Read ადამიანი ხვდება ძაღლს by Konrad Lorenz Online

ადამიანი ხვდება ძაღლს

ცხენმა, ძროხამ, ცხვარმა თუ სხვა შინაურმა ცხოველებმა უდავო სარგებელი მიიღეს თავისი მოშინაურების შედეგად, რამდენადაც მათი ველური წინაპრები, ცივილიზებულ ქვეყნებში არსებობის უნარი რომ არ აღმოაჩნდათ, დიდი ხანია გადაშენდნენ.ადამიანი არასოდეს იღებდა ზნეობრივ ვალდებულებებს მათ მიმართ და, კაცმა რომ თქვას, იგი ისე ეპყრობა მათ, როგორც თვით მაღალცივილიზებული ხალხები ეპყრობოდნენ ძველადცხენმა, ძროხამ, ცხვარმა თუ სხვა შინაურმა ცხოველებმა უდავო სარგებელი მიიღეს თავისი მოშინაურების შედეგად, რამდენადაც მათი ველური წინაპრები, ცივილიზებულ ქვეყნებში არსებობის უნარი რომ არ აღმოაჩნდათ, დიდი ხანია გადაშენდნენ.ადამიანი არასოდეს იღებდა ზნეობრივ ვალდებულებებს მათ მიმართ და, კაცმა რომ თქვას, იგი ისე ეპყრობა მათ, როგორც თვით მაღალცივილიზებული ხალხები ეპყრობოდნენ ძველად ომში დატყვევებულთ.ადამიანმა შინაური წრის წევრად ორად-ორი ცხოველი აქცია და მოიშინაურა იძულების გარეშე – ძაღლი და კატა.არ არსებობს არც ერთი სხვა ცხოველი, რომელსაც ასე შეეცვალა მთელი თავისი ცხოვრების ნირი, მთელი თავისი ინტერესების სფერო და გამხდარიყო ჭეშმარიტად შინაური, როგორც ძაღლი; არ არსებობს არც ერთი სხვა ცხოველი, რომელიც ადამიანთან თავისი მრავალსაუკუნოვანი კავშირის მანძილზე ისე უმნიშვნელოდ შეცვლილიყო, როგორც კატა. ძაღლის ხიბლი მდგომარეობს გულითად მეგობრობასა და ადამიანთან სულიერი კავშირების სიმტკიცეში...წიგნი ეძღვნება ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ძაღლებიც უყვარს და კატებიც....

Title : ადამიანი ხვდება ძაღლს
Author :
Rating :
ISBN : 9789941454189
Format Type : Paperback
Number of Pages : 144 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

ადამიანი ხვდება ძაღლს Reviews

 • Anna [Floanne]
  2019-01-09 05:47

  In questo breve saggio, Lorenz riprende e amplia le osservazioni sul migliore amico dell'uomo, il cane, che già aveva introdotto nella parte finale de L'anello di re Salomone. Corredando la narrazione scientifica con l'osservazione dei suoi stessi cani e con aneddoti a lui stesso capitati, Lorenz ci regala un saggio che indaga i vari aspetti del rapporto uomo-cane: la fedeltà al padrone, l’educazione, il rapporto tra cani e bambini. Molto interessante l'accusa mossa agli allevatori, i quali, con la loro sfrenata selezione estetica delle diverse razze (spinta dalla moda e dalla competizione dei concorsi) hanno finito con impoverirne le caratteristiche comportamentali originarie. Sarà che io ho sempre avuto meticci, ma mi trova pienamente d'accordo sul fatto che i bastardini, se pur meno belli, proprio perché sfuggiti a questa manipolazione genetica, siano spesso dotati di un'intelligenza e di un carattere di gran lunga superiori, rispetto a costosi cani con pedigree. Se da una parte la narrazione è asciutta e precisa com'è tipico del testo scientifico, dall'altra le pagine scorrono veloci perché da esse affiora la grandissima passione per il mondo animale che fece di Lorenz il padre dell'etologia moderna. Voto: 4 ****

