Read Indulekha by O. Chandu Menon Online

indulekha

Indulekha is widely held to be the first Malayalam novel. It is a depiction of Nair society in the late nineteenth century with a love story at its core.ലകഷണമൊതത ആദയ മലയാളനോവൽ എനന വിശേഷിപപികകപപെടടിടടുളള കൃതിയാണ ചനതുമേനോനറെ ഇനദുലേഖ. 1889-ലാണ ഇനദുലേഖ പരസിദധീകരികകുനനത. കോളിൻസ മദാമമയുടെ ഘാതകവധം (1877), ആർചച ഡീകകൻ കോശിയുടെ പുലലേലികകുഞചു (1882), അപപു നെടുങങാടിയുടെ കുനദലത (1887)Indulekha is widely held to be the first Malayalam novel. It is a depiction of Nair society in the late nineteenth century with a love story at its core.ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ മലയാളനോവൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ. 1889-ലാണ് ഇന്ദുലേഖ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കോളിൻസ് മദാമ്മയുടെ ഘാതകവധം (1877), ആർച്ച് ഡീക്കൻ കോശിയുടെ പുല്ലേലിക്കുഞ്ചു (1882), അപ്പു നെടുങ്ങാടിയുടെ കുന്ദലത (1887) തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ദുലേഖയ്ക്കു മുൻപുണ്ടായ നോവൽമാതൃകകൾ. ഒരു നായർ കുടുംബത്തിലെ കഥയാണ് ഈ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്തം.നായർ-നമ്പൂതിരി സമുദായങ്ങളിലെ മരുമക്കത്തായവും, ജാതി വ്യവസ്ഥയും നമ്പൂതിരിമാർ പല വേളികൾ കഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അന്നത്തെ നായർ സമുദായച്യുതിയും ഇന്ദുലേഖയുടെയും മാധവന്റെയും പ്രണയകഥയിലൂടെ ചന്തുമേനോൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കൂടി അംഗമായിരുന്ന മലബാർ വിവാഹ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഈ നോവലിനു സാധിച്ചു. മലയാളത്തിലെ പില്കാല നോവലുകളെ ഒരു വലിയ അളവിൽ ഇന്ദുലേഖ സ്വാധീനിച്ചു.ഇന്ദുലേഖയ്ക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: 1890-ൽ ഇറങ്ങുന്ന ഡബ്ല്യൂ. ഡ്യൂമർഗിന്റെ വിവർത്തനവും (Indulekha: A Novel from Malabar ) 1995-ലെ അനിതാ ദേവസ്യയുടെ വിവർത്തനവും....

Title : Indulekha
Author :
Rating :
ISBN : 8171302696
Format Type : Paperback
Number of Pages : 274 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Indulekha Reviews

 • Vivek G
  2018-10-02 02:14

  It is really amazing how I could relate so easily to the characters in the book who belonged to the generation of my great great grand parents at least. And a story woven in such a simple and detailed manner!

 • Jessy John
  2018-09-29 01:48

  Nice novel... The character of INDHULEKHA clearly describes what meant by the word female.

 • Parvathy
  2018-09-27 23:48

  In keeping with my resolution to read more translations. Supposedly this was the first novel in Malayalam. The period description of a late 19th century Kerala tharavaad is fascinating. The English translation isn't terribly inspiring, and the story is a pretty tame love story in the context of today's times. But some of the views expressed must have been revolutionary for the times - debates about atheism, women being English-educated, the Nair marriage system etc.. Quite an introduction to Malayalam literary history.

 • Mohandas
  2018-09-25 23:08

  പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ ഫ്യുഡൽ സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആചാരങ്ങൾക്കിടയിൽ, മാധവനും ഇന്ദുലേഖയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട, സുഖകരവും അസുഖകാരവും ആയ സംഭവങ്ങൾ.

 • Mohamad
  2018-09-22 01:13

  a little boring.... almost like reading an old drama script

 • Arun
  2018-10-09 23:10

  3* for the plot itself which isn't anything great. I gave it a 4* for two reasons primarily. First, it was very interesting to know more about the Nair and Namboodri practices in the 19th century. While I was aware about the matrilineal system, I understood a good deal more through this book and the inevitable googling/wikipedia that followed. Secondly, the translation is quite wonderful really - it brings alive the complicated relationships in a village and Tharavad, the rumour mongering, the native cunning and innocence, the peculiar nature of conversations, the friction caused by modern English education in a traditional setup and finally the emotional silliness of young love - aspects, which can be easily lost in a translation done by someone who hasn't closely seen/lived in such an environment, or known people like that.

 • Annie
  2018-09-27 01:04

  Conquered the first Malayalam novel.Apart from the love story of Indulekha and Madhavan around which the story revolves, what attracted me the most was the 18th chapter to be precise.The discussion about atheism, about educating girl child which surprisingly is still a very hot topic. The fact that the first ever edition of this book got sold out in a few months speaks for the book.I would say Indulekha as a novel deals with matters that are still relevant.

 • JOSMI JAMES
  2018-10-13 21:11

  Malayalam's first novel.......with a strong social message against the social system at that time...........written in pure Malayalam........in a typical style strange to modern time novels.......I really loved Indulekha......her confidence and sternness in decisions really inspired me a lot..

 • Sreejitha ManuVasudevan
  2018-10-10 00:16

  "ഇന്ദുലേഖ" യുടെ വായനാക്കുറിപ്പ് : https://www.facebook.com/Variruchibloghttps://variruchi.blogspot.in/2017/02...

