Read ვიქტორია by Knut Hamsun Online

ვიქტორია

დიდი ნორვეგიელი მწერლის, ნობელის პრემიის ლაურეატის, კნუტ ჰამსუნის რომანი "ვიქტორია" პირველად 1898 წელს გამოიცა და უკვე სახელგანთქმული ავტორის ხანგრძილივი შემოქმედების პირველი ეტაპის დამაგვირგვინებელ ნაწარმოებად იქცა.რომანის მთავარ პერსონაჟებს, ვიქტორიას - მემამულის ქალიშვილსა და იუჰანესს - მეწისქვილის ვაჟს, ერთმანეთი ბავშვობიდან უყვართ. მათ შორის სოციალური სხვაობა დაუძლევედიდი ნორვეგიელი მწერლის, ნობელის პრემიის ლაურეატის, კნუტ ჰამსუნის რომანი "ვიქტორია" პირველად 1898 წელს გამოიცა და უკვე სახელგანთქმული ავტორის ხანგრძილივი შემოქმედების პირველი ეტაპის დამაგვირგვინებელ ნაწარმოებად იქცა.რომანის მთავარ პერსონაჟებს, ვიქტორიას - მემამულის ქალიშვილსა და იუჰანესს - მეწისქვილის ვაჟს, ერთმანეთი ბავშვობიდან უყვართ. მათ შორის სოციალური სხვაობა დაუძლეველ დაბრკოლებადაა ქცეული, თუმცა ამ ურთიერთობის განმსაზღვრელი მათივე ხასიათი ხდება, რომელსაც მწერალი პოეტურად, ოღონდ ყოველგვარი სენტიმენტალობის გარეშე გვიხატავს."...და სიყვარული სამყაროს საწყისად და მბრძანებლად იქცა, თუმცა კი მისი გზები ყვავილებითა და სისხლით, სისხლითა და ყვავილებითაა აღსავსე"....

Title : ვიქტორია
Author :
Rating :
ISBN : 9789941156625
Format Type : Paperback
Number of Pages : 108 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ვიქტორია Reviews

 • karen
  2019-03-23 07:50

  you would think i would have sopped this thing up with a hunk of bread: doomed lovers, the impossibility of communication, the way we hurt the ones we love? that should have karen's stamp of approval all over it. but it's like hamsun took a great idea for literary exploration and then constructed this wooden fence all around the emotional appeal and said "you are not coming in!" and i'm like, "dude, come on - just let me care about the characters a little bit". and hamsun's all "no way, jose". so i shrugged and went away.i only read this because it is used in one of the most emotionally wrenching scenes in the kjaerstad trilogy, so you would think this would also drip with melancholy goo. not so.it's good, it is just more restrained in its writing than what i usually go for in this type of narrative. and i have read two other books by him, it's not like i was expecting heaving bosoms and passionate speeches, but i just couldn't find anything to grab onto. they all kind of act like bratty teenagers, whose emotions flail up and down and then end in eye-pokings. it would be comical if it wasn't also so sad. but the bottom line, and this is the bottom line in many books by my beloved thomas hardy as well: why don't you just talk to each other? without lying?? it would just make everyone happier in the end.that is my lesson to characters everywhere, and it is my advice to you on the internet. go forth.

