Read Lažni car Šćepan Mali by Petar II Petrović Njegoš Online

lani-car-epan-mali

"Lažni car Šćepan Mali" je hronološki poslednje od tri Njegoševa najpoznatija dela. Pre ovog dela napisani su: „Luča mikrokozma“ (1845) i „Gorski vijenac“ (1846).Narodna tradicija i arhivski materijal o Šćepanu Malom poslužili su Njegošu kao podloga za ovo pjesničko djelo. Njegoš opisuje vladavinu Šćepana Malog u Crnoj Gori koji se lažno predstavljao kao ruski car Petar II"Lažni car Šćepan Mali" je hronološki poslednje od tri Njegoševa najpoznatija dela. Pre ovog dela napisani su: „Luča mikrokozma“ (1845) i „Gorski vijenac“ (1846).Narodna tradicija i arhivski materijal o Šćepanu Malom poslužili su Njegošu kao podloga za ovo pjesničko djelo. Njegoš opisuje vladavinu Šćepana Malog u Crnoj Gori koji se lažno predstavljao kao ruski car Petar III Romanov. Kroz ironičnu predstavu istorijske svakodnevnice prikazan je odnos naroda i crnogorskih velikaša prema njemu, kao i pometnja koju je pojava Šćepana Malog izazvala kod ruskih i turskih vlasti.Miodrag Pavlović razmatra teme tri Njegoševa velika speva i navodi: „„Lažni car“ je pročitavanje istorije, relativizam vrednosti, heroika i njena naličija.“...

Title : Lažni car Šćepan Mali
Author :
Rating :
ISBN : 8676592535
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 257 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Lažni car Šćepan Mali Reviews

  • Tea Jovanović
    2019-01-29 16:04