με τον Έσσε αλλά ας μην ξεχνάμε και τον Φρόυντ ο οποίος πίστευε ο πολιτισμός είναι η πηγή της δυστυχίας για τους ανθρώπους....Ο Έσσε λοιπόν μας δίνει ένα ψυχογραφικό μυθιστόρημα το οποίο εμβαθύνει στα πιο σκοτεινά μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Ο Χάρυ δεν είναι θεός... Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προτιμά την μοναξιά και την ασφάλεια του σπιτιού του. Είναι όμως πραγματικά ανεξάρτητος; Μπορεί να πει με σιγουριά πως ο μοναχικός λύκος της στέπας που ζει μέσα του μπορεί να κερδίσει την μάχη με τον "αστό"; Ξεκάθαρα ο συγγραφέας αφήνει να καταλάβουμε πως μέσα μας δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι 2 φύσεις αλλά χιλιάδες και φυσικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινείται μόνο ανάμεσα σε 2 πόλους... Όσο εξελίσσεται το έργο ο Έσσε ανοίγει σταδιακά τις πόρτες που οδηγούν στο εγώ του ανθρώπου. Και μιλάει για όλα... Για την τέχνη και τον καλλιτέχνη, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον πολιτισμό, την οικογένεια, την υποκρισία και τον θάνατο...Ο Χάρυ θέλει να αυτοκτονήσει. Έχει όμως το κουράγιο; Μπορεί να απαλλάξει τον εαυτό του από όλα αυτά που τον βασανίζουν; Είναι άραγε σαν έναν θρησκόληπτο, ο οποίος όμως αναζητά τον θάνατο για εντελώς διαφορετικούς λόγους χωρίς όμως αυτό να αλλάζει το αποτέλεσμα;;;Κάποια στιγμή στην ζωή του εμφανίζεται μια γυναίκα... Η Ερμίνε, η οποία θα δείξει στον Χάρυ μια πλευρά της ζωής που αγνοούσε ο ίδιος ή είχε ξεχάσει. Όμως δεν θα γίνουν ένα κλασικό ζευγάρι... Θα διατηρήσουν μέχρι το τέλος μια σχέση δασκάλου-μαθητή. Τι είναι όμως αυτό που πραγματικά τους δένει; Για να ζήσει κανείς έντονα πρέπει να σκοτώσει το εγώ ή να κάνει χώρο στον λύκό μέσα του;;;Όμως ο πολιτισμός μας βάζει εμπόδια... Στα ενστικτώδη πάθη και τις επιθυμίες μας... Έτσι λοιπόν κάποιοι θα διαλέξουν να κρατήσουν αποστάσεις από την ζωή την ίδια, άλλοι θα καταφύγουν στις τέχνες και τις επιστήμες και άλλοι ίσως στα υποκατάστατα ευτυχίας, τα ναρκωτικά... Ο Χάρυ περνάει από όλα τα στάδια... Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου με τον πρωταγωνιστή χαμένο στις ψευδαισθήσεις των παραισθησιογόνων ο Έσσε μας αφήνει να περιπλανηθούμε στο ανθρώπινο μυαλό και την ψυχή συναντώντας πολλές φορές τον ίδιο μας τον εαυτό. Θα έλεγα πως το τελευταίο μέρος του βιβλίου ειδικά, πατάει πάνω στην φιλοσοφία και τις απόψεις του Φρόυντ...Μοναδική αναγνωστική εμπειρία.. Απλα΄5/5!!!