 • Vasha7
  2019-01-22 08:48

  In this book (written in 1949) Lorenz mixes speculations about the nature of dogs with observations of his own and other dogs, and reflections about the relation between the species and humans. I am certain that some of his speculations would not be accepted nowadays; for one thing, he later had to drop his idea that most dogs are descended from the golden jackal Canis aureus, and the behavioral deductions he drew from this idea would have to be modified if not abandoned. Lorenz doesn't always give evidence for his assertions in quite the way I'd expect of a scientist, but after all it's a popular book. In all, there is a lot in this book that recalls the state of animal behavior research at that time; it's a field that has continued to advance rapidly. Some of Lorenz's advice for the care and training of dogs is by no means consistent with modern American ideas -- people have now almost entirely turned against the idea of hitting or physically punishing dogs, for example -- but it's all based on a genuine love and a wish to understand the dog's own needs and inclinations, from a point of view of unsentimental, unanthropomorphized sympathy. This, indeed, is what has kept Man Meets Dog in print to this day, I think: some of the chapters, the last two and others, contain lovely reflections on Lorenz's own emotional relationship to his dogs and on the bonds of mutual duty and understanding between humans and their companion species. There is an understated call to moral improvement here.

 • Bilgi
  2019-01-22 07:07

  Konrad Lorenz’in köpekleri (ve özellikle de kendi köpeklerini) anlattığı, okuması keyifli, zaman zaman felsefi derinliklere dalan kitabı: Ve İnsan Köpekle Tanıştı.Kitabın yazarı Konrad Lorenz, Avusturyalı Nobel ödüllü (1973) bir zoolog (hayvan bilimci). Uzmanlık alanı hayvan davranışları ve kuş bilimi. Hayvanlara çok yakınlık duyan Lorenz’e göre ancak ve ancak canlılar dünyasının tamamını sevmeye yönelik bir sevgi gerçekten güzeldir. Şaşırmayın bu sevginin merkezine de insan sevgisini koyuyor. Ona göre, hayvanların insanlardan daha iyi olduğunu söylemek, kutsal değerlere hakaret, sosyal bir sapkınlık.Lorenz’e göre, köpeklerin efendisine (‘efendi’yi ‘sahibi’ yerine kullanmayı tercih ediyor – ingilizcesinde ‘master’) yönelik sadakatinin kaynağı, sürüp giden çocuksulukları; bir diğer ifade ile köpeklerin hiç erişkin olmayan kurtlar olması. Bunu söylemişken, Lorenz’in köpekleri atalarına göre ikiye ayırdığını da belirteyim: Aureus köpekleri (altın çakal soyundan gelenler ki Lorenz’e göre bunlar Orta Avrupa’da evcilleştirilmişlerdir) ve Lupus köpekleri (kurt soyundan gelenler, kuzey avrupanın evcil köpekleri). Tüm kitapta bu ikisi arasındaki ayrıma ilişkin kıyaslamalar bulunabilir. Ancak kitabın sonunda yazarın kendisinin de not ettiği gibi, bugünün evcil köpeklerinin altın çakaldan türediği yönündeki varsayım artık terkedildi.Köpek eğitiminde, ödül ve ceza ayrımıyla ilgili olarak Lorenz, birini diğerinden daha etkili bulmuyor. Şöyle diyor: “köpeğin aktif katılımını gerektiren her çeşit eğitim yöntemi için söylenebilecek bir şey, en uslu köpeğin bile ‘görev bilinci’ diye bir şeye sahip olmadığı, dolayısıyla da, ancak ve ancak onun için eğlenceli olması halinde bu işe katılımının sağlanabileceğidir. Dolayısıyla eğitim esnasında her tür ceza yersiz olduğu gibi, bir işe de yaramayacaktır… Ona karşı davranışınızda sertlik ile yumuşaklık arasındaki dengeyi bulmak biraz sağduyu gerektirecektir.” Ne dersiniz, Lorenz’i günümüz pozitif eğitimcilerinden sayabilir miyiz? Ne olursa olsun, 20. yüzyılın başlarında bu sözler devrim niteliğindeydi.http://kopeklerveinsanlari.wordpress....

