Read ბიუროკრატია by Ludwig von Mises Online

ბიუროკრატია

"ბიუროკრატია" ეკონომიკის ავსტრიული სკოლის ლიდერისა და კლასიკური ლიბერალიზმის წარმომადგენლის, ლუდვიგ ფონ მიზესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომია. ავტორის მიზანია, გვიჩვენოს, რომ ბიუროკრატიის ნეგატიური ასპექტები კორუფციის ან ცუდი პოლიტიკის შედეგი კი არ არის, როგორც საზოგადოება ფიქრობს, არამედ იმ ამოცანებისა, რომლებიც ბიუროკრატიულ სტრუქტურებს აქვთ გადასაჭრელი. იგი განიხილავს"ბიუროკრატია" ეკონომიკის ავსტრიული სკოლის ლიდერისა და კლასიკური ლიბერალიზმის წარმომადგენლის, ლუდვიგ ფონ მიზესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომია. ავტორის მიზანია, გვიჩვენოს, რომ ბიუროკრატიის ნეგატიური ასპექტები კორუფციის ან ცუდი პოლიტიკის შედეგი კი არ არის, როგორც საზოგადოება ფიქრობს, არამედ იმ ამოცანებისა, რომლებიც ბიუროკრატიულ სტრუქტურებს აქვთ გადასაჭრელი. იგი განიხილავს ეკონომისკის შესაძლებლობებს კერძო და ცენტრალიზებული ანუ კაპიტალისტური და სოციალისტური მართვის პირობებში.წიგნი პირველად 1944 წელს იელის უნივერსიტეტმა გამოსცა და მას შემდეგ აქტუალურობა არ დაუკარგავს სპეციალისტთა და ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა შორის....

Title : ბიუროკრატია
Author :
Rating :
ISBN : 9789941230226
Format Type : Paperback
Number of Pages : 184 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ბიუროკრატია Reviews

 • Pedro Jorge
  2019-01-05 04:06

  This is just great. A masterpiece for mass consumption. Mises' address to all his fellow men.Despite having been published some 70 years ago, it will probably remain relevant for many years to come (unfortunately).It does not delve into the mechanics of inflation and the business cycle that could turn some people off. It just explains how the market process works, how the bureaucratic process works and what are the implications of neglecting a causal relationship between the economic organization of a society and its general opinion about freedom, hope and true social cooperation.I couldn't recommend this highly enough!

 • Alexx
  2019-01-02 11:52

  This book is jam packed with great insights on the inherent failure of bureaucracy. Basically, since money is taken by coercion from the taxa payers, there is no sense of knowing whether the goods and services provided for by the state are in any way efficient or not. Furthermore, with the absence of the profit motive, the bureaucrat reverts to rigid rules and regulations to guide his/her management. Bureaucracy has no way to award good management and punish bad management, since there is no market that can bankrupt a company, or reward a company by profits. The bureaucratization has effects on all segments of society, as it forces it's rules on the citizens. The free enterprise system is gutted out by regulations that creates bureaucracy withing the capitalist system, rendering it inefficient and costly. In a bureaucratic system it is not merit and good managerial skill that makes someone successful but rather politics and kissing other people's ass in order to attain higher positions. This results in the impoverishment of the population in an economic sense but also in a cultural sense. The youth, instead of being creative and creating new business ventures, are conditioned to seek out government jobs that do not require any creativity, but rather obedience to the bureaucratic law. Criticism is not tolerated, and consent is demanded. This is the state of affairs present now, and this is why Mises is such a smart thinker, considering this book has been written 70 years ago, but still terrifyingly relevant.

