Read Verhalen uit duizend en een nacht by Anonymous Joseph-Charles Mardrus Albert Helman R. Blijstra Louis de Bourbon Anton Coolen Willem de Geus Halbo C. Kool Online

verhalen-uit-duizend-en-een-nacht

Wat deze integrale uitgave van De Verhalen van Duizend-en-één Nacht niet in de laatste plaats het genieten waard maakt, is de sublieme Nederlandse vertaling ervan.Het vertalersteam bestond uit R. Blijstra, Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Willem de Geus, Halbo C. Kool en Josine Reuling: een representatieve staalkaart van overwegend beroemd gebleven namen van beoefenaars vaWat deze integrale uitgave van De Verhalen van Duizend-en-één Nacht niet in de laatste plaats het genieten waard maakt, is de sublieme Nederlandse vertaling ervan.Het vertalersteam bestond uit R. Blijstra, Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Willem de Geus, Halbo C. Kool en Josine Reuling: een representatieve staalkaart van overwegend beroemd gebleven namen van beoefenaars van schier alle literaire genres. De journalist naast de dichter, de schrijver van streekromans naast de schrijver van romans over het zeemansleven, de kinderboekenschrijfster naast de essayist. Of, zo kan men het ook bekijken: een zeekapitein naast een dagbladredacteur, een tot wonderkind uitgeroepen dichter naast een ambtenaar, een full-timeschrijver naast een burgemeester die gaarne ‘monseigneur’ werd genoemd omdat hij volhield dat hij van Lodewijk de zonnekoning afstamde. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Maar één ding stond allen voor ogen: dat de tekst geëerbiedigd moest worden en in het Nederlands dezelfde rijkdom moest vertonen als de woorden van Sheherazade zelf, ‘die waren als de kleuren in de pauwestaart’.Dit is het negende deel: het boek van de vierhonderdachtentachtigste tot de vijfhonderdzesenzeventigste nacht....

Title : Verhalen uit duizend en een nacht
Author :
Rating :
ISBN : 9789067901772
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 228 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Verhalen uit duizend en een nacht Reviews

  • Hazel
    2019-04-15 12:57

    This is the best volume since volume 1. There are many tales in this book that are just as good as the famous ones from collections of the nights, and is the first volume I would recommend for a read outside of those stories (most of them contained in volume 1 along with some other good tales not found in collections)It suffers from poor book making practices like many of the others. By which I mean that it starts in the middle of a story that began in the last volume. It also ends with a mere 12 nights left. They could readily have been fitted into this volume, as it is not the thickest of the volumes.