 • Aries
  2019-01-21 09:00

  Konrad Lorenz è a tutti gli effetti il padre fondatore di quella scienza affascinante e fin troppo trascurata che è l'etologia, ovvero lo studio del comportamento animale e, per ampliamento (o restrizione?) dell'uomo.Chi mi conosce o segue questi miei deliri da tempo sa quanto io ami i libri di Desmond Morris: bene, senza l'opera di un uomo come Lorenz quei libri, semplicemente, non esisterebbero.In “E l'uomo incontrò il cane” Lorenz si pone un obiettivo semplice eppure enorme: partire dalle basi del rapporto tra l'essere umano ed il suo più leale compagno e proseguire affrontando vari aspetti di tale rapporto sia tramite aneddoti spesso gustosi ed altrettanto spesso teneri, sia tramite una spiegazione scientifica ed obiettiva a determinati comportamenti canini.E' un libro piccolo ma dal contenuto enorme che chiunque ami i cani ed in realtà anche chiunque non li ami dovrebbe leggere per imparare a conoscere meglio questi splendidi animali.Si legge volentieri e velocemente, tanto che alla fine l'unico dispiacere è che sia tanto breve.Bello.

 • GoldGato
  2019-01-24 11:43

  Nobel Prize winner Konrad Lorenz writes about his work with dogs, including his theory on their evolution and their relationship with humans. His writing is detailed based upon his closely notated experiences with his own canine friends. This is a different book to read when wanting to learn more about the canine race, as it doesn't really fall under the basic training books or cutesy doggy books.I found it very interesting because he provides ideas that did indeed work with my down-home laid-back mellow American dogs. His dogs come off as rather aristocratic, which I enjoyed, as I still have doubts about the career ambitions of my canines.Still, the work veers more toward science than easy reading, and at times, I couldn't get into his whole Germanic/Austrian Third Reich outlook. That is perhaps more of a reflection on me as a reader, but nevertheless, my honest opinion. Still, I would suggest it as an addition to any library for any guardian of dogs.Book Season = Year Round

 • Magda Prz
  2019-01-11 04:10

  Świetna książka o zwierzęcych zachowaniach. I o ile pomysły w stylu ostrzeliwania psa z procy po 65 latach od napisania są już mocno nieaktualne, o tyle obserwacje sposobu bycia, charakteru, zalecenia dot. wyboru rasy - są nie tylko ciekawe, ale odkrywcze, a w wielu miejscach niebywale zabawne, chociażby, na co zwraca uwagę sam autor, z powodu faktu, że w psich zwyczajach odnajdujemy ludzkie zachowania. Dlatego tak trudno karać psy za niepowodzenia, zbliżające je do rasy ludzkiej. Najbardziej wzrusza mnie jednak kwestia pożegnania pan-pies. "I kiedy na cichych bezdrożach, zakurzonych wiejskich uliczkach czy w wielkim mieście biegnie moim śladem, bacząc wszystkimi zmysłami, by mnie nie zgubić, wtedy jest wszystkimi psami, jakie kiedykolwiek biegały za swoim panem, odkąd zaczął to czynić pierwszy szakal złocisty - jest niezmierzoną sumą miłości i wierności".Druga najlepsza zwierzęca książka, obok "Pan i pies" Tomasza Manna.

 • Chloe Stam
  2019-01-17 06:09

  I actually thought this book was a piece of fiction when I picked it up for $2 at a market. As can be seen by the picture of the cover it is a hardcover with gold embossing on the side, which I am really partial to, and I like animals so I purchased. I was surprised to learn it was nonfiction, but it reads more like a memoir of a man and his pets, intertwined with his thoughts about canine behaviour in general and the evolution of domestic dogs, including a really charming fictionalised account of how this may have come to be. I think his theories about how domestic dogs evolved is not the consensus opinions of evolutionary biologists today but it's actually really interesting to see older theories, and it is written in a charming, humorous way. It is racist and colonialist in tone when speaking about indigenous Australians (the country I am from but a race I am not a part of), which sucked, but such opinions would've been the norm, especially among European naturalists and anthropologists. It's hearing such things nowadays that is really troubling.

