Read Hien phap My duoc lam ra nhu the nao? by Nguyễn Cảnh Bình Online

hien-phap-my-duoc-lam-ra-nhu-the-nao

Hiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo ngày 17 tháng 9 năm 1787 dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập gồm ba nhánh lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Tổng Thống), tư pháp (Toà án) do triết gia người Pháp Montesquieu đề xướng.Cùng với Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, bản Hiến pháp này thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản của người Mỹ trong việc xây dựng một nhà nước cộng hoà đHiến pháp Hoa Kỳ được soạn thảo ngày 17 tháng 9 năm 1787 dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập gồm ba nhánh lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Tổng Thống), tư pháp (Toà án) do triết gia người Pháp Montesquieu đề xướng.Cùng với Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, bản Hiến pháp này thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản của người Mỹ trong việc xây dựng một nhà nước cộng hoà đầu tiên trên thế giới trong lịch sử cận đại. Nó tạo ra một chính quyền thống nhất và tập trung hơn chính quyền dưới các Điều khoản Liên bang.Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử. Từ khi được hiệu lực năm 1789, nó đã được tham khảo nhiều lần để làm mô hình cho các hiến pháp của những quốc gia khác. Chính khác người Anh William E. Gladstone ca ngọi Hiến pháp này là "tác phẩm tuyệt vời nhất từng được sản sinh ra vào thời đó bởi trí óc và mục.- "...Chúng tôi cho rằng những sự thật sau đây là hiển nhiên, rằng tât cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có Quyền được Sống, Quyền Tự Do và Quyền Mưu cầu hạnh phúc. Để bảo đảm cho các quyền này, con người thiết lập ra các chính phủ và sức mạnh của chính phủ xuất phát từ sự ưng thuận của nhân dân. Khi một chính phủ nào dó đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì nhân dân có quyền thay đổi hay phế bỏ chính phủ đó, và thiết lập một chính phủ mới dựa trên nền tảng những nguyên tắc như vậy..." - Tuyên ngôn Độc lập Mỹ 1776.- "Chúng tôi, nhân dân Hợp Chủng quốc, với mục đích xây dựng một Liên Bang hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước và sự phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong liên minh, giữ vững nền tự do cho bản thân và các thế hệ mai sau, quyết ...

Title : Hien phap My duoc lam ra nhu the nao?
Author :
Rating :
ISBN : 36581028
Format Type : Kindle Edition
Number of Pages : 477 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Hien phap My duoc lam ra nhu the nao? Reviews