 • s.p
  2019-04-12 11:16

  ‘Love became the world’s beginning and the world’s ruler; but all its ways are full of flowers and blood, flowers and blood.’ The passions and desires of young love, and the frustration of love torn apart by society, is a source of considerable energy that has been harnessed by writers through all of history. Nobel laureate Knut Hamsun’s 1898 novella, Victoria, draws on this energy to fuel his unextinguishable prose and return to the theme of doomed love, a theme characteristic of his impressive oeuvre. Although this theme was the heart of Pan, Victoria takes a different approach stylistically, poetically, and most of all, in the behavior of the protagonist. Within this tragic tale of two star-crossed lovers, Hamsun explores the complexities, hopes and inevitable destruction of love in a world ordered through social class as he weaves a multi-layered metafictive prose that marks the dawn of a bright new era for his novels. Published only 4 years after Pan, a tragic tale of failed love set in the northern wilderness, Victoria evinced a period of major artistic growth and maturity in Hamsun’s already potent literary pen. According to the excellent introduction provided by translator Sverre Lyngstad, Hamsun wrote in a letter during this period between novels that he had ‘tired of the novel, [and] always despised the drama,’ so he had taken up writing verse, which he considered ‘the only literature that is not both pretentious and insignificant, but only insignificant’. The time spent harnessing the power of poetry is immediately apparent from the first page. Having become tighter and slimmed down to near-poetic verse, the prose simply blossoms upon the page. The striking variance in style between his early, gritty, psychologically intense works including Hunger and Mysteries, and later novels such as Growth of the Soil (a crucial work that, as well as being heralded as his ‘masterpiece’, was cited by the Nobel committee as a primary impetus for awarding him their prestigious prize) seems to meet up and pivot upon this novella. Victoria retained his early themes of doomed love, obsession and focal character with manic dispositions - which still continued throughout his body of work, becoming used more for the traits of supporting characters and secondary plotlines – while striking out into different narrative styles and the more streamlined storytelling that shone best in Growth. Hamsun began to keep dialogue to the bare minimum, a strong departure from the loquacious ravings of Nagel in Mysteries, choosing to supply the gist of conversations and leaving the particulars to be filled in through the creative impulses of the reader. Hamsun was a master of revealing only what was absolutely necessary, which helped to drive his novels forward and give him total narrative control. Even a good deal of the action is revealed after the fact, recounted by the characters in a way that gives rise to suspicions of absolute validity.‘Asked what love is, some will say it is nothing but a wind whispering among the roses and then dying down. But often it is like an unbreakable seal that holds for a lifetime, until death. God created it in so many different kinds and has seen it endure or perish’. Doomed love was a favorite theme of Hamsun’s and appears in some for in almost every one of his books and short stories (the short stories in particular show Hamsun sharpening his skills and insight into this topic). In Victoria, the reader watches the doomed dance of two lovers as they waltz through a series of ups and downs. The novella bounces gracefully between intense amorous excitement and disheartened grief and sorrow, as both the imagery and Johannes’ mood is victim to the whims of his beloved. When love is on his side, love is compared to ‘a summer night with stars in the sky and fragrance on earth’ and Johannes harnesses his joy into frantic writing and singing to the heavens, the latter much to the chagrin of his neighbors, creating an opportunity for Hamsun to allow Johannes to tell of his off-stage escapades in artistically expressive and exaggerative language. In these manic, feverish states, he can live, eat and drink off the feasts of love, ‘coatless, he looks out on the world like a half-clothed madman who has gotten drunk on happiness during the night’. However, when love is withheld, the world around him is bleak and love is only as pleasant as ‘ugly toadstools’. When Victoria implies that social class and social expectations make any union of their hearts impossible, revoking any possibilities of a future between them after days before having pledged her love to him, Hamsun sets Johannes off down a dingy street lined with impoverishment to highlight these social conditions.Unlike the protagonists in Hamsun’s previous novels, Johannes has a steadier grip of his faculties and does not lash out irrationally despite dipping, or elevating, himself into feverish moods. In fact, the central scene of the novel displays Johannes in a calm, sociable demeanor during a party, a scene in other novels where disaster and outlandish behavior was certain to erupt. Johannes takes compliments and aggression with class and dignity, being the one who comes out smelling of roses. Perhaps this reflects upon the character of Hamsun. There is a strong autobiographical aspect to many of his novels, and his early works which document the rise and fall of irrational moods and behavior may have been a method through which Hamsun was able to step back and observe himself from an outsider’s vantage point in an attempt to gain some insight into his own character. Having aged in experience and wisdom, such irregular nuances may have dulled leading to a more composed and collected protagonist.Little hope for a sustainable happiness is to be found from the story of Johannes and Victoria as Hamsun further emphasizes his jaded desire to watch love burn in flames than shine with the stars. ‘That’s the way things are,’ lectures an old poet, ‘naturally, you don’t get the women you should have’. Yet, somewhere in this bitter fate, there is a bittersweet sense of beauty. In the burden of never obtaining the one we really love, we can forever desire them and remain in the emotionally intense and radiant infatuation stage forever. However, true love is only reached through accepting and wholly embracing the good and bad of a person, making the ‘love’ more obsession than actual love. Either way, this book is a great example of how many of our problems are of our own doing. So many times does the object of desire lay itself at a characters doorstep, only to be turned away to satisfy some inner angst and pride that will be regretted later. When two individuals become a pair, one inevitably seeks the affections of another, newer infatuation. Hamsun displays quite a bit of pessimism towards young love. The author was quite the wanderer in the younger half of his life, much like most of his protagonists, and was very popular with women. As this was how he understood life, his protagonists are always graced with the same attractive force, even when they are as famished and foul as Hunger’s narrator. The brief and many affairs he may have encountered or observed in his travels must have given him this outlook, and the apparent heart-breaker status of his that can be read between the lines of his books may be the driving force of creating so many characters just to watch their hearts crumble. The passion and the devastation of his tragic romances are sure to ring true in the hearts of an empathetic reader.Through the use of what James Wood describes as ‘free indirect narration’ in How Fiction Works, Hamsun skillfully threads the non-participatory narration with Johannes participatory observations and opinions, dipping in an out of his head with a clever word choice, exclamatory phrase within the larger sentence or brief interjection of perspective. Take, for example:‘The starlings were chattering from the branches above their head. Well and good. God grant them a long life… He had made a speech for her at dinner and torn his heart out; it had cost him dearly to correct and cover up her impertinent interruption, and she hadn’t even thanked him. She had picked up picked up her glass and taken a draft. Skoal! Look at me, see how prettily I drink…[sic]’Johannes and the narrative voice are threaded so tightly you can pass over the seams without even noticing Hamsun has gone back and forth between third and first person perspectives. It is especially difficult to readily deduce as Johannes is a poet and author, and what the reader may first attribute to Hamsun as a poetic turn of phrase or choice of word really belongs to Johannes. This affords the novella its vast prose and poetical form and allows lenience and forgiveness for turning to such exaggerated flowery language. The metafictive duality of the novel is served through the technique as well. We have Hamsun, a writer creating a novel with traces of autobiography about a writer with similar traits who takes the loves and losses from his own life and molds it into his own poetry and novels. Through the small but exquisite samples of Johannes own work, we see Hamsun writing poetry in full-fledged Norwegian romantic-style that retells the recent events of Johannes life, contained within a novel that serves as a poetical literary concoction of events from Hamsun’s life. The meta-language of Victoria comes in many, many layers. Sverre Lyngstad seems to be one of the better, if not the best, english translators of Hamsun's work. After sampling a few other translations through reading several other Hamsun novels, Lyngstad seems to enact the best balance of flow, prose, and accessible syntax. As an added bonus, his introductions are always stuffed with excellent biographical knowledge and viewpoints on the novel. However, the reader should be warned that the 'introduction' would better serve as an 'afterword' as they are rampant with spoilers and other various plot points that could really ruin the book. While this book did not strike me quite as powerfully as his others, notably Pan, with which is it best compared to, Victoria shows the Norwegian novelist at a crucial turning point in his career and is a short, sharp and intense work that highlights and amplifies many of the themes from its predecessors. While Pan offered more of the emotionally charged and ambiguous behavior that bound Hamsun’s novels forever to my heart, mind and soul, Victoria provides an impressive poetic depiction of the emptiness felt when love, which had previously swelled and burst free from the heart, is denied, covered up, or gift-wrapped and given to someone detestable. This book invokes true, uncomfortable feelings, yet delivers them so exquisitely that we can only be comforted and left desiring more.3.75/5I would recommend starting with Hunger