 • Francesca
  2019-01-16 11:00

  In sole 123 - piacevoli - pagine, Lorenz unisce conoscenze scientifiche, osservazioni empiriche ed esperienze dirette del mondo canino. E tantissimo amore per i cani, raccontato attraverso gli aneddoti della sua vita condivisa con molti compagni a quattro zampe. Ho adottato recentemente un cane e devo dire che questa lettura mi è stata utile sotto diversi aspetti. Chiunque viva con un cane, o intenda farlo, dovrebbe leggere questo libro e fare tesoro degli ultimi due capitoli: "Obbligo morale" e "La fedeltà e la morte", che stimolano riflessioni tutt'altro che scontate.Il semplice fatto che il mio cane mi ami più di quanto io ami lui è una realtà innegabile, che mi colma sempre di una certa vergogna. Il cane è sempre disposto a dare la sua vita per me. Se fossi stato minacciato da un leone o da una tigre, Ali, Bully, Tito, Stasi e tutti gli altri, avrebbero affrontato senza un attimo di esitazione l'impari lotta per proteggere, anche solo per pochi istanti, la mia vita. E io?

 • David
  2018-12-24 09:59

  After reading this book you will be wondering what good did humanity do to deserve dogs? Lorenz gives a completely new perspective to see dogs. He unveils their personality, individuality, their emotions towards each other, their owners etc. He touches upon the domestication of dogs i.e. their origin as well. Before reading this book I never imagined that dogs have such deep feelings and such complex personality. Konrad Lorenz's language is easily understandable. His style is cristal clear. His anekdotes are extremely entertaining.

 • Claudio Valverde
  2019-01-22 07:04

  Korad Lorenz etólogo, premio Nobel, nos trae este pequeño pero sustancioso libro acerca de como ambas especies: perros y humanos, entelazaron sus vidas. Excelente libro, en especial para quienes nos gustan los perros.

 • Shalkara
  2019-01-13 11:07

  really ultra modern for that time but lacks something for modern reader

 • Demi Dema
  2018-12-24 05:47

  Pietra miliare dell'etologia e della cinofilia, da leggere, ovviamente oramai "obsoleto".

 • Donatella
  2019-01-04 11:49

  Un classico, bellissimo.

 • Angelica
  2019-01-18 05:10

  A beautifully written and very clear book.Whoever loves dogs must check this out.

 • Adrianna
  2019-01-16 04:47

  As a proud Dachshund owner, I am offended by this book.

 • Sandra
  2018-12-24 06:50

  Bella l'idea della fedeltà alla stirpe, il consiglio sulla disponibilità al dolore per la perdita, la selezione psichica-caratteriale oltre fisica-prestazionale.

 • Petra
  2019-01-06 11:05

  Každodenné postrehy a príbehy zo života psov. Nahliadnutie do ich správania, komunikácie, spolužitia s inými tvormi a spolužitia s človekom. Podané s láskou, nadhľadom a humorom.

 • Paolo
  2018-12-26 11:04

  Ho sempre qualche difficoltà nello scrivere su Konrad Lorenz. Di certo questo problema non si lega ai fatti professionali, bensì a quelli personali. Spesso mi chiedo come un etologo di eccezionale sensibilità abbia potuto giungere a compromessi con il partito nazista di Hitler per ottenere una cattedra nell'Università di Koinsberg(non so inserire il carattere giusto). Del resto i critici letterari consigliano di separare le opere dalla vita per comprendere meglio il valore di un testo. Accantonando di conseguenza le vicende personali del Lorenz, devo dire che ho trovato molto interessanti le tematiche sviluppate dall'autore in questo "saggino" sul mondo canino.La trattazione è varia: ci si muove dal albero genealogico, se vogliamo chiamarlo così, delle razze canine per poi passare a temi che abbandonano l'aspetto scientifico e che rientrano in un ragionamento legato alla sfera morale.Per rendere l'idea riporto un brano tratto dal capitolo - Cane e Padrone -:- Molti e diversi tra loro sono i motivi che possono spingere la gente ad acquistare e a tenere un cane, e non tutti sono buoni. Innanzi tutto, tra gli amici dei cani vi sono anche coloro che cercano rifugio in un animale soltanto a causa di amare esperienze personali. Mi rattrista sempre sentire quella frase malvagia e totalmente falsa: -Le bestie sono migliori degli uomini-. Non lo sono affatto! Certo, la fedeltà di un cane non trova facilmente l'equivalente tra le qualità sociali dell'uomo. In compenso, però, il cane non conosce, o soltanto in misura minima, il conflitto fra inclinazione e dovere, insomma tutto ciò che in noi poveri uomini crea la colpa. Anche il cane più fedele è amorale, secondo il significato umano della responsabilità-.Sentenza definitiva? Consigliatissimo soprattutto se avete un cane o se non ne avete mai posseduto uno.Alla prossima recensione.