 • Clinton
  2019-01-24 12:04

  The Bureaucracy analyzes and compares the structural organization in the functionality of private enterprise to bureaucratic agencies and public enterprise. The main objective of business administration is to make profit in the most efficient manner in serving the demands of the consumer. On the other hand, the main objective of public administration cannot be simply measured in terms of monetary value, so the marketplace has no ability to set any prices and achievement. It is impossible to know how well public administration is performed because the market cannot provide the information.Ludwig von Mises stresses the importance of some bureaucratic structure, yet the failure of bureaucracy is not deficient policy nor corruption, but it is compliance with rigid hierarchical structure implemented by strict instruction, which does prevent arbitrary decision making.Bureaucratic structure curtails competition and innovation where customary and antiquated methods become prescribed as the norm, and no new ideas are considered thereby no progress or reform becomes anew. Consequently, bureaucratic management has invaded business management where government interference with business is distorting the evolution of free enterprise. The burgeoning dependence on the discretion of government bureaucracy either ruins or favors particular industries, so business becomes less efficient and more corrupt in gaining the advantage in the market.The most profound implication of bureaucratization is the bureaucrat as the voter. As government promulgates expansive powers of bureaucratic structures, the bureaucrat benefits greatly from public funds more than from individual contribution; therefore, the bureaucrat's greatest concern is not balanced budgets but ever expanding budgets because the means of increased income is only obtained by the expropriation of property from taxation.Overall, Ludwig von Mises provides brilliant insight into the necessary but destructive apparatus of bureaucracy. Mises’ biggest concern was the prevention of the continued spread of socialism, and The Bureaucracy shows how complete social organization of bureaucratic structures stagnates society and individual initiative. The Bureaucracy definitely is still a must read for any advocate of Austrian School of Economics and free enterprise.

 • Michael
  2019-01-14 08:04

  3.5 out of 5, but I decided to be nice and round up to 4/5.Firstly, I will say that it was a good treatment on bureaucracy and, more specifically, planned economy vs free markets. Mises is a good writer and makes persuasive arguments. However, that doesn't necessarily mean that his arguments are extremely in-depth. Given that this book is so short, I'm willing to let his brevity on some issues slide, but I will need to read more of his work in the future to understand his views on fascism and socialism.Now my complaints. Mises equates "capitalism" with "free markets" and "socialism" with "command economy". That's fine if you want to define the words that way, but he instantly loses credibility with any modern left-leaning readers because these don't represent the modern usages of those terms. While this was probably accepted parlance when this book was written, I would have enjoyed it more if he had commented on systems such as market socialism. Though it was probably not intentional, parts of this book contain a straw man- that all "socialist" systems are a command economy. I suppose this really depends on your definitions, but I digress...And, as always, this Austrian Econ book is slightly homophobic and more than slightly amerocentric. However, it gets a pass because it was written in the 1940s.Overall, this book gave a fairly good overview of why the profit motive is a better organizing principle than bureaucracy, but I can't help but feel that Hayek's "Road to Serfdom" did it much better.

 • James Voorhees
  2019-01-09 08:55

  Bureaucracy is a classic. Von Mises lays out the case for free enterprise clearly. His argument is based on the distinction between bureaucratic management and profit management. In the latter, the measure of success is profit, pure and simple. Firms that cannot satisfy the consumer, that cannot profit, die. In bureaucracies, it is much more complex. There is no single measure of success. So, in the end, bureaucrats must satisfy the rules and regulations the governments create to hold them in check.Despite the deficiencies of bureaucratic management, von Mises believes it has its place. There are places where profit management cannot work. This distinguishes him from some later writers who would put free market principles in place everywhere. And his characterization of the crux of bureaucratic management rings true.Yet his vision of the way profit management works is much too simple. In particular, he believes that senior management charges their subordinates simply to create profits, then leaves them alone to do it. That does not happen in the real world.There are other problems with his analysis, many of which stem from the era in which von Mises wrote the book. In 1944, after all, Hitler had yet to be defeated and the Soviet Union was on the verge of its biggest victory. This makes the book a period piece. All the same, it makes arguments that still echo today. And it makes them in a clear and uncompromising fashion. Whichever side of those arguments you find yourself on, Bureaucracy is well worth reading.

 • Jirka Havlas
  2019-01-21 09:01

  This was absolutely superb book! I think that if more people read books like this, world could be much better place! Mises make you think about world. About how is it possible that in 70 years since this book was written absolutely nothing changed in so called liberal governments.

