Read Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema by Juozas Antanavičius Rūta Gaidamavičiūtė Jonas Bruveris Audra Versekėnaitė Ramunė Marcinkevičiūtė Online

nepriklausomybs-20-metis-kultros-liai-pokyiai-ir-pamokos-tapatybs-problema

Rengiantis jubiliejinei Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui skirtai konferencijai norėta atidžiau pažvelgti į praėjusį laikotarpį. Pranešėjams buvo siūlyta įvertinti įvykusią pasaulėvokos kaitą. Šie metai - viešo idealų paskelbimo, naujų filosofinių sistemų ir estetinių idėjų paieškų laikas. Tai skatina gilintis į problemas, susijusias su tapatumo suvokimu ir jo patirtiesRengiantis jubiliejinei Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui skirtai konferencijai norėta atidžiau pažvelgti į praėjusį laikotarpį. Pranešėjams buvo siūlyta įvertinti įvykusią pasaulėvokos kaitą. Šie metai - viešo idealų paskelbimo, naujų filosofinių sistemų ir estetinių idėjų paieškų laikas. Tai skatina gilintis į problemas, susijusias su tapatumo suvokimu ir jo patirties daugialypumu. Psichologiniai kaitos aspektai neišvengiamai atsispindi pereinamojo laikotarpio reiškiniuose....

Title : Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema
Author :
Rating :
ISBN : 9789986503941
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 336 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Nepriklausomybės 20-metis: kultūros lūžiai, pokyčiai ir pamokos, tapatybės problema Reviews