 • Fabio
  2019-01-17 10:47

  Non è facile scrivere di questo libro, ci sono molte linee che vi entrano. E' allo stesso tempo un testo di una certa rilevanza scientifica (la parte della ricostruzione dell'albero genealogico delle razze, l'origine del comportamento...) e al contempo un saggio dedicato alle passioni di una vita verso i propri animali; e quindi anche un po' introspettivo nel proprio rapporto verso i cani. Infatti nel libro Lorentz salta da aspetti molto precisi e scientifici per poi parlare di eventi e fatti accaduti con i propri cani. Questo puo' un po' disorientare il lettore, pero' rende la scrittura più genuina e vicina a noi; soprattutto per chi, come me, è un grande appassionato di animali e cani in particolare. E' un libro anche non prevedibile in punti dove Lorentz tiene anche a sfatare alcuni miti sui cani che non sono altro che antropomorfizzazioni e proiezioni nostre verso loro senza tener conto che i cani sono comunque diversi da noi a livello cognitivo e la vicinanza che si è creata con loro nella nostra vita quotidiana (in alcuni casi anche integrazione) ci porta a confondere questi aspetti. Un libro semplice e complesso al tempo che si presta a più livelli di lettura. Sicuramente molto interessante e stimolante sia per appassionati di cani che semplicemente interessati a saperne di più

 • Ratfrett
  2019-01-07 08:48

  Konrad Lorenz hat das Buch wahrscheinlich nach bestem Wissen geschrieben. Trotzdem ist die Hauptthese seines Buches, dass sämtliche Hunderassen vom Goldschakal abstammen und nur wenige vom Wolf noch zu Lebzeiten widerlegt worden, was er nur in einem kurzen Nachtrag der neueren Auflagen erwähnt. Schade schade. Die Unterteilung in Lupusblütige und Aureusblütige Hunde ist gleichzeitig interessant und absurd. Der Chow-Chow soll demnach dem Wolf näher stehen als der Schäferhund, was Lorenz von seinem Verhalten gegenüber dem Menschen ableitet. Heute wissen wir ja, dass alle Hunde vom Wolf abstammen und dass Chow-Chows so drauf sind, weil sie denken sie wären Katzen... ;)Ein Hundeerziehungsratgeber ist das Buch im Übrigen auch nicht: Lorenz liebte es, zu beobachten, wie sich seine Rüden mit fremden Hunden prügelten und provozierte das teilweise sogar, er leinte läufige Hündinnen grundsätzlich nicht an und das Risiko dass andere Tiere im Hause Lorenz von seinen Wolfs-ChowChow-Schäferhund-Dingo-Mischlingen gefressen werden, nahm er billigend in Kauf. Wer mal etwas von Lorenz lesen will, sollte lieber ein anderes Buch kaufen als jenes...

 • Erin
  2018-12-24 07:51

  The seminal book on the behavior of dogs and cats. It retains some of its punch, and is a well-written book, but Lorenz sometimes describes animal behavior in ways that can seem to border on racism to the modern reader. For example, Lorenz believes that dogs can be divided into the majority, descended from jackals, and a minority of wolf-descended dogs, who are consistently portrayed as braver, purer, and somehow more dignified than their jackal cousins, who are portrayed as clownish, sycophantish suck-ups to their human masters. He writes affectionately about each category, but there is no question which class he considers superior. As one might imagine, at this point it becomes very difficult indeed not to remember that Lorenz was at one time a member of the Nazi party. Still, the book is essential to those who are interested in the history of animal behavior or comparative psychology, as much of what comes after bases itself on Lorenz's methods and suppositions.

 • David Hughes
  2019-01-21 05:49

  Charming study of people, dogs, and the relationship between them, written by "the father of ethology." Light-hearted and personal yet always deeply insightful, Lorenz describes everything from the origins of dogs to advice for dog owners and breeders. His points are illustrated both with anecdotes of dogs he himself knew, and with engaging and perceptive drawings of dogs and their behaviour. Many of his scientific views are old-fashioned, and a few are even positively wrong (for instance, it's now more or less proved that modern dogs don't have jackal ancestors), so this book is no substitute for modern training manuals or natural histories. Even so, Lorenz's warmth and wisdom and keen observation make it a delight to read, and I unhesitatingly recommend it anyone who ever did or will love a dog.

