Read Sudagar Batik by Ahmad Bakri Online

sudagar-batik

Si Kasja ngejat. Mimitina mah dicarékan ku bapana, tapi bet kalepasan, nepi ka diteunggeulna pisan. Ari geus karuhan anakna minggat mah, Bapa Si Kasja teu burung kaduhung, terus baé ditéangan. Tapi sanggeus sababaraha poé, lebeng euweuh raratanana. Tungtungna Bapa Si Kasja gering, nepi ka maotna.Sanggeus ditinggalkeun ku salakina, Bi Arwiah hirup kadua anakna, Si Inén. PagSi Kasja ngejat. Mimitina mah dicarékan ku ba­pana, tapi bet kalepasan, nepi ka diteunggeulna pisan. Ari geus karuhan anakna minggat mah, Ba­pa Si Kasja teu burung kaduhung, terus baé di­té­angan. Tapi sanggeus sababaraha poé, lebeng eu­weuh raratanana. Tungtungna Bapa Si Kasja ge­ring, nepi ka maotna.Sanggeus ditinggalkeun ku salakina, Bi Arwiah hi­rup kadua anakna, Si Inén. Pagawéanana ukur bu­buruh. Sawah geus euweuh, urut mulasara sa­lakina. Kumaha atuh ari nasib Si Kasja? Naha hi­rup kénéh atawa geus maot? http://kiblatbukusunda.blogspot.com/...

Title : Sudagar Batik
Author :
Rating :
ISBN : 25357929
Format Type : Paperback
Number of Pages : 81 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Sudagar Batik Reviews

  • Rulfhi Alimudin Pratama
    2019-01-30 09:00

    Pemilihan kata dari Ahmad Bakri memudahkan pembaca untuk mengetahui alur dari buku ini. Bahwa dalam buku ini ada hikmah yang bisa diambil, yakni: hidup itu berputar, jangan serakah dan mengejar nafsu belaka.