 • Parthiban Sekar
  2019-02-04 09:42

  “Life is not an epic poem with heroic roles”But full of sheep and wolves, forming the human life. These wolves are not “Born to be wild”, but alienated for their hunger to findthe meaning in everything. For the sake of argument, I am going to singularize the pack of wolves to a single, certain wolf - STEPPENWOLF. And you are allowed to assume any arbitrary number of sheep and if required, a mama sheep can be also brought in for contentment and coziness. Well, Isn’t this how the stories have been usually told? Failing to find the reason for living among the sheep, the wolf goes away from the bourgeois existence of the sheep in search of a new meaning for the life which has become meaningless. But he has gone far away from the others and now there is no going “back to the nature” . Let alone a territory, for the poor wolf, there is not even a place which he can call home. The anguish of living alone among the weak, timid, and easy-to-govern contended-beings drives him to strange places in lonely hours. Isn’t wolf the reason why the sheep stick together? He does not go after the unconsciously innocent sheep in their clothing, but in his own skin with a scornful grin. He is sickened by seeing how foolishly happy they are. As an unwritten rule, like the ancestral legends, all beings who push the common sense too far are bound to suffer. Steppenwolf is no exception to this rule. Howling “Pass me the razor!”, he continues to prowl along the dark path to ever-elusive eternity, hoping to find a cure for his moral sufferings.What happens to the Steppenwolf?-----------------------------------------------************** For Mad people only **************This is one story, often misinterpreted, as I was warned before reading, in which you have to stick to the wolf instead of the sheep and see through his eyes. Glenn was even kind enough to lend me a hand so that I can comprehend better. There are certain things which might leave you in a mystic reality or sometimes even bring you out of what you think as reality. Sheep or Wolf, you may find in your own way!I Submit, Herr Hesse!

 • Peter McEllhenney
  2019-02-11 12:44

  Now that I’ve reached middle age, I thought it was time to revisit that classic of earnest adolescent angst (despite the fact the novel’s hero is nearly 50 years old), Hermann Hesse’ Steppenwolf.I found the early sections of the book dull, flat, pretentious, and swimming in its own vanity. But the later sections corrected some of these faults, and made the book interesting and worth reading overall.My main problem with the early parts of Steppenwolf is that the novel is constantly tells us how fine a soul Harry Haller has: how intelligent he is, how spiritually enlightened, how artistically refined, how little he can tolerate the world of power and money and order and easy pleasures, or understand the lives of ordinary people, and how much he suffers. But the novel is always telling us these things about Harry; it never shows us these qualities or convinces us that they are true. Harry’s uniqueness is described first in an introduction to the manuscript written by a middle class businessman of slight acquaintance with Harry; then by passages written by Harry himself; then in a magical “Treatise on the Steppenwolf” that Harry buys from a mysterious vendor. Normally, one piece of sustained exposition is enough to set up a story the author can’t quite get going on its own. Three is too much. And the constant repetition of how exceptional Harry is makes me suspicious. Accomplished people go about the business of being accomplished. People who are not accomplished – but very much like the idea of being so – will announce their exceptional attributes constantly, substituting pronouncements for action.The novel’s investment in Harry’s extraordinary qualities makes me believe that Hesse is also invested in them and that he is inviting us to invest in them as well. Only a great artist could bring a great artist alive on the page, is the implication: therefore I am a great artist. Only a truly intelligent and perceptive reader could understand a great artist; therefore you are an intelligent and perceptive reader. This mutual admiration society constructed by Steppenwolf would be harmless enough if such vanity were not the most deadly enemy of art. All that is strange and delicate and inexpressible and irreducible in art – all its sublime alchemy – is thrown under the feet of flattery and easy compliment. The work exists only to puff up the ego and ambitions, and comfort the insecurities, of those associated with it.This is harsh criticism, and it seems like it should be a fatal one. But as the book progresses, Hesse’ destroys any sense we have that all of Harry’s accomplishments have any real value. The book still sees him as a unique and rare soul – but a unique and rare soul leading a useless existence, a man who has forgotten how to laugh, who has forgotten how to find pleasure in life, who is a fool, a baby, and a wretch who should be pity and scolded and taken by the hand and pulled away from his stubborn loneliness and self-importance. This humanizes Harry and gives the book blood.Finally, Steppenwolf has an interesting structure. It’s a mess, but it’s a mess that works pretty well with the novel’s themes and characters. Harry is always talking about great composers, Baroque ones like Handel, Mozart above all, but it is Berlioz' “Symphonie fantastique” that really is playing throughout the book. So two solid stars for Hesse’ Steppenwolf. You could spend you time with many books, and many writers, far worse than this one.