 • Algernon
  2019-04-07 11:01

  When he grew up he wanted to be a diver. That was a sure thing. Then he would go down into the ocean from the deck a ship and come to strange lands, to kingdoms with swaying forests, vast and mysterious, and with a coral palace on the ocean floor. And the princess waves to him from a window and says, Come in! Johannes is a bright young boy with a vivid imagination growing up in a poor household near the sea. His dreams alternate between adventure and romance, fueled by the passing ships and by the beautiful daughter of the local gentry, living in the 'Castle' as the fishermen and peasants call the town manor.At the end of the nineteen century social norms ensued the two young people could not even think about the possibility of love between so wide apart backgrounds. Yet love is ruled by emotion and not logic. Victoria. Victoria! If she just knew how completely, beyond words, he was hers every minute of his life! He would be her servant and slave, sweeping a path before her with his shoulders. And he would kiss her tiny shoes and pull her carriage and lay the fire for her on cold days. He would lay her fire with gilded wood. Ah, Victoria! Nineteen years old Johannes is so eloquent in his internal monologues, and so shy when it comes to actually woo his young princess. The years pass and Victoria remains as inaccessible as the mermaid princess of his childhood dreams. Yet Johannes escapes the confines of century old hard work and goes to study in the capital, becoming a poet and novelist, his sensibility and imagination breaking the social barriers that held him down in the past. But can he put his popularity and his skill with the written word in the service of his quest for Victoria? What was love? A wind whispering among the roses, no, a yellow phosphorescence in the blood. Love was a hot devil's music that set even the hearts of old men dancing. It was like the marguerite, which opens wide as night comes on, and it was like the anemone, which closes at a breath and dies at a touch.Such was love. Past misunderstandings, family pressure and their own timidity drive the passion of these two young people over the cliff and into tragedy. Love is pain, seems to be the major theme of Knut Hamsun's delicate and moving evocation of young love, yet for me this first foray into his work was a thing of beauty, a gem of a story that I would gladly add to my growing list of romantic novellas about youth and love (Dostoyevsky's "White Nights", Turgheniev's "First Love", Conrad's "Youth", Mishima's "Sound of the Waves" and so on) His heart is full, and his brain is like an unharvested wild garden in which vapors are rising from the earth.In some mysterious way he has come to a deep, deserted valley where no living thing can be found. In the distance, alone and abandoned, an organ is playing. He walks closer, he examines it; the organ is bleeding, blood flows from its sides as it plays.

 • Fionnuala
  2019-04-21 09:11

  The odds were that I wouldn't like this book. It had many of the features I found fault with in the contemporary bestseller "One Day" by David Nicholls: a frustrating main character who falls deeply and irrevocably in love with someone clearly unsuitable who doesn't initially return his regard; many occasions when the pair might have come together but were prevented by misunderstandings and other frustrating circumstances; in short, too much melodrama right up to the very end. So why did I like it so much? The simplicity of the style, the poetic quality of the writing and the intensity of the hero's emotional life. I will definitely read more of Hamsun's work.A small share in my positive response must go to the fine presentation of this Condor Book, the full colour reproduction of 'Moonlight' by Edvard Munch on the cover, the high quality paper, the bold font and the broad margins which reduce the words per page and make the reading experience very pleasant indeed.

 • Cheryl
  2019-03-30 11:54

  Imagine love in its complicated state, love as a psychological battle: dreamlike and disappointing; love that never materializes into a relationship, never fully processed; love poured into the literary art as a parallel to love that cannot be. For this isn't simply air-brushed romance, this has melancholy imbued.Oh Johannes, he who initially exists in his semi-delirious happy frame of mind, in his dream world of love proclamation. She loves him? She loves him not? Victoria lives in a castle and he is the neighborhood kid who helps with errands. She must marry someone who can provide for her, who can buy and maintain her father's castle. But he doesn't know this. Or maybe he does and chooses to ignore this major hurdle - dreamer he is and all. She love me? She loves me not? What was love? A wind whispering among the roses, no, a yellow phosphorescence in the blood. Love was a hot devil's music that set even the hearts of old men dancing. It was like the marguerite, which opens wide as night comes on, and it was like the anemone, which closes at a breath and dies at a touch. Johannes writes at night, when the world is asleep and the train's whistle is his alarm clock. He could not become a part of Victoria's world based on his lineage, but he could infuse himself and his thoughts into that world through the written word. Soon, he becomes the poet to be celebrated. The man who once ran errands soon becomes a guest at the elaborate dinner parties. But what happens when your heart's desire is simply unattainable? A love for the style Hamsun employs in this piece is one that could be debatable. Before he wrote Victoria and after he wrote Pan, Hamsun expressed in a letter how he was tired of the novel and wanted to write verse. This book, some argue, was his attempt to do just that:Alas, love turns the human heart into a mildewed garden, a lush and shameless garden in which grow mysterious, obscene toadstools.I wonder if I should have been introduced to Hamsun through his breakthrough novel, Hunger instead. Yet there is something to be said about starting with a writer's body of work that is somewhat an elegy on love. Victoria at times is a muddle of past and present tense, those slight parallelism annoyances that occur in the midst of sentences and paragraphs, but its best moments are when it captures love through a meandering mosaic, albeit clipped at times. The streets are alive through Johannes's observations, when those minute details the average observer misses suddenly become lucid. Hamsun's scholar makes a good point about this read when he writes: "The point here is...to show, by indirection, the phases of Johannes's consciousness as he struggles to recover from his grievous disappointment."

 • Manny
  2019-03-22 10:53

  Suppose you met someone when you were young, and something happened that convinced you beyond reasonable doubt that they loved you, and you loved them. And then, suppose that there were all sorts of practical problems, and that, on the rare occasions when you did meet them, you said the wrong thing, or they said the wrong thing, and people were hurt, or lost their tempers, and you started to wonder if you'd just hallucinated it all. And that this continued for your whole life.Well, if you've ever had that kind of experience, you might like Victoria, a long, elegantly written prose-poem which pretty much does for hopeless love what Hunger does for being hungry. Wrap it up with a red bow, and give it to a carefully selected person as an unusual Valentine...

