Read Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş by Christian Fuchs Online

sosyal-medya-eletirel-bir-giri

Sosyal medya, bir araç olarak var olmasını aşan anlamlara sahip günümüzde. Tekil kullanıcılar, “önemli” isimler, kamu kurumları, geleneksel haber platformları ve büyük şirketler bu alanda farklı şekillerde var oluyorlar. Yeni bir enformasyon ve haber edinmek için çoğunlukla ilk olarak bu platformlara başvuruluyor, insanlar sosyal ilişkilerini onlar üzerinden yürütüyor, birSosyal medya, bir araç olarak var olmasını aşan anlamlara sahip günümüzde. Tekil kullanıcılar, “önemli” isimler, kamu kurumları, geleneksel haber platformları ve büyük şirketler bu alanda farklı şekillerde var oluyorlar. Yeni bir enformasyon ve haber edinmek için çoğunlukla ilk olarak bu platformlara başvuruluyor, insanlar sosyal ilişkilerini onlar üzerinden yürütüyor, birçok protesto gösterisi onlar üzerinden örgütleniyor. Çok farklı sayıda amaç için kullanım ve farklı kitleleri bir arada barındırma bu platformların temel karakteristikleri sayılıyor. Peki milyarlara varan kullanıcı sayılarına sahip olan bu platformlar ekonomik olarak nasıl ayakta kalıyor? Facebook, Twitter ve Google gibi platformlar kapitalist birer şirketlerse kimleri, nasıl sömürüyorlar? Bu platformlar ne tür iktidar yapılarını barındırıyorlar? Bu platformları kullanırken gizliliğimiz güvence altında mı? “Kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi” olan Wikipedia’nın ekonomi politiği nasıl işliyor?ChristianFuchs, Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş başlığını taşıyan bu kitabında bu sorulara eleştirel yanıtlar ararken farklı kuramsal zeminlere ve tartışmalara değiniyor. Bu inceleme yolculuğu, kimi zaman sosyoloji yaklaşımlarına (Durkheim, Weber, Marx ve Tönnies) uğrarken kimi zaman da katılım kültürü (Henry Jenkins) veya kamusal alan (Jürgen Habermas) gibi tartışmaları temel alıyor. Bu yaklaşım da, son zamanlarda sayıları iyice artan, sosyal medyanın etkilerinin ve gücünün tartışıldığı çalışmaların yanında kendi çalışmasının özgün ve eleştirel bir yer edinmesini sağlıyor.Bu eleştirel yaklaşım başka bir dünyanın mümkünlüğünün kapılarını aralarken dijital dünyanın olanaklarının da es geçilmemesi gerektiğini belirtiyor. WikiLeaks gibi iktidarı içeriden sarsan Truva atlarına, Wikipedia gibi dijital dünyada birlikte üretimi mümkün kılan mecraların önemine ve onları diğer platformlardan ayıran özelliklerine ve kısacası başka bir “sosyal medya”nın mümkün olduğuna değiniliyor....

Title : Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş
Author :
Rating :
ISBN : 9786059679299
Format Type : Paperback
Number of Pages : 408 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş Reviews

 • Jaq
  2019-03-20 00:59

  A must read for the social media researcher.

 • Cassey
  2019-03-25 04:45

  Discusses so much that I want to examine in my research. The recommended readings and exercises at the end of each chapter is a great tool.

 • Elisabet Roselló
  2019-03-11 05:57

  Es un manual muy interesante para aproximarse al análisis cualitativo de las redes sociales. Se estructura en temas importantes para el mundo académico, si bien el lenguaje está enfocado también para trabajadores del Social Media que quieran ir más allá. Trata incluso temas sobre el poder y el control, lo cual es de muy agradecer.En el final de cada capítulo propone ejercicios y lecturas complementarias, como si fuera un libro para profesores de Social Media de estudios superiores, aplicable para debates en grupo, lo cual puede ser muy enriquecedor.Tiene análisis muy interesantes y me ha servido estos meses para abrir mi apetito sobre el estudio en Social Media, y profundizar en la aplicación de la sociología y la antropología sobre este ámbito, con adaptaciones metodológicas. Sin embargo, es un poco intransigente con algunos autores (especialmente con Manuel Castells), otras veces ofrece críticas muy interesantes sobre autores bestselleros sobre lo digital que se toman como palabra de santo y son muy sesgadas sus aportaciones, lo cual siempre es positivo para enriquecer nuestra visión sobre la Sociedad de la Información.Advertir que es un arduo defensor de la escuela marxista, ofreciendo aplicaciones congruentes -al menos ahora me lo parece- en los estudios de Social Media, introduciendo conceptos de análisis socioeconómicos también muy apropiados, si bien en ocasiones puede parecer un poco reiterativo, especialmente hacia la segunda mitad.Es un libro que debe considerarse como un manual para ir trabajando y tenerlo para consultar.Lo recomiendo encarecidamente para trabajadores Social Media que quieran ir más allá de lo que ya se hace :)

 • Tim Penning
  2019-03-12 00:56

  Crap. Typically critical theory infused with Marxist propaganda. Criticisms of social media are valid, but exaggerated beyond hyperbole. Author ignores positive externalities of social media by assuming they must be universal to be worthwhile. Ignores that criticisms of social media could also be levied against mainstream media and the coffee shops of Habermas' public sphere. Alternatives offered are either already partly in existence or so idealistic as to be fantasy. In short, favors what sounds nice over what actually works.

 • Sarphan Uzunoğlu
  2019-02-25 04:10

  Christian Fuchs'un "Social Media: A Critical Introduction" isimli kitabının Notabene tarafından özenle yapıldığı belli olan bu çevirisi akademik olarak bir ders kaynağı olarak da kullanılabilecek türden. Özellikle sosyal ağlara ilişkin özgün ve Marksist temelli bir kavrayış oturtmak istiyorsanız bana kalırsa mantıklı bir başlangıç olacaktır.