 • Jenny
  2019-01-28 09:25

  "Ν'αγαπάς ιδεαλιστικά και τραγικά,ω ναι,φίλε μου,αυτό ξέρεις να το κάνεις άψογα,δεν αμφιβάλλω καθόλου,σου βγάζω το καπέλο.Τώρα θα μάθεις ν'αγαπάς και λίγο πιο συνηθισμένα και ανθρώπινα." Αυτό το βιβλίο με ανάγκασε να προβληματιστώ και να σταματήσω αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης,είτε για να αντιγράψω αποσπάσπατα που μου άρεσαν,είτε για να σκεφτώ πάνω σ'αυτά.Είχα καιρό να αισθανθώ για ένα βιβλίο ότι ο κάθε άνθρωπος που το διαβάζει θα αποκομίσει και κάτι τελείως διαφορετικό,ότι αν βάλεις 5 άτομα να σου περιγράψουν το βιβλίο,θα ακούσεις 5 διαφορετικές περιγραφές. Η υπόθεση:λίγο περίεργη.Ο Χάρυ,αυτοαποκαλούμενος (σε εκνευριστικό βαθμό!) "λύκος της στέπας",γνωρίζει τη Χερμίνε το ίδιο βράδυ που αποφασίζει να αυτοκτονήσει κι αρχίζει σιγά-σιγά να ανακαλύπτει ορισμένες χαρές της ζωής που μεχρι εκείνη τη στιγμή είχε αποκλείσει.Μπλέκονται μεταξύ τους ρεαλισμός,φιλοσοφία και σουρεαλισμός και βγάζουν το βιβλίο αυτό! Η γραφή είναι εξαιρετική,ειδικά στο ξεκίνημα και στο τελείωμα του βιβλίου!Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ενθουσιάστηκα,τόσο με τη γλώσσα,όσο και με την υπόθεση και τις σκέψεις,αλλά από ένα σημείο και μετά ένιωσα ότι έπεσαν πολύ οι ρυθμοί κι ότι ψιλοκουράστηκα/ψιλοβαρέθηκα-μέχρι που διάβαζα έναν απίστευτο διάλογο,ή μια παράγραφο,ή μια πρόταση που μου έφερνε ξανά ενθουσιασμό!Τώρα που ολοκλήρωσα το βιβλίο μπορώ να εκτιμήσω τα πιο "αργά" κομμάτια,άλλωστε δεν πρόκειται για βιβλίο δράσης.Προσωπικά,όσο τραβηγμένο κι αν ακούγεται,θα το έβαζα στην κατηγορία "αυτο-βελτίωσης",αφού στα λάθη που πέφτει ο Χάρυ πέφτουμε όλοι μας και σε όλους μας απευθύνονται όσοι του λένε "Μην παίρνεις τον εαυτό σου στα σοβαρά!". Αυτό είναι το κυριότερο μάθημα που πήρα από αυτό το βιβλίο.Αναγνώρισα σε πολλά λάθη του Χάρυ τον εαυτό μου,λάθη φυσιολογικά και ανθρώπινα,τα οποία όμως μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε όποιον τους δώσει παραπάνω χώρο και σκέψη.Η σοβαροφάνεια,η αίσθηση ότι ήρθαμε στον κόσμο για να κάνουμε κάτι εξαιρετικά σημαντικό και σοβαρό,ότι αξίζουμε παραπάνω απ'αυτό που βιώνουμε,ότι δεν αναγνωρίζεται η αξία μας,ότι είμαστε ανώτεροι από κάποιους άλλους για τους χ/ψ λόγους,κι ακόμη περισσότερο η πρόθεσή μας να κάνουμε τα μεγάλα και δύσκολα,να σηκώσουμε την παντιέρα της επανάστασης και να θυσιαστούμε,να υποφέρουμε και να κυλιστούμε κάτω για όλους τους υψηλούς στόχους και τα ανώτερα ιδανικά,ενώ για τα μικρά και καθημερινά κάνουμε πίσω κι αποδεικνυόμαστε μικροί και λίγοι,είναι από τις μεγαλύτερες ειρωνείες της ζωής. Κλείνω με ένα ακόμη απόσπασμα,το οποίο ταιριάζει τόσο πολύ στην εποχή μας,όσο και στην εποχή που γράφτηκε(1927):"Εμείς όλοι οι παλιοί γνώστες και θαυμαστές της παλιάς Ευρώπης,της παλιάς αληθινής μουσικής,της παλιάς αληθινής ποίησης,εμείς όλοι μήπως ήμασταν μια μικρή ηλίθια μειονότητα από συμπλεγματικούς νευρωτικούς,που αύριο θα μας έχουν σαρκάσει και θα μας έχουν ξεχάσει;Αυτό που εμείς ονομάζαμε κουλτούρα,πνεύμα,ψυχή,αυτό που λέγαμε ωραίο κι ιερό,μήπως ήταν μονάχα ένα φάντασμα,νεκρό προ πολλού,που μόνο εμείς,οι λίγοι τρελοί,νομίζαμε για γνήσιο και ζωντανό;Μήπως ποτέ δεν ήταν γνήσιο και ζωντανό;Μήπως ήταν πάντα μια χίμαιρα αυτό που κυνηγούσαμε εμείς οι τρελοί;"(σημ. :το διάβασα σε μετάφραση Ελένης Φαφούττη από τις εκδόσεις "Νεφέλη",δεν βρήκα την έκδοση στο goodreads)