 • Edward
  2019-04-13 04:02

  IntroductionSuggestions for Further Reading--Victoria

 • Anastasia Fitzgerald-Beaumont
  2019-04-03 07:57

  There are some books that have a lasting impact on one’s life, books that leave an indelible mark on one’s deepest emotions. For me there are a number, but Victoria by Knut Hamsun occupies a special place as the most captivating and heart-breaking love story ever written. I read it in my mid-teens, in the full flood of my most romantic period. It’s a short novel; I finished it in less than two hours in a single sitting, overwhelmed by the poetic intensity of the prose, overwhelmed by the story of Victoria and Johannes, two people put on earth to love one another. They do, but there is no happy ending; events, social class, expectations, a sense of duty and circumstances all get in the way. It’s a story of love only fully declared in death, only fully revealed in an ending that absolutely numbed me, reduced me to uncontrollable tears.I’ve now read it again, though I never thought I would; the first time was painful enough. But it came up in a discussion recently, so I decided to take the risk, if risk is the right word, with the aim of refreshing my memory and adding this appreciation. I did not recapture the same raw emotions, knowing what was to happen, knowing the course planned by fate and the writer. Besides, I’m older, a little more controlled, not quite so ready to give over to same teenage passions. Well…that’s not entirely true. There may not have been the same quantity of tears, but there were tears, terrible sadness over beautiful and frustrated love.If you know Hamsun’s work you will know just how wonderfully he writes, how lyrical and poetic his prose. There are some passages that just leap out, memorable and brief. Here are a few of my favourites;The days came and went: mild, lovely days filled with the bliss of solitude and with sweet memories of childhood – a renewed call to the earth and the sky, the air and the hills.If she only knew that all his poems had been written to her and no one else, every single one, even the one to Night, even the one to the Spirit of the Swamp. But that was something she would never know. What, then, is love? A wind whispering among the roses – no, a yellow phosphorescence in the blood. A danse macabre in which even the oldest and frailest hearts are obliged to join. It is like the marguerite which opens wide as night draws on, and like the anemone which closes at a breath and dies at a touch. Such is love. …it is strange to think that all I’ve ever managed to do was to come in to the world and love you and now say goodbye to life. Their days came and went; they came close, but they never managed to blend; there is too much misunderstanding, too many things left unsaid. So, yes, you’ve probably been here before, you will know the mood – it’s a story of unrequited love, Norwegian echoes of Romeo and Juliet, of Heathcliff and Cathy. In its directness and simplicity Victoria is a peerless story of an imperfectly perfect love, one that will remain with me forever.

 • mai ahmd
  2019-04-18 10:03

  حاولت أن أفهم شخصية كنوت من خلال هذه الرواية التي فاجأني توجهها فلايبدو أبدا أن الرواية الرومانسية الكلاسيكية الطابع من توجهات هامبسون خاصة لمن قرأ ملحمته الزراعية واخضرت الأرض أو لمن قرأ رائعته الجوع .. هناك إنقلابا في هذه الرواية لكن ليس كل الإنقلابات ذات نتيجة مرضية .. ربما قارىء الجوع لن يتقبل أن تكون فيكتوريا بعدها ولكن لو كان العكس فقد يبدو الأمر مهضوما .. ليست سيئة لكن ليست متوقعة حقيقة وليست من نوعية الروايات التي أحب .. كتب كنوت الرجل الغاضب في الجوع و الرجل الصانع في واخضرت والآن يأتي دور الأديب العاشق .. حسنا يبدو التنوع ميزة لهامبسون فكل شخصياته بعيدة عن بعضها البعض وهذا ما يشجعك على البحث عن المزيد من هامبسون .. في هذه الرواية كانت رسالة فيكتوريا الأخيرة عن الرواية بأكملها .. غير أن اللغة فاتنة وأجواء الريف بديعة جدا ولعشاق الروايات الرومانسية فهذه الرواية خيار جيد .. قرأتها في الطائرة وكانت سهلة سريعة تمضي بخفة طائر