 • ziombel
  2019-01-08 09:49

  The book is designed for the average reader and does not require any specialist knowledge. It describes some of the absurdities of bureaucracy and bureaucratic management. Also confronts bureaucratic management with the management by using the price system (free market). It also describes the source of the bureaucracy. A person more interested in free-market economics and the ensuing philosophy will not find in it a lot of new information. But I recommend that book to all enthusiasts of laissez-faire market and capitalism.//polishKsiążka jest przeznaczona dla przeciętnego czytelnika, nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy. Opisuje pewne absurdy biurokracji i zarządzania biurokratycznego. Konfrontuje także zarządzanie biurokratyczne z zarządzaniem za pomocą systemu cen(nieskrępowany wolny rynek). Opisuje także źródła biurokracji. Osoba bardziej zainteresowana wolnorynkową ekonomią i związaną z tym filozofią nie znajdzie w niej dużo nowych informacji. Jednak książkę polecam wszystkim, z tego względu, że fundacja PAFERE udostępniła pełną wersję książki jako darmowy ebook.

 • Zachary Moore
  2018-12-28 05:46

  An excellent and short treatise on the subject of bureaucracy. Mises establishes the essential difference between business and bureaucracy as a question of whether success can be measured by profit and loss or whether success is defined as the strict adherence of pre-established rules. He then shows how the character of bureaucracy inevitably gives rise to those negative features of bureaucratization that most spring to peoples' minds while also showing that the trend toward bureaucratization is inevitable in the absence of a properly functioning system of property rights. One of the deepest books you can find at fewer than 150 pages.

 • Derek
  2018-12-31 09:57

  Great fun and a very well written. I recommend this to anyone wanting to understand liberty. Several quotes that I want to share but will only choose one in hopes that others might grab this book and consume it's contents... "The aim of the popularization of economic studies is not to make every man an economist. The idea is to equip the citizen for his civic functions in community life.The conflict between capitalism and totalitarianism, on the outcome of which the fate of civilization depends, will not be decided by civil wars and revolutions. It is a war of ideas. Public opinion will determine victory and defeat."

 • Ruel Chavez
  2018-12-27 04:07

  In Bureaucracy, Ludwig von Mises argues throughout the book that economic and personal freedom has been consistently coerced by the State through the gradual expansion of bureaucratic management. Though citizens feel this coercion through the subtle squeezing of their pockets, it is very rare to find someone who knows the details how it is being done. I think the book will give us such ability to distinguish the voice of freedom from the counterfeit ones.http://freedompeaceprosperity.blogspo...

 • Josip
  2019-01-18 11:57

  Mises adds a fresh new perspective for anyone who wants to learn about the mystic question: What is bureaucracy? Trying to make bureaucracy something that it is not and will never be, an effective and efficient system, is a flaw that many of us thought over and over again. Some interesting concepts are shown like the difference between bureaucratic and profit management, why bureaucracy economic calculation is not possible and how it destroys the possibilities of change and growth.

 • Kopyto
  2019-01-07 10:57

  Skvělé! Ostatně jako vždy. Brilantně podané rozdíly v principech fungování tržního vs. byrokratického prostředí a všech důsledků z nich vyplývajících. Popsání intervencionalismu (regulace plodí další regulace, čímž se roztáčí spirála omezování individuálních svobod), jako způsobu postupného dokráčení k totalitě a socialimu, je krásně a srozumitelně podáno i neekonomů.

 • Daniel Hepworth
  2019-01-02 05:56

  Fantastic book. If it weren't for all the references to the nazis (as in, they still existed in this pre-WWII world), you would think it was written six months ago. Very clearly outlines the capitalism vs. socialism debate and lays out why bureaucracy itself (though not necessarily the bureaucrats themselves) is to be avoided when possible.

 • Marts(Thinker)
  2018-12-31 05:09

  Great work by Von Mises, explaining the differences between bureaucratic and profit management, and the advantages and disadvantages of both with a focus on the bureaucratic forms of government and operations of large industries.

 • Richard Murphy
  2018-12-28 11:04

  tough read, repetitive on the main topic of management philosophy

 • Tony
  2019-01-21 04:47

  Correctly describes how state involvement in business leads to business become increasingly like an unaccountable bureaucracy.

 • Jose Gaona
  2018-12-31 09:07

  http://conclusionirrelevante.blogspot...

 • Collin
  2019-01-10 09:45

  Surprisingly, a really good read. Clear, concise comparison of bureaucracy and socialism.

 • Craig Bolton
  2019-01-04 11:52

  BUREAUCRACY (Lib Works Ludwig Von Mises PB) by LUDWIG VON MISES (2007)