 • Eirini D
  2019-01-28 10:32

  Ο λύκος της στέπας γεννάει στον αναγνώστη αμέτρητα ερωτήματα ενώ δίνει πολύ λιγότερες ή λιγότερο ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα πρέπει να ζούμε, ακολουθώντας τα κοινωνικά στερεότυπα και πρότυπα, την κοινή αντίληψη και λογική που θα μας οδηγήσουν σε μια συμβατική μεν αλλά λιγότερο επώδυνη διαβίωση δε, ή όπως το πνεύμα, τα ένστικτα και η συνείδησή μας, μάς ορίζουν; Και αν επιλέξουμε να ζούμε όπως εμείς θέλουμε, πράγμα σχετικό γιατί έχουμε μεγαλώσει και γαλουχηθεί σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές και είναι αδύνατον να απαλλαγούμε εντελώς από αυτές, θα είμαστε τελικά ευτυχισμένοι, ή η αναπόφευκτη απομόνωση θα μας καταστήσει και πάλι δυστυχισμένους; Μια σειρά τέτοιου τύπου ερωτημάτων ξεπηδάει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, στα οποία δύσκολα κανείς μπορεί να δώσει απαντήσεις. Ο Χάρυ ή λύκος της στέπας, επιλέγει τον δεύτερο τρόπο ζωής, τον πνευματικό, αλλά μέσα του οι δυο διαφορετικές του φύσεις, ανθρώπου και λύκου, πνεύματος και σάρκας, ή και πολλές άλλες ακόμη, αφού μέσα στον καθένα μας ενυπάρχουν πολλαπλοί εαυτοί, βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη. Ο ίδιος αποτελεί μια θλιβερή ύπαρξη που της λείπει η επαφή με τους άλλους ανθρώπους και οι απλές καθημερινές συνήθειες. Η επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, όταν αραιά και που προκύπτει, είναι προβληματική γιατί ο Χάρυ δεν μπορεί να πει ψέματα στον εαυτό του και τους άλλους, η αλήθειά του τον πνίγει και φεύγει αηδιασμένος από κάθε κοινωνική συναναστροφή που υπηρετεί την προσποίηση και τον συμβιβασμό. Η Ερμίν προσπαθεί να τον φέρει ξανά πίσω στη ζωή, προσπαθεί και καταφέρνει, ως ένα σημείο, να τον κάνει να γεύεται τις απλές χαρές της ζωής αλλά και πάλι ο ίδιος ξέρει ότι η μάχη μεταξύ λύκου και ανθρώπου μέσα του, δεν έχει τελειώσει. Στο τέλος του βιβλίου, έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια και την ουσία της ζωής, που δεν είναι άλλη από την συμφιλίωση του πνεύματος με την απλότητα και ταυτόχρονα το μεγαλείο του να ζεις, και να αντλείς χαρά από αυτήν την ίδια τη ζωή.Κάπου η θεματολογία αυτού του βιβλίου, μου θύμισε τον Καζαντζάκη. Σημαντικό βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί.

 • Χαρά Ζ.
  2019-02-13 15:42

  _Steppenwolf_This is a great book. It really is. It is philosophical and spiritual and deep and it demands your attention while reading it. It is the kind of book that i would love and cherish and adore. But i could not connect with it. It seemed distant and i felt frustrated most of the time. I didn't have problems with it, it's just, I couldn't feel along with it. And on top of that, by the times i thought me and book started to communicate it started slipping away again. And again. And again. I will be reading Hesse at some point again and then i will decide whether I like him or not. I am just confused. This is not the greatest start for sure though.