 • PGR Nair
  2019-04-18 04:15

  I read this novel in the Eighties. Victoria is one of the most beautiful short novels in Literature.Though titled Victoria, the protagonist is Johannes, the miller's son. He is a boy who wants to work in a match factory because, “he could get sulphur on his hands so that nobody would dare to shake hands with him”. Later, as a man, he spends his nights writing epic poetry, capping a productive session with loud singing that wakes his neighbours. Johannes is proud to know the stones and the streams; he looks after birds and trees and scares himself into believing there is an ogre in a nearby cave. As a child he befriends Ditlef and Victoria, son and daughter of the socially aristocratic but economically destitute Lord of the village. He loves Victoria the way a tree loves the sun – eternally, its branches outstretched not to touch but to bask in the radiance of the light. Victoria, however, is forced into marriage with Otto, an upstart aristocrat with a poorer lineage but a great deal of money. Johannes loves from afar, and Victoria – does she love him at all? Early on, as Johannes stretches his poetic wings, he muses that love is “like the anemone which closes at a breath and dies at a touch”. The novel utilises this concept again and again as first Johannes, and then Victoria, engage in a series of miscommunications, missed opportunities, and harsh words. When Johannes love is in the ascendancy, Victoria brushes him off. Later, she is contrite and declares her affection, but he is hurt and acts cold. The characters are of such a piece that they could love no other, but their equally vast capacity for stubborn indignation ensures they will remain apart. For Hamsun, love – or even the true essence of a character's personality – is something that exists in bursting spasms of exertion and then fades to cold metal. A character may go months, or even years, being sullen and vindictive, only to suddenly shine with frenzied emotion. What is more, the psychology of a character is something personal and private – their rich inner life is shown to others as a series of grunts and rejection. Johannes and Victoria both share these qualities, and are drawn to the other because of this. To the outside world both seem aloof and cold. Emotion lies dormant until it flares into life, but even then these flares are often hidden from everyone except the individual themselves. Johannes, for example, gloats that he has written Victoria's name on the ceiling of his room, so that he can stare at it and love her from afar. But, he is quick to tell her, he wrote the name so small that not even the cleaning lady can tell it is there. For Johannes it is enough that he knows, his secret a bludgeon to strike the outside world with, only they do not know it. Victoria is much the same, revealing to Johannes when they are much older that she used to walk home the long way every day simply because she knew it was the way he liked to walk, only she never told anyone, not even him. What can we make of these acts of devotion that are hidden from everyone? Hamsun asks that we make everything of it, but that we keep it to ourselves. Toward the end of this short work, a story is told in miniature of a couple that have loved one another their entire lives. When the husband is struck ill and becomes sickly, he demands his wife leave him, because he has become hideous. In response she hacks away at her 'golden' hair, making herself as ugly as he. Later, when she is sick, she demands the same, but he instead goes to the bathroom and splashes acid on his face, ruining his features so that they can remain together, uniquely one. This short story is the larger work written again, as Victoria and Johannes hurt first the other, and then themselves, again and again throughout their lives. They can never be happy, but their happiness comes from the secret love they – not share, because sharing would ruin it – but possess. Victoria is a short novel, but its themes are large. As much as the novel is a story of obsession and possession thwarted, it also manages to include much on the then-relevant issue of love between different classes. Johannes, though he becomes a celebrated poet, will never be the social equal of Victoria, and both know it. This adds poignancy to their love, and a valuable (to the characters) sense that they will never truly be together. The characters are written sharply, which renders their love quarrels painful to the reader. It is clear from the first few pages that happiness is not possible for either of them. Victoria muses at one stage that Johannes must be doing alright because he mentions that he is dealing with only 'the small sorrows'. That she expects a person must always live with any sorrow at all suggests much about her character, and that Johannes is, in his way, content with these 'small' sorrows suggests just as much about his. They are lovers in a sense, but lovers who can never consummate physically what they so fervently express in secret to themselves.

 • Agir(آگِر)
  2019-04-07 04:07

  کنوت هامسون نویسنده نروژی و برنده نوبل ادبیات است:وی دارای شخصیت و تفکری خاص و گاه عجیب بودهطرفدرای از نازی وقتی که کشورش تحت تسخیر آلمانی ها قرار گرفتیا مبارزه با مدرنیسم در کتابهایشو پیام برگشت به زمینحمله آنارشیستی به نویسندگان بزرگی چون تولستوی و هنریک ایبسنبا تمام احترام برای عقائد نویسنده،اولی و چهارمی دیگر خیلی غیر قابل درک هستند طرفدرای از نازی و حمله به تولستوی!!!علاقه نویسنده به گذشته و طبیعت را میتوان در قسمت هایی از داستان دید: انزجارش از بسته شدن آسیاب و قطع شدن درختان و توصیف زیبای جزیره ای که یوهانس و ویکتوریا خاطرات کودکی زیادی از آن دارندحتی عشق یوهانس و ویکتوریا نشان از عشق های شوالیه ای دارهعشق های که خودگذشتگی و وفاداری و فراموش نکردن یار از خصوصیات اصلی آن است

 • Greg
  2019-04-05 10:53

  Who am I to say that a Nobel prize winning author is just phoning it in? Especially since I’ve yet to find real enjoyment in Hamsun’s writing? If I had just picked this book up and read it I wouldn’t have enjoyed it too much, it’s a tad bit too melodramatic with a bit of the coldness of say Strindberg and the inexplicable manly rage of DH Lawrence’s male characters (but not their latent gayness, which maybe I’ll share my theory on this at some other time in a DH Lawrence review). Can I say that the book reads as being like a too German imitator of certain German writers like Von Kleist, but in an extreme Germanity that is kind of off-putting? Has anything I’ve said so far made any sense at all? I feel like I should like Hamsun, putting aside his doddering sept(or maybe oct)agaurian support of the Nazi’s (we don’t crucify Yeats for this kind of thing, but I have a feeling it’s a language thing, Norwegian being more German to us all (and I mean us English speakers) than well English), he’s all about the kind of themes I’m normally all for in literature. I just haven’t had a good experience with him yet, but one day I will have to go back and re-read some of the books I read earlier, at the time I was wanting him to be Henry Miller, which he’s not, but which Henry Miller had exuberated over so highly in one of his books that I just had to give Hamsun a chance myself (we’ll overlook the two of three month fascination with Henry Miller I went through in 1997). But, reading this book because of it’s importance to Jan Kjærstad’s trilogy of excellent novels I find it to be quite interesting, but only in light of the overlaps that Kjærstad created in The Discoverer. What portion of the whole trilogy is a retelling of Victoria? Probably only a small part, but there is something going on Victoria that is more interesting than the tragic love story, with it’s 19th century ridiculousness, that Kjærstad is picking up on and turning it from a minor literary device that almost seems out of place in Hamsun’s work to being insanely effective. Maybe this book (Victoria)would have been more enjoyable to me if it had made more use of certain literary devices that intruded at times. Maybe if they had been more welcomed into the overall work of the novel this would have been something more interesting than it turned out to be for me. This review has been deliberately obscure. Sorry. The parts I want to talk about would wreck havoc, or work as spoilers, on the enjoyment of one’s reading of the Kjærstad trilogy, which once again I recommend everyone read. You’ll either thank me for it, or hate me for wasting your time.(after writing this I realized that the book was written in 1898, making it actually a 19th century book,not a 20th century book, and some of the Modernism expectations I might have been expecting from literary devices that Hamsun flirts with would have no real possibility of ever being used by a writer at this time, who is writing in this style. I apologize for my ignorance, but let the review stand as is.)