 • Vaclav
  2019-01-05 03:48

  Úžasně lidsky psaná knížka psaná člověkem, který miloval psy i celý svět – a nejen komunikaci psů a dalších zvířat rozumněl, ale i dokáže čtivě a srozumitelně předat svoje nadšení a trochu zkušeností lidem.Knížka není ani manuál výchovy, chování, či seznam psích plemen – ale v příbězích a příkladech vysvětluje autorovy představy o původu, domestikaci, komunikaci a spoustě aspektů života se psy.Některá tvrzení, zvlášť úvod o domestikaci, nebo do jisté míry popis struktury vlčí smečky jsou z dnešního pohledu možná zastaralá a ale jeho vlastní zkušenosti a spousta dalších povídání - o chovu, soužití, psím myšlením, jsou k věci a za vším jako by byla obrovská láska a tolerance k zvláštnostem každého zvířete.Moc rád bych ho býval byl potkal.

 • Alessandro Canale
  2019-01-17 09:13

  Semplicemente stupendo. Un trattato, farcito di aneddoti personali, sulla psicologia dei cani, sul loro attaccamento al padrone, sul loro modo di sentire "la famiglia". Personalmente ho potuto riconoscere alcuni dei tratti e dei comportamenti presenti nei protagonisti di queste "storielle" nel mio Iago, un cucciolo di pastore ( che ora so essere un Canis lupus familiaris ) di appena due mesi, e direi che la cosa mi ha procurato un certo sollievo, avendo trovato così una risposta ad alcuni dubbi. Insomma, una lettura davvero illuminante, ideale sia per gli amanti dei cani, sia per chi i cani li teme, ma non è in grado di comprendere appieno la loro bellezza ;)

 • Brittany
  2019-01-16 04:10

  I couldn't make it all the way through this book. Some of it wasn't Lorenz's fault. There have been huge advances in knowledge made since scientists started using genetic analysis. Most of what he believed about dog evolution, and its effect on canine behavior, is absolutely wrong. However, some if it was Lorenz's fault; I almost got the sense he didn't really like dogs. It was disconcerting. I think I liked Lorenz better when viewing him through Karen Pryor's eyes.

 • Smoothw
  2019-01-19 11:48

  I quick and easy read filled with interesting anecdotes about the dogs and cats that the author has known. My enjoyment was somewhat lessend by the 'racial' categories he imposed on dogs, which seemed very dated and reminiscent of other idiotic mid century 'scientific' views of race, but it certainly wasn't a deal breaker. People who actually own dogs or cats will probably enjoy it more greatly than even i did.

 • Rosa
  2018-12-25 09:04

  Es cierto cuando dicen que las observaciones de Lorenz son algo ingenuas en cuanto a su comparativa y desde el punto de vista humano. Pero son unos orígenes muy buenos y grandes observaciones por su parte a lo largo de toda una vida con estos animales lo cual le da una gran riqueza de ejemplos. Me ha gustado mucho.

 • Emilia
  2019-01-13 07:47

  I could not get enough of this book.This book reads as though it was written by a modern Ethologist, which would make anyone question their modern and radical thought's on dog/man relationships.A must read for any dog lover who wants to understand their canine companion better.You may not know why they do everything they do, but you will find a new found respect for man's best friend.

 • Vincent Eaton
  2019-01-12 07:44

  Discovered Lorenz many years back, and this is the third, fourth, maybe fifth time I've read this book. He was one of the first, certainly one of the most articulate, experts on behavior of animals, something that, had I the opportunity to lead a another dimension life, I would have happily pursued. Dogs and cats he covers here, with many enlightening stories.

 • VAle
  2018-12-27 11:03

  Bello, assolutamente imprescindibile per chi ha un cane, per chi ne ha avuti, per chi ne vorrebbe uno e anche per chi ne vuole solo sapere un po' di più su un animale che ha accompagnato l'uomo per così tanto tempo.23/07/2011Riletto tutto d'un fiato, con un po' di commozione.Arrivederci Noky...