Read Rajapati di Pananjung by Ahmad Bakri Online

rajapati-di-pananjung

Rajapati di Pananjung ngagambarkeun kajadian rajapati di tempat wisata Pananjung, Pangandaran, waktu aya rombongan para pamuda datang ka dinya. Yoyo, salah saurang di antarana, papanggih jeung urut kabogohna anu geus kawin jeung nu séjén. Waktu keur paduduaan, urut kabogohna téh mulangkeun ali nu dibikeun ku Yoyo ka manéhna baheula. Éta ali ku Yoyo dibikeun deui ka kabogohRajapati di Pananjung ngagambarkeun kajadian rajapati di tempat wisata Pananjung, Pangandaran, waktu aya rombongan para pamuda datang ka dinya. Yoyo, salah saurang di antarana, papanggih jeung urut kabogohna anu geus kawin jeung nu séjén. Waktu keur paduduaan, urut kabogohna téh mulangkeun ali nu dibikeun ku Yoyo ka manéhna baheula. Éta ali ku Yoyo dibikeun deui ka kabogohna nu ayeuna ngilu piknik ka Pananjung. Tapi salaki urut kabogohna maksa ménta deui éta ali nepi ka der jadi papaséaan. Isukna kakara kanyahoan sihoréng salaki urut kabogohna téh aya nu maéhan. Dina gaya basa anu hégar jeung pinuh ku rasa humor, Ahmad Bakri, kalawan tapis ngawangun plot caritana nepi ka ngahudang kapanasaran nu macana.http://kiblatbukusunda.blogspot.com...

Title : Rajapati di Pananjung
Author :
Rating :
ISBN : 25356307
Format Type : Paperback
Number of Pages : 92 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Rajapati di Pananjung Reviews

  • Rulfhi Alimudin Pratama
    2019-02-16 08:55

    Salah satu cerita yang paling disukai selama membaca cerita bahasa sunda. Dari awal penceritaan si pembaca di giring begtu halus sampa pertengahan dan menuju akhir disuguhi twist yang betul" mujarab.