 • Наталия Янева
  2019-04-13 05:49

  Любовта идва безцеремонна и млада, не(у)зряла (за жалост такава си и остава) и прави в душите своя дълбок прорез, от който капе кръв за цял живот. „Виктория“ носи полъх на отколешни табута и неосъществени съдби. Противно на анотацията, смятам, че повестта е пропита и с голяма доза сантиментализъм – но не в онзи леко пренебрежителен смисъл, каквито конотации струва ми се носи тази дума. Някаква старовремска романтика има там, леко наивно усещане за чистота и идеалност, като обаче не е пропусната една неотменна характеристика на любовта във всички епохи и култури – нейната антилогика.Кнут Хамсун се повдига на пръсти върху природни описания, за да достигне и разкрие душевни състояния. Природата е третият водещ образ в повестта, който на места улавя настроения, другаде пък прави въжен мост, за да могат другите два персонажа да се достигнат. Въпреки идиличните пейзажи, сред които се разгръща действието обаче, тази „История на една любов“ е наситена с напрежение. Разминаването между Юханес и Виктория е нещо като лайтмотив в цялата повест – впрочем замисляла съм се, че като цяло липсата на резонанс между иначе привличащи се хора е една от драмите на живота. А нещото, което искрено ме подразни, беше, че при всичката си изтънченост и деликатност самата Виктория на моменти беше такова капризно дете, което не знае да си играе ли сега с тая кукла Юханес и изобщо какво да я прави. Някак доста немилостив поглед върху жената беше понякога образът на тази Виктория, макар и представяна като такъв недостижим блян. Все пак тя беше тласкаща сила, водеща и до лудост и отчаяние, и до трескаво вдъхновение.Признавам, че макар и кратка, „Виктория“ не е най-бързото четиво. Като съвременен читател (който все пак е заклет романтик), не успявах да вникна напълно в оня тип емоционалност, при който най-дълбока радост е да съзерцаваш и целуваш праха под краката на любимия. Мога да си представя как един, да речем, 17-годишен човек още по-малко ще се развълнува (ако изобщо) от подобни описания. Въпреки това – хубаво е да хвърлим поглед-два назад, когато такива простички неща са будили възторг. Представяте ли си колко разтърсващи чувства са изпитвали хората и в щастието, и в злощастието си?

 • Afkham
  2019-04-08 04:54

  كسى مى پرسد كه عشق چيست، عشق فقط نسيمى است كه در ميان گلها به زمزمه مى پردازد، سپس آرام مى گيرد و مى ميرد. اما غالبا شبيه به مهرى ناشكننده است كه براي تمام مدت زندگي، تا دم مرگ، دوام مى آورد.

 • Paradoxe
  2019-04-17 07:11

  Νομίζω πως δε μου ταιριάζει ο Χαμσούν. Η πρώτη απόπειρα ήταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου με τον Παν που έπληξα θανάσιμα κι έσπασα κάθε χρόνο ανάγνωσης, δαπανώντας 3 μήνες και τελικά δεν το τελείωσα. Φοβάμαι ότι συνεχώς τον ιχνογραφώ, να αντιγράφει κάποιο άλλο συγγραφέα, όχι σε λέξεις, ή ιδέες, είναι λεπτότερο: σε εικόνες και ατμόσφαιρα. Επίσης, δε μου ξεσηκώνει κανένα πάθος κι ελάχιστες σκέψεις συγκροτούνται. Διάβαζα παράλληλα ένα βιβλίο του Μπαλζάκ που ήταν δύσκολο να εισχωρήσεις και η εναλλακτική μου ήταν αυτό το μικρό συρταρωτό αφήγημα, του Χαμσούν. Στην ίδια έκταση, ο Τσβάϊχ, συνέγραψε το Ταξίδι στο παρελθόν, που είναι επίσης μια ερωτική ιστορία, αλλά έχει αποφύγει όλα τα διακοσμητικά στοιχεία που βαραίνουν, χωρίς να προσφέρουν και που εδώ καταλαμβάνουν κάποιο μέρος. Το μόνο που ίσως αξίζει αναφοράς είναι οι ονειροπολήσεις του Γιοχάνες. Δεν προσφέρει παρηγοριά, δε δίνει απαντήσεις, ούτε θέτει ερωτήματα. Είναι μια ιστορία έρωτος, χωρίς τίποτε άλλο.

 • Jorge
  2019-04-14 09:10

  Llegué a este libro debido a mi lectura inmediata anterior que fue la novela “Hambre” de este mismo autor, la cual me impactó bastante y por esta razón y también debido a que encontré una edición muy bonita de la novela “Victoria” del mismo autor, pensé que era una buena idea hacer algo que nunca había hecho: leer dos obras seguidas de un mismo autor.Sin embargo considero que la obra llamada “Hambre” ha dejado el listón muy alto y las expectativas que me formé en torno a toda la obra de Hamsum (Premio Nobel de Literatura en 1920), fueron nos sólo altas en cuanto a calidad de la obra sino en cuanto a temática. No cabe duda que las expectativas positivas continuamente nos juegan en contra de nuestras percepciones concretas o reales al predisponernos a esperar cierto grado de satisfacción. Éste es un típico caso.Definitivamente la novela no me ha decepcionado pero sí esperaba más de este autor de “Hambre” y no lo atribuyó a que no sea un buen trabajo sino a mi falta de adaptación o a mi falta de capacidad para asimilar rápidamente un cambio de estilo, de temática, de contexto, o de graduar mis expectativas. La presente narración se desarrolla en un ambiente absolutamente bucólico y destaca el cariño y apego que siente el autor por la naturaleza. La acción se desarrolla en torno al amor de Victoria y Johannes y Hamsum desarrolla esta relación con una narración a base de frases cortas, de ideas puntuales; aunque también desarrolla frases y construcciones más elaboradas. Eso sí: su prosa es bella y clara y a veces salpicada de frases e ideas muy poéticas. Se trata de una novela corta cuya acción se encuentra bien hilvanada, aunque de vez en vez el autor inserta pasajes que cortan la dimensión lineal del tiempo que envuelve a la narración. Considero que debido a que esta novela no fue de las primeros trabajos de Hamsum, aunque todavía le faltaban 50 años para escribir la obra que le dio el Premio Nobel, ya había hecho acopio de muchos recursos literarios y de una gran sutilidad de lenguaje que le hicieron evolucionar a este estilo para dar a luz “Victoria”. Termino esta breve reseña con una frase que ilustra el tono general de la novela:“…el amor fue el origen y el señor del mundo, pero todos sus caminos están llenos de flores y de sangre, de flores y sangre…”

 • Ümit
  2019-04-04 09:04

  Höff. Madam Bovary tadında illetlik verici bir aşk hikâyesi. Aşırı sıkıcı. Neyse, olur öyle.Behçet Necatigil de çeviride coşmuş. Victoria'yı 'Allaha hamd-ü sena' ettiriyor... Dehşet Necatigil.

 • Anastasja Kostic
  2019-04-05 04:03

  "Postoji legenda o čoveku čije je molitve bog uslišio, pa je dobio svoju prvu i jedinu ljubav. Ali to je bila jedina radost koju je dobio."

 • Pedram
  2019-04-08 09:04

  رمان عاشقانه بود؟ بله اما نه سخیف و نه عمیق. همان طور مثل فرهنگ این مرز و بوم، کم‌رنگ و سرد.

 • Jane
  2019-04-20 09:49

  This is a very slim novel, and it tells a story that had been told a great many times over the years – the story of young lovers from different classes, pulled together by love but pulled in different directions by life – but it is so well told and so distinctive the I found it irresistible.Vitoria and Johannes had always known each other. She was daughter of a wealthy landowner, he was the son of a miller, and their paths crossed whenever Victoria’s family visited their country estate. Johannes would always be called to row the children of the family to the island where they could run, explore, do whatever they wanted.Johannes wanted to join in their adventures. There were so many things that he could show them in the country side that he loved and knew so well. But they didn’t want him; he was only there to row and to mind the boat. He tried, but every time he tried the boys knocked him back, and so he began to write stories in his head; stories where he was the hero, he saved them from disaster, he won the heart of Victoria.He knew that Victoria wanted him to be part of the group but that she had to give way to the boys. She didn’t say anything, of course she couldn’t say anything, but he could see it in her eyes and in her demeanour.Johannes was sent to school in the city and then he only saw Victoria when he came home in the summer, but his love for her never faded. He loved her, but he could never be sure that she loved him. He continued to write to express his feelings, and in time he would become a very successful author.Johannes and Victoria met again, and when they spoke they learned that they loved each other.But their situation was complicated. Victoria’s family’s fortune had faded, and her parent’s future depended on her making an advantageous match.Would there be a happy ending.Sometimes I thought yes, and sometimes I thought no.The love story is beautifully wrought; it rises and it falls and it catches every emotion of these star-crossed lovers quite beautifully. There were times when it felt a little like a fairy story but there were times when it felt wonderfully and painfully real. I saw the influence of older stories in some lovely touches, and there were also touches that made me think of much more modern stories. The stories that Johannes wrote caught his emotions, and there were times when I wondered which was the story and which – if any – was the reality.In the end there could be no doubt. For a moment the story faltered, but the ending found the magic that had illuminated this little book again.I don’t know about the author to put this book into context. I can just say that it is a very readable book, that what is distilled into this novel many authors would have made into a much bigger book, and that I liked it very much.

 • Ana Lúcia
  2019-03-21 08:57

  "Victória" conta-nos a história mais antiga do mundo, escrita com rara beleza e encanto.“ Mas o que era o amor? Um vento que sussurra entre as rosas? Não, uma fosforescência amarelada no sangue. O amor era uma música de um fervor infernal que pode fazer dançar o coração dos velhos. Era como a margarida que se abre totalmente com o aproximar da noite, era como uma anémona que se fecha ao mais ténue sopro e morre quando é tocada.O amor era isso.Podia destruir um homem, reerguê-lo para o destruir de novo. Podia amar-me a mim hoje, a ti amanhã e a ele à noite, de tal modo era inconstante. Mas também podia permanecer solidamente intacto, como um selo de lacre inviolável e podia arder inextinguível até à hora da morte porque era eterno. O que era então o amor?Oh! E amor é uma noite de verão com estrelas no céu e fragrâncias na terra. (…)O amor era isso.Não, não, era uma coisa muito diferente, uma coisa única. Veio à terra numa noite de primavera, quando um jovem viu dois olhos…dois olhos. Olhou fixamente e viu. Beijou uma boca e ouve um encontro de duas luzes no seu coração, um sol que brilhou dentro de uma estrela. Caiu num abraço e não viu nem sentiu mais nada no mundo.”

 • Lee
  2019-03-24 12:09

  Other than a vivid drowning rescue and some sadsack suggestions about true love, this is simply flat. Sucky compared to his better known novels -- a dull, poorly characterized (can't picture these characters other than Johannes and his tan wrists), muddy novella at best. One character's head is blown to bits and I didn't care since he made almost no impression. There's an immolation scene too that leads to an inferno but it happens too quickly and reads like bad Gothic lit. Can't believe he wrote it after "Pan" and "Hunger." Seemed like a rushed, imbalanced first draft. Phoned-in descriptions. I'll read "Mysteries" but probably won't search out his lesser known stuff if it's like this one.

 • Ahmad Sharabiani
  2019-04-02 10:48

  Victoria‬‬, Knut Hamsun (1859 - 1952)عنوان: ویکتوریا؛ اثر: کنوت هامسون؛ مترجم: قاسم صنعوی؛ مشخصات نشر: مشهد، نشر نیما، 1364، در 144 ص، چاپ دیگر: گل آذین 1382 در 166 ص، موضوع: داستانهای نویسندگان نروژی قرن 19 م، چاپ پنجم 1388، شابک: 9789647703048؛ ا

 • Paul
  2019-03-27 08:56

  A short simple and profound love story which captures the intensity, passion and hopelessness of love; especially young love. The two protagonists Johannes and Victoria fall in love in early teenage and the story develops over a period of years. They manage to hurt each other, be shy, clumsy and avoid sharing their feelings. The language of this book is poetic and lyrical. Reading this as an adult; it was moving, but I wonder how I would have felt about it as a teenager; it may have had a more profound effect. These days I prefer growing old with someone rather than because of someone. I believe this is one of the best love stories in literature and it can easily be read in one sitting.

 • Deea
  2019-04-17 05:00

  I did not know Knut Hamsun could write so well. This is one of the most intense love stories I read lately.

 • Henni
  2019-04-12 05:53

  The first time I read Victoria I was 11. Ok, I know, a little young for this type of novel.. I remember being able to appreciate the prose, the fluidity of it (at least in Norwegian), but I also remember being irritated at both Johannes and Victoria, not understanding their love or their actions. An 11-year old hasn't typically had the life experience to be able to understand or appreciate this type of work, or at least I certainly hadn't. Not having reread it since, I happened on it as I was organizing my bookcase. I love Hunger/Sult by Hamsun, but was a little wary, thinking Victoria would be too light, somewhat insubstantial. And of course it wasn't. Hamsun isn't the easiest of authors, but that shouldn't stop those of you that have been daunted by his other work (Hunger or Growth of the Soil). This is a beautifully rendered love story, with class differences and poverty at its centre. Just give it a try, and see Manny's review below. Says it all really.

 • Arwen56
  2019-03-25 05:50

  Il sottotitolo recita “Storia di un amore”, ma forse sarebbe stato più appropriato “Stati d’animo nel corso di un amore”. Un amore infelice, ça va sans dire. Victoria, appartenente alle classi alte, e Johannes, figlio di un mugnaio, si conosco sin da piccoli. Le barriere sociali esistono e si sentono, ma loro sono ancora in quell’età in cui è possibile aggirarle, se non proprio ignorarle. Complice la natura e i luoghi, lontani dalla città, si sviluppa così una simpatia che non tarderà a sfociare in un amore che, per diversi motivi, non potrà trovare appagamento. E Johannes su questo “amore” continuerà a interrogarsi, a gioire, a soffrire, a tentare di dimenticare e a ricaderci dentro, in un continuum fatto di pensieri e di considerazioni, sino al tragico epilogo. Interessante, ma un po’ pesantuccio, a dire il vero. Per cui non nascondo di essere arrivata alla fine e aver chiuso le pagine del romanzo, benché sia breve, con un certo sollievo.

 • Luís Miguel
  2019-03-28 07:00

  Victoria é uma espécie de sucessor espiritual de Pan, embora se leiam como duas faces da mesma moeda. Aqui, também o amor impossível se apresenta de forma sonhadora e quase surreal como um conto. Johannes é o filho do moleiro e companheiro de brincadeiras de Victoria, a filha do castelão. Na inocência da idade são inseparáveis, em adultos desencontram-se: Johannes vai para a cidade onde conclui os seus estudos e se torna num escritor de sucesso, enquanto Victoria é obrigada a casar com um tenente rico para não deixar a família cair na falência. Nesta novela é desenvolvido um pouco do que em Pan se tratou com pinças, isto é, o aspecto mais social da relação. Não só acrescenta mais riqueza aos diálogos, mas também pressupõe a intervenção mais constante de outros personagens, complicando a naturalidade de Pan (no bom sentido, diga-se). A natureza, estando presente, passa para segundo plano sem que a acção também ajude a desenvolver a descrição espacial, o que não sendo um aspecto demasiado importante também não ajuda a elevar a obra a algo mais que um conto. Para contextualizar o desfecho surgem pequenos episódios que veiculam a conclusão de Hamsun sobre este amor impossível e aí se distanciando de Pan.É bastante agradável de ler e tratando-se de um enredo (hoje demasiado banal) excessivamente sentimentalista sobressai a natureza das relações humanas e não é à toa que Victoria deu nome ao livro. É esse volte-face a atribuir toda a densidade emocional à obra, pois embora não seja tão rica como Pan e Mistérios é igualmente pertinente.

 • João Carlos
  2019-04-21 08:02

  O escritor norueguês Knut Hamsun (1859-1939), Prémio Nobel da Literatura em 1920, publicou o romance “Victoria” em 1898, quatro anos depois de “Pan” (1984).O jovem Johannes, filho do moleiro, é apaixonado por Victoria, filha de um grande proprietário de terras – o castelão – mas que tem graves problemas financeiros. Apesar desse amor adolescente, Victoria é obrigada a sacrificar essa paixão pela estabilidade familiar e financeira da sua família casando-se com o tenente Otto. Um amor impossível que o poeta Johannes - amante da floresta e das árvores, da natureza e dos pássaros, uma atracção mútua mas inatingível, fruto das diferentes origens sociais – nutre por Victoria, num relacionamento complexo, inconstante, típico de uma época e de uma educação preconceituosa.Apesar da temática ser intemporal - a escrita de Kunt Hamsun revela uma mestria e uma devoção emocional pelas personagens simplesmente maravilhosa – um hino poético à escrita e aos “amores e desamores” da vida.“Victoria” é um livro imprescindível, de apenas 125 páginas, ligeiramente melhor do que “Pan”.“Mas o que era o amor? Um vento que sussurra entre as rosas? Não, uma fosforescência amarelada no sangue. O amor era uma música de um fervor infernal, que pode fazer dançar o coração dos velhos… O amor era isso. Podia destruir um homem, reerguê-lo para o destruir de novo… O que era então o amor? Oh! O amor é uma noite de Verão com estrelas no céu e fragâncias na terra.” (Pá. 31)