 • Jan-Maat
  2019-01-28 13:38

  Goodness what a delightfully interior novel this is, I had quite forgotten or more possibly never noticed. It was some years ago when I last read it, rather as Mark Twain allegedly said of his father, I find it much improved in the interim.Before I reread The Glass Bead Game I was weighing up which to return to first. I think this was the better way round at least for me, I had a feeling that Harry was in want of Castalia, or that the Castalian life was developed to avoid the development of Steppenwolfigkeit in its citizens. The magic theatre to my mind stood in relation to the yoga vision of the "Indian Story" of Glass bead Game except with more drugs, alcohol, and dancing.I noted with interest that although Harry had his breathing and thought exercises these were not enough to save him from himself without a philosophy of The unbearable Lightness of being.I was having a shower the other day and I had the radio on for the sake of decency (view spoiler)[ one doesn't want to be entirely naked after all (hide spoiler)], Marion Keyes was on Desert Island Discs (view spoiler)[ which is what you get if you have a shower too late in the day, mind you a little earlier and it would have been the Archers (hide spoiler)] and she was taking about her earlier career as an alcoholic, I thought to myself that that could have been my life, if I had had the work-ethic and determination to see it through, a certain degree of sloth preserves one from all kinds of professional difficulties it seems. There was some point in my mind to this anecdote before I embarked upon it, perhaps due to soap and water in my ears I missed what spiritual reconciliation brought Madame Keyes to the shores of sobriety while Steppenwolf in convenient paper format leads us directly through an analogous process. This time reading I paid attention to the author's note of 1961 and his reaction to the delighted misreadings of his novel no doubt entranced by the Weimar decadence of drugs, liquor, and moderately priced love. And perhaps I carried that author's note with me on this reading and found instead a mild warm gentleness in the story and a tugging laughter against taking too much in earnestness, even, if I can dare to imagine it, Goethe.Herewith I will spoil the tone and go back to my historical reading as with Glass Bead Game of the Alternative for Germany, in this case I suppose we can see Hesse's retreat and the logic which will eventually lead him to Switzerland, and perhaps all roads lead to Switzerland rather than to Rome.One can see how Hesse both grows out of German life and stands in contrast to many of his generation who grew from similar roots. There is no laughing at oneself in fascism, rather an addiction to one's self importance. This brought to mind Madame Applebaum's book which I had just read on Eastern Europe under the Soviet regime and that at times one is better off to be a blade of grass and bend before the 'people's will' than to be a mighty oak tree that is snapped asunder by the storm winds of circumstances beyond one's control.Critically one might wonder if fleeing Alpwards or self censorship or internal retreat is an appropriate answer, but this is a story about a man in the singular not the pack as a whole.Novel about escaping a fixed pattern of life and integrating different values.

