Read Ronggéng Sajajagat (Sérial Ua Haji Dulhamid #1) by Ahmad Bakri Online

ronggng-sajajagat-srial-ua-haji-dulhamid-1

Dina obrolan-obrolan Sérial Ua Haji Dulhamid: Ronggéng Sajajagat, Leumpeuh Yuni, jeung Cobék Belut téh réa naséhat anu marunel sanajan eusina mah lolobana geus bari lantaran sering dipituahkeun ku para sepuh. Tapi ku sabab ditepikeunana ku Ahmad Bakri—ngaliwatan gunem catur antara Ua Haji jeung batur ngobrolna, di émpéran masjid atawa di imahna—diselapan ku heureuy anu hasDina obrolan-obrolan Sérial Ua Haji Dulhamid: Ronggéng Sajajagat, Leumpeuh Yuni, jeung Cobék Belut téh réa naséhat anu marunel sanajan eusina mah lolobana geus bari lantaran sering dipituahkeun ku para sepuh. Tapi ku sabab ditepikeunana ku Ahmad Bakri—ngaliwatan gunem catur antara Ua Haji jeung batur ngobrolna, di émpéran masjid atawa di imahna—diselapan ku heureuy anu has pilemburan, éta naséhat jeung pituah téh teu karasa mapatahan ka nu macana. Ari bahan gunem caturna umumna mangrupa pangalaman béh ditu, anu kaalaman ku Ua Haji jeung nu sapantaranana tapi henteu kaalaman ku nu séjén nu sok milu ngawangkong. Nya katapis ngadongéng jeung kaparigelan nyarita jadi salah sahiji kapunjul Ahmad Bakri dibandingkeun jeung para pangarang Sunda lianna.http://kiblatbukusunda.blogspot.com/...

Title : Ronggéng Sajajagat (Sérial Ua Haji Dulhamid #1)
Author :
Rating :
ISBN : 25357060
Format Type : Paperback
Number of Pages : 172 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Ronggéng Sajajagat (Sérial Ua Haji Dulhamid #1) Reviews