Read Karvedys pavargo nugalėti by Donaldas Kajokas Online

Title : Karvedys pavargo nugalėti
Author :
Rating :
ISBN : 9986393833
Format Type : Paperback
Number of Pages : 100 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Karvedys pavargo nugalėti Reviews

  • Monika Patašiūtė
    2019-03-10 13:58

    ***medituoju retai, keletąkartų per mėnesį, sykiaisgailiuosi, o sykiais sakaukad mano vidinė kelionėįgijo naują dimensiją. KaimyneDieve, matomės itin retai, todėlnenusibostam, nespėjamenusišnekėti – pasibūnam pasisėdim pasinesiklausinėjam----***štai vakaras ateina, jus aplankokažkas nelaukiamas ir būna lig aušrosir išalsuoja orą kambariuosir dulkes pavagia nuo taurių ir palangiųtada žingsneliais moters ar vagiesnutolsta, durų verianti skambutįišgirdęs irgi krūpteli truputį– vieni aplanko o kitų ilgies---***ar mums verta keliauti toliau?pailsai? mirtinai pailsaubūgnai trata tyliau ir tyliautartum saupėstija kelio dulkėse gulijaunas vadas kovos vežimeiš akių panašus į mėnulįo iš nuovargio – į mane---apie būtįmintis? gražiausia – išlenkta kaip burėjūs klausiat apie viltį? šįryt neturiuo ta kurią turiu pati būties neturiak apie būtį klausiat?.. pusė keturių

  • murkuo
    2019-02-18 20:56

    paprašyk tik - veidrodėlio arba šambalos"mū!" koano karvės sūros kretos angeloauskarų žvilgsniu žibuko krišnos puolusiomozės rago vienuolyno kaip atodūsio"jeigu Dievas davė proto, protas Dievo duos…"dar: mažų gležnų rožyčių šypsnio prievartospaprašyk tik - paieškosiu prienų turgujedžiaugsme mano meile mano, mano durnmerge et, don kajokas