 • peiman-mir5 rezakhani
  2019-02-16 17:28

  ‎دوستانِ گرانقدر، بدونِ تردید خواندنِ این کتاب میتواند کاری با ذهنِ شما انجام دهد که ساعت ها بر روی جملات و موضوع داستان و حتی استعاره های به کار رفته بیاندیشید... <هرمان هسه> با خلاقیت و هنرمندی بسیار زیاد، این داستان را به نوعی نوشته است که شما نمی دانید آیا عناصر و شخصیت های داستان، خیالی هستند و یا واقعی.. آیا هسه آنها را ساخته است و یا شخصیتِ اصلی داستان آنها را در نوشته ها و خاطراتش جای داده است.... درکل کتابی چالش برانگیز است که جملات فلسفی و موضوعاتی روانشناسانه در دلِ خود جای داده است و هر خواننده ای میتواند به نوعی این داستان را نقد و تحلیل کند--------------------------------------------‎شخصیت اصلی داستان <هاری هالر> نام دارد که از او با عنوانِ "گرگ بیابان" در کتاب یاد شده است.... هاری نزدیک به پنجاه سال، سن دارد.. او مستأجر تازه واردِ عمهٔ راوی داستان میباشد و در بخشِ نخستینِ کتاب، نویسنده در مورد خصوصیات اخلاقی و رفتارهایِ هاری توضیح داده است و آنچه خود دیده است را بیان نموده است‎در بخشِ دوم، هاری ناپدید شده و هرمان یا همان نویسنده، نوشته ها و خاطراتِ هاری را برای ما مینویسد و تعریف میکند‎هاری روشن فکر و هنردوستی تنها و منزوی است که شکست عشقی نیز داشته است... شبی از شبها، تصمیم میگیرد تا خودکشی کند... ترس وجودش را فرا گرفته است.. واردِ بارِ عقاب سیاه شده و در آنجا با زنی خودفروش و رقاصه با نامِ <هرمینه> آشنا میشود.... از اینجایِ کار، داستان رنگ و بوی اصلی را بدست می آورد.. هرمینه با کلامِ تأثیرگذار و مهربانانه، هاری را از خودکشی کردن منصرف نموده و هاری اسیرِ این زنِ جذاب و خوش بیان میشود... با یکدیگر قرار میگذارند که هرچه هرمینه گفت، هاری باید فرمانبرداری کند... هرمینه از او میخواهد مدتی با او باشد.. هرمینه به او رقص و خندیدن را آموزش دهد و هاری نیز راهِ اندیشیدن را به هرمینه یاد دهد... و شرط پایانی این است که: هرمینه از هاری میخواهد، پس از یاد گرفتن شادی و رقصیدن، هاری باید او را به قتل برساند.... هاری نیز شرط را میپذیرد‎در داستان هاری با شخصیت های دیگری نیز آشنا میشود... او توسطِ هرمینه با دختری زیبا به نامِ <ماریا> و مردی زیبارو و نوازنده به نامِ <پابلو> آشنا شده و با هر کدام گفت و شنودهای متفاوتی دارد و البته عاشقِ ماریا نیز میشود--------------------------------------------‎عزیزانم، ما در داستان هرزگاهی هاری را با عنوانِ گرگ بیابان میشناسیم.. به نظر میرسد که این داستان به طور کلی اشاره هایی به موارد روانشناسی دارد... احتمالاً هاری هالر یک انسانِ مالیخولیایی است که شخصیت های گوناگون در او وجود داشته و عناصر داستان از وی ریشه گرفته اند.... بنظرم موضوع اصلی داستان "خویشتن شناسی" و "خویشتن یابی" میباشد‎هاری مردی کتابخوان، حساس و روشنفکر است... مردی است که بیش از اندازه در شخصیتِ "من" زندگی میکند.... هاری برای خود همزادی درست میکند و او را هرمینه مینامد... عنوانِ گرگ بیابان تنها میتواند یک نامِ مستعار برای وی باشد، ولی نمیتواند یک شخصیتِ خیالی باشد... یک نامِ مستعار برایِ تمامی آن رفتارها و گفتارها و کردارهایِ ناخودآگاهی که او تلاش داشته است تا آنها را پنهان سازد... هرمینه و پابلو و حتی موتزارت (پابلو در پایان داستان به موتزارت تبدیل شده است) همان شخصیت ها و عناصر ناخودآگاهِ هاری هستند.... شخصیتِ اصلی داستان، سه عنصر شخصیتی دارد: منِ وجودی و آگاه که همان هاری نام دارد- همزاد که هرمینه نام دارد- خویشتن که پابلو و موتزارت، میباشند‎وظیفهٔ اصلیِ "منِ آگاه" در اصل یکی کردنِ همزاد با هاری میباشد... همزاد آن جنبه از شخصیت میباشد که به خویشتن نزدیکتر است، چراکه بیشتر در ناخودآگاه وجود دارد. به همین سبب است که هرمینه با تیزهوشی و دلربایی، هاری را به سوی پابلو و موتزارت میکشاند‎بنظر میرسد که گرگِ بیابان استعاره ای باشد از آن دسته هنرمندان و روشنفکرانی که دارایِ دانش و سیاست و تیزبینی هستند....... هاری هالر به نامِ یک ایده آلیست از این دنیایی که به چشمِ او پست و کوچک بود، دل کنده و در لباسِ مالیخولیایی و پیامبریِ خشم آلودِ خویش، خود را از دنیا کنار کشیده بود... او مردی بورژوا بود که زندگی کردن با رقص و شادی و خنده را نمیپسندید و دقیقاً زندگی انسانهایی همچون هرمینه را قبول نداشت‎بهتر است خودتان این داستان را بخوانید و از سرانجام عجیب آن آگاه شوید--------------------------------------------‎جملاتی از کتاب‎در ابدیت زمان مطرح نیست... ابدیت فقط یک لحظه است ... لحظه ای که برای یک شوخی، کافی باشد********************‎آنکس که نمیتواند بدونِ اجازهٔ دیگران از زندگی لذت ببرد، آدم بدبختی است--------------------------------------------‎امیدوارم این ریویو در جهتِ شناختِ این کتاب، کافی و مفید بوده باشه‎<پیروز باشید و ایرانی>