 • Hariprasad Vijayakumari
  2018-09-30 01:02

  good read

 • HarisMarar
  2018-10-06 20:02

  that was a different experience

 • Deepa T
  2018-09-23 01:49

  If you categorize this book as SATIRE..i would give it a five star...it was ridiculous funny and educational ...I read this , as it's my mother's favorite book in her youth ( she read it as a comedy too!!)..she loves how funny the text reads in the Malayalam..but mainly SHE LOVES INDULEKHA (said it reminded her of her mother ) and now so do I..Best part of the book:1.The character Indulekha..enough said2.All the mindbogglingly GOVINDAS!!!!!! 3.The Infamous Chapter 18 "A Conversation" (I was really impressed by the boldness of the author..especially in the discussion about religion) 4.Everything after the actual story..i.e page 228 onwardWorst part :Everything else!!!!!!!!!!! P.S Madhavan you whiny little shit...Cherusserinambuthiri was the real hero..

 • Akshay Joy
  2018-09-20 22:51

  ഈ ബുക്ക്‌ വായിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ മനസിലേക് ആദ്യം ഓടി വന്നത് ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് , "പെണ്ണിന് അന്നും ഇന്നും എന്നും പണം തന്നെ കമുകാൻ," എന്നാൽ ഇന്ദുലേഖ ആ അലിഘിത നിയമം പാത്ര സ്രഷ്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടി തിരുത്തി എഴുതുന്നത്‌ കാണാൻ തന്നെ ഒരു സുഖം . ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ എന്നല്ല ഇതിനെ വിളികേണ്ടത് മറിച്ചു ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ പ്രേമ കാവ്യം എന്ന് വിളികനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ..... 18 Chapteril നിരീശരത്വവും ഈശ്വര വിശ്വാസവും തമിലുള്ള സംവാദം ഒരു പരിധി വരെ ഒരറിവ്‌ സമ്മാനിച്ചെങ്കിലും വല്ലാതെ വിവരിച്ചത് അത്രകങ്ങു സുഖായില്ല ... അത് കഴിഞ്ഞു എന്തിനോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക് ബന്ധിപ്പിച്ചതും സാമൂഹ്യ പടം ബുക്ക്‌ വായിച്ച പ്രതീതി സമ്മാനിച്ചു . എന്നിരുനാലും നല്ല ഒരു വായന അനുഭവം തന്നെ അയ്ര്നു ചന്തു മേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ ............

 • Rohit
  2018-09-17 02:56

  Perhaps the value of this book is its historical importance. May be all pioneers are special. Like the hit bollywood film 'Dilwale Dulhaniya Le Jayenge'. I remember myself thinking that even though it was a very good movie, i had seen similar films before. It was then that someone told me that it was the first movie of its kind and people hadn't watched such a movie before and that was what made it special. May be. Anyway i think every Malayali would want to read this book.

 • Athul Raj
  2018-10-11 03:10

  ഇന്ദുലേഖ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആണെങ്കിലും, മിക്ക വായനക്കാരും വായിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ ഇതായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നോവലുകളിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്ഥമാണ് ഈ കൃതി - രചനാശൈലിയിലും, ഭാഷയിലും എല്ലാം. ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുൻപുള്ള കാര്യങ്ങളാണിതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ അവയിൽ പലതും ഇന്ന് അപരിഷ്‌കൃതം എന്നു തോന്നുമെങ്കിലും അന്ന് പുരോഗമനാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കൃതിയാണിത്. മലയാളികൾ തീർച്ചയായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട നോവൽ.

 • Jyothy Sreedhar
  2018-09-18 00:12

  More than the pattern of translation, I loved the original thread that was translated in English. The english translation had mistakes here and there that were affecting the meaning part itself. It was when I had to teach this english book that I really read it- the original as well as the translation. Loved the character called Indulekha who accurately describes about what it is meant to be called a 'female'.

 • Babu
  2018-09-20 21:10

  When we go through Indulekha now, it gives an interesting reading. The social system prevalant those days has been beautifully brought out. Unlike the present day novels, the author comes some times and gives his lecture.This work is almost 100 years old when there was no mentionable novels written in common man's language. That's why the book received a lot of appreciation then.

 • Darsana
  2018-10-02 01:13

  The first novel of Malayalam. I can't believe that a woman on those days were so determined and brave. A brave attempt by the author. Indulekha is really an encouraging character and her confidence makes you spell bound. I am her fan from the time I read the book. Her first conversations with the hero are one of my favorite scenes

 • Nijo Raju
  2018-09-26 00:54

  I think chanthu Menon is the 1st person to introduce something called fillers. !!A very good book however.

 • Athira
  2018-10-14 19:10

  Intersting love story of induleakha and madavan

 • S L Faisal S L Faisal
  2018-09-29 19:08

  Beautiful with a scent of Kerala

 • Unnikrishnan Rajan
  2018-10-13 21:49

  Crappy book. Had to read only because it was a textbook. Horrible story, language....I wish I never had to read it.

 • Shobith
  2018-09-26 19:12

  its a great novel known as first complete novel of malayalm. Iam fan of indulekha..i even thought that i will name my daughter(If i get a daughter) indulekha..

 • Jabir
  2018-10-11 20:11

  good

 • Dr.Anju
  2018-09-17 00:10

  A slow read,very descriptive and mesmerizing of a typical era of the matrilineal Nair society and the dominant Brahmnin traditions.

 • Rajkumar R
  2018-09-28 20:04

  love the second chapter a lot.