Read Xemx, Wisq Sabiħa by Ġużè Stagno Online

xemx-wisq-sabia

Jekk Nbid ta' Kuljum kien aħrax, raff u pastaż, Xemx, Wisq Sabiħa huwa l-abiss. Rumanz pop ieħor fejn ma jiġri xejn, assolutament, fil-ħajja ta' erba' ġuvintur li bħalhom naraw bil-mijiet, kull nhar ta' Sibt iħufu mat-toroq ta' Paceville.Xemx, Wisq Sabiħa huwa dak kollu li dejjem għarafna iżda qatt ma xtaqna nitkellmu dwaru: id-dwejjaq, il-kruha, il-ħażen, il-vulgarità ta'Jekk Nbid ta' Kuljum kien aħrax, raff u pastaż, Xemx, Wisq Sabiħa huwa l-abiss. Rumanz pop ieħor fejn ma jiġri xejn, assolutament, fil-ħajja ta' erba' ġuvintur li bħalhom naraw bil-mijiet, kull nhar ta' Sibt iħufu mat-toroq ta' Paceville.Xemx, Wisq Sabiħa huwa dak kollu li dejjem għarafna iżda qatt ma xtaqna nitkellmu dwaru: id-dwejjaq, il-kruha, il-ħażen, il-vulgarità ta' ġenerazzjoni li ma fadlilha xejn xi tgħid. Stagno jobżoq kollox fi traġikummiedja trash ambjentata fil-ħmieġ ta' Paceville, fil-familji working class ta' Marsaxlokk, fil-weekends f'Għawdex, żwieġ għax mhemmx iżjed x'tagħmel u tletin elf lira dejn għall-post....

Title : Xemx, Wisq Sabiħa
Author :
Rating :
ISBN : 9993252018
Format Type : Paperback
Number of Pages : 134 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Xemx, Wisq Sabiħa Reviews

  • Charlene Carabott
    2019-06-11 03:25

    Realistiku u onest immens; certu mumenti dhakt wisq ghax ftakart f persuni veri li jagixxu u jitkellmu ezatt bhal karattri tal ktieb. certament mhux ghal min jiskandalizza ruhu jew ihossu